Skadedyrkontroll Kragerø

Skadedyrfirma i Kragerø: I det øyeblikket du har oppdaget et skadedyr så er det på tide å gjennomføre skadedyrkontroll så snart som mulig. For skadedyr er mye mer krevende å få kontroll på i det de har etablert seg. Vi foreslår at du kontakter oss nå. Vi vil gjerne gi deg råd om dette skadedyret er noe som er lett å kontrollere alene, eller om du skulle be om hjelp fra en profesjonell umiddelbart.

Spør vårt skadedyr senter via kontaktskjemaet her, eller gjennom chat for personlig service. Du vil bli hjulpet av en skadedyrsbekjemper som vil samarbeide med deg for å finne den mest praktiske løsningen, både på kort og lang sikt.

Kontakt oss for hjelp med skadedyrkontroll i Kragerø og omegn

skadedyrfirma som hjelper i Kragerø

Skadedyrfirma i Kragerø

Skadedyr er både plagsomme for mennesker og dyr, og kan ødelegge store verdier om man ikke får kontroll raskt. De er totalt uønsket i både bolig og næringseiendommer, og når du nå sliter med skadedyr så ta kontakt og få trygge tiltak mot skadedyr – av profesjonelle skadedyrkontrollører.

De alle vanligste skadedyrene i Kragerø

Forskjellige tider på året gir ulike sesonger for skadedyr, men de mest vanlige skadedyrene i Kragerø er mus, skjeggkre, sølvkre, veggedyr, møll, veps, rotter, fugler, kakelakker, stokkmaur og annen maur. Vi hjelper med skadedyrkontroll her i Kragerø. Vi gjør også skadedyrkontroll i Oslo

Skadedyrbekjempelse

Det er mange metoder for bekjempelse av skadedyr. Noen ganger brukes gift og andre ganger feller. Det finnes limfeller, fangstfeller, feller som avliver og mer. I tillegg finnes det et stort utvalg av ulike former for gift.

Innen gift finnes det mange ulke typer, og det finnes mange ulike måter folk bruker gift på. Når man først skal bli kvitt skadedyr så må man bruke rett type gift, på rett sted, til rett tid. Gjør man det feil så kan man få et større problem enn man hadde.

For eksempel kan (en vanlig) feil behandling av stokkmaur gjøre at man får et stokkmaurangrep senere som er langt sterkere, og man har et mye større problem enn man startet med. Så det er ikke bare å sprøyte i vei med gift. Man må alltid ha rett type gift, på rett sted og tid, for å få varig skadedyrkontroll.

Bedre skadedyrkontroll

Det er godt å vite at du kan få hjelp bare ved å ringe eller sende en epost. Spesielt når du ser et skadedyr, eller lurer på om du har en type i hus. Det er mye bedre å starte “for tidlig” enn for sent.

Kragerø
Image by haakonsundbo, licensed under by 2.0

Hva koster skadedyrkontroll i Kragerø?

Ønsker du et tilbud på å bli kvitt et skadedyrangrep du opplever nå, eller en pris på fast vedlikeholdsavtale? I tillegg kommer det an på jobbens omfang, og dermed er det umulig å gi en nøyaktig pris her og nå. Noen ganger vil din forsikring betale for jobben.

Så du bør ta kontakt med Skadedyrhjelp for å få en pris på skadedyrhjelp i ditt tilfelle.

Litt mer om priser:

Pågående angrep:
Ofte er skadedyrkontroll på grunn av et pågående skadedyrangrep noe som din forsikring dekker. Vi vil hjelpe deg med hvordan du bør kommunisere med ditt forsikringsselskap i så tilfelle.

Egeninnsats:
Hvis det er et veldig tidlig angrep hos deg kan det være at det er nok med noen tiltak du kan gjøre selv, og andre ganger kan det være store angrep som det tar mye innsats å bli kvitt. Du kan få råd av våre skadedyrteknikere.

Løpende avtale:
Hvis du er næringsdrivende eller privatperson og du ønsker en løpende vedlikeholdsavtale så gir vi pris etter en befaring på stedet. Med smarte feller som kommuniserer via mobilnettet, effektive løsninger og smart teknologi kan vi redusere antall timer vi er hos kundene – og dermed gi fordelaktige priser.

Ta kontakt for å få et pristilbud!

Tilbyr dere vedlikeholdsavtaler?

Ja, du kan få en vedlikeholdsavtale for å gjennomføre skadedyrkontroll i Kragerø. Ta kontakt for å få et pristilbud!

Vedlikeholdsavtaler brukes der du enten ikke ønsker eller kan følge opp om skadedyrene holder seg unna.

Smartprodukter sparer mye tid = rimeligere enn tradisjonell vedlikeholdsløsning. I dag benyttes gjerne feller med mobilnett som gjør at skadedyrtekniker til enhver tid vet hvilke feller som er operative, og dermed så kan skadedyrfirmaet sende ut en person når det er behov i stedet for å bruke timer når det ikke er noenting å gjøre.

Send inn henvendelse nå for å bli kontaktet for å få et tilbud![

Litt om Kragerø

Kragerø: A Gem of a Town in Norway

Kragerø is a picturesque town located in the Telemark county of Norway. Situated on the southern coast, this charming town offers a unique blend of stunning topography and rich cultural heritage. Visitors are captivated by its idyllic seaside landscapes, archipelago, and vibrant cultural scene.

Topography

Kragerø is built on a rugged and rocky landscape, with charming wooden houses that line the hilly terrain overlooking the beautiful fjord. The townskap of Kragerø offers visitors an array of opportunities for outdoor activities, such as hiking, fishing, and boating. The surrounding islands, particularly Jomfruland and Skåtøy, are perfect for exploring, with their sandy beaches and tranquility. The rocky shores and hidden coves of Kragerø provide a stunning backdrop for photography enthusiasts and nature lovers alike.

Pests in the Area

While Kragerø is famous for its beauty, like any other place, it has its fair share of pests. One common pest in this area is the seagull population. These birds, attracted by the town’s abundant fishing opportunities, can become a nuisance as they search for food and make a considerable amount of noise. Another common issue in Kragerø is ticks, present in the nearby forests. Visitors are advised to take precautions and wear protective clothing when exploring wooded areas.

Towns Surrounding Kragerø

Kragerø is surrounded by several charming towns that are worth exploring. One such town is Porsgrunn, located about 40 kilometers to the northeast. Porsgrunn is known for its rich industrial heritage and offers visitors a chance to explore fascinating museums, such as the Porsgrunn Maritime Museum. Another town nearby is Risør, located approximately 45 kilometers to the southeast. With its picturesque harbor, wooden houses, and vibrant cultural scene, Risør is often referred to as the “wooden town” and hosts a renowned wooden boat festival every summer.

In conclusion, Kragerø offers a perfect blend of natural beauty and cultural heritage that is sure to captivate any visitor. With its stunning topography, rich history, and nearby towns to explore, Kragerø is a haven for nature enthusiasts and history buffs alike. So, why not plan a visit to this hidden gem in Norway and experience all that Kragerø has to offer?

skadedyrkontroll i Kragerø

Mus

I Norge har vi tre typer mus som folk ønsker å bli kvitt. Liten skogmus, stor skogmus og husmus. De trives alle tre tett innpå mennesker og liker helst å finne mat i huset. De kan også påføre hus store skader i rørsystemet, elektriske kabler og mer.

Jo tidligere man kommer i gang med bekjempelse av mus, jo raskere og billigere blir det.

Skjeggkre er fryktet

For bare noen veldig få år siden hadde vi ikke problemer med skjeggkre i Norge. Men folk reiser, og skjeggkre ble med i kofferten hjem – bokstavelig talt. Og de har fått etablere seg her i Norge. Samtidig ser vi at jo mer folk reiser, jo hyppigere kommer koloniene i hus.

Før var det problemer med å bli kvitt skjeggkre, men nå begynner fellene og giften å bli så målrettet og effektiv at det å bli kvitt skjeggkre er en helt grei jobb.

Rotter

Rotter er fryktet de fleste steder, også er kjent problem i Kragerø. De tar seg inn gjennom små åpninger på ca 2 cm og kan komme seg frem de fleste plasser. Under gode forhold kan rottene formere seg enormt raskt og problemet kan raskt bli større.

Det anbefales at du slår raskt ned på rotteproblemer. Eneste anbefalte løsning er å få hjelp av profesjonelle som gjør nødvendige tiltak raskt og effektivt. Les mer om rotter Kragerø

Svart jordmaur/ sukkermaur

Hver vår dukker disse opp og de kan både være plagsomme og gjøre stor skade på bolig og matkammer.

På spesielle dager kan man plutselig se titusenvis av dem på kort tid, da de svermer. Når de er ute lander de gjerne på lys biler og liknende. Men hvis de svermer inne i huset så har du en utfordring, for de er svært mange.

Maur fjerner man som regel ved å bruke åtegift. Det vil si at man legger ut åre som mauren tar med seg tilbake til tua, og der gir det mat til mange. Disse vil da dø. Det er viktig å få tatt liv av dronningmauren.

Fugler

Et velkjent skadedyr er fugler. Det er en kjent sak at fugler kan drite ned fasader, og de kan også være uheldige for uterestauranter og utekafeer som serverer mat ute. Derfor er det mange kafeeiere og andre som ønsker å få hjelp med fuglesikring. Dette gjør man ved å montere pigger og andre ting som gjør at fuglene velger fly videre og ikke lande der.[/et_pb_accordion_item][et_pb_accordion_item title=”Humle og veps” _builder_version=”4.16″ _module_preset=”default” global_colors_info=”{}” open=”off”]Veps er et velkjent skadedyr som dukker opp på slutten av sommeren. Noen sommere er de mer innpåslitne enn andre. Når det er et vepseår så er det travelt for skadedyrteknikere.

Veggedyr

Veggedyr er et økende problem: Har du opplevd at du har fått stikk på huden din som klørOg du merker at bittene kommer når du sover?

Da er det gjerne tegn på veggedyr (cimex lectularius som det egentlig heter).

Opplever du at det er veggedyr må du handle raskt, ellers vil skadedyret bli vanskeligere og vanskeligere å bli kvitt. Kontakt oss får å få hjelpt til å avdekke om dette er et veggedyrangrep, eller om det er noe annet. Jo tidligere stadie man får startet behandling mot veggedyr, jo lettere er det – og jo rimeligere blir det.

Veggedyr er et skadedyr som både er ubehagelig som også kan gi helseproblemer. Som regel bor de i sengen din og kryper frem om natten for å suge blod. De kan være vanskelig å se, men ofte merker man dem først ved at de etterlater seg små bitt når de suger blod. Mange får kraftige kløende merker, og det kan gjerne gjenta seg og reaksjonene kan også øke i omfang.

FAQ

FAQ om skadedyrskontroll i Kragerø og Norge

Hva er skadedyrskontroll?

Skadedyrskontroll er en tjeneste som tar sikte på å forebygge og bekjempe skadedyr i både private hjem og bedrifter. Skadedyr kan forårsake en rekke problemer, inkludert materielle skader og helseproblemer. Med riktig skadedyrskontroll kan man håndtere skadedyrene effektivt og redusere risikoen de utgjør.

Hvilke skadedyr er mest vanlige i Kragerø?

I Kragerø er det flere skadedyr som er vanlige å finne. Noen av de mest vanlige inkluderer:

1. Mus og rotter: Disse gnagerne er kjent for å forårsake store materielle skader ved å gnage på ledninger, vegger og isolasjon. De kan også spre sykdommer og være en stor helsefare.

2. Maur: Maur er vanlige i Kragerø og kan være svært plagsomme. De kommer vanligvis inn i boliger og bedrifter på jakt etter mat og vann. Maur kan være vanskelig å bli kvitt uten profesjonell hjelp.

3. Veps: Veps er vanlige i sommermånedene og kan være aggressive hvis de føler seg truet. Deres stikk kan være smertefullt og farlig for personer som er allergiske.

4. Sølvkre: Sølvkre trives i fuktige områder og er vanlig å finne på bad og kjellere. Selv om de ikke utgjør en helsefare, kan de være en plage.

Hvordan kan jeg forebygge skadedyr i hjemmet mitt?

Det er flere tiltak du kan ta for å forebygge skadedyr i hjemmet ditt:

1. Oppbevar mat og avfall på en forsvarlig måte: Forsegle matbokser og søppelbøtter godt for å unngå tilgang til skadedyr.

2. Hold hjemmet rent og ryddig: Skadedyr finner ofte ly og mat i rotete og urene områder.

3. Tett eventuelle sprekker og hull: Gjennomsøk hjemmet ditt for sprekker og hull hvor skadedyr kan komme seg inn og tett dem.

4. Hold hagen vedlikeholdt: Trim busker og trær som kan gi skjulesteder for skadedyr. Fjern også døde planter og annet organisk materiale som kan tiltrekke seg skadedyr.

Når bør jeg kontakte en skadedyrbekjemper?

Det er lurt å kontakte en skadedyrbekjemper så snart du oppdager tegn på skadedyr i hjemmet ditt. Tidlig inngripen kan forhindre en større infestasjon og begrense skadene skadedyrene kan forårsake.

Hvorfor bør jeg velge profesjonell skadedyrskontroll?

Profesjonell skadedyrskontroll sikrer effektiv behandling av skadedyr. Skadedyrbekjempere har kunnskap, erfaring og tilgang til effektive metoder og produkter for å håndtere ulike skadedyr. De vil også kunne gi råd om forebyggende tiltak og hjelpe til med eventuelle tilbakevendende problemer. Å velge profesjonell skadedyrskontroll kan spare deg for tid, stress og unødvendige skader i fremtiden.

Når du står ovenfor et skadedyrproblem, er det viktig å handle raskt og ta de nødvendige tiltakene for å beskytte hjemmet eller bedriften din. Ved å ta forholdsregler og søke hjelp fra profesjonelle skadedyrbekjempere, kan du sikre et skadedyrfritt miljø og beskytte helsen og eiendommen din.

Scroll to Top