Røyskatt

Utseende

  • Brun rygg og lys buk om som- meren, vinterpels helhvit med svart haletipp
  • Kropp 18-31 cm, hale 5-12 cm
  • Ekskrementer: pølseformet, fast, snodd og trukket ut i en spiss, oftest 5 mm tykk

Biologi og adferd

Røyskatt finnes over hele landet. Den er en dyktig klatrer og foretrekker områder med fuktig mark og gjerne steinrøyser. Røyskatten er aktiv hele døgnet. Den spiser for det meste smågnagere, men tar også fugleunger, frosk, meitemark og bær.

Skade

Normalt anses røyskatten som et nyttedyr fordi den spiser store mengder smågnagere. Finner den derimot tilhold under bygninger (hytter er særlig utsatt), kan luktproblemer oppstå fra døde smågnagere som røyskatten har hamstret, samt fra avføring om det blir store mengder (f.eks. ved yngling). Røyskatter som kommer inn i bygningens oppholdsrom kan gjøre skade på inventaret.

Forebygging og bekjempelse

  • Sikre bygningen ved å tette åpninger dyrene bruker med skum, netting eller annet egnet materiale.
  • Kan felles hele året, uten særskilt tillatelse (se Viltforskriften).
  • Slag- eller levendefangstfeller med dyras vanlige føde som åte kan fungere
  • Bruk av gift er ikkelov eller anbefalt.
  • Lydskremmere har ingen effekt.

Kilde: Fhi.no

Trenger du råd, eller hjelp til skadedyrkontroll? Ta kontakt for en uforpliktende samtale.

Røyskatt

Ønsker du hjelp med skadedyrbehandling? 

Her kan du få ufopliktende tilbud fra ditt lokale skadedyrfirma. Send inn skjemaet under så vil du bli oppringt eller få svar på epost.

Få hjelp blant annet med

Røyskatt

12 + 1 =

Andre vanlige skadedyr i Norge

Rotter: Hvordan bli kvitt brunrotte (mest vanlige rotten)

Brunrotten, eller Rattus Norvegicus, er en av de vanligste og mest utbredte gnagereartene i verden. Det er et stort skadedyr i mange by- og forstadsområder, og har vært et alvorlig problem for mennesker i alle tider. Denne arten har tilpasset seg nesten alle...

Skjeggkre

Trenger du  hjelp med å fjerne skjeggkre? Ta kontakt idag! Skjeggkre har økt de siste årene i Norge, noe man ser i de offisielle tallene for skadedyrkontroll. De gjør ingen skade for boligen, men mange opplever det veldig utrygt å ha dem i hus og er bekymret for...

Tysk kakerlakk

Det mest vanlige kakerlakken i Norge. Den Tyske Kakerlakken er den kakerlakken vi oftest møter som skadedyr i norske hjem. Den trives best på kjøkken i nærhet av matkilder og kan utvikle seg til store mengder i løpet av noen få måneder. Oppdager man denne i sine...