Rotter Tvedestrand

Når du oppdager rotter eller mus i Tvedestrand så bør du gjøre noe umiddelbart. Rotter kjappe på å finne matstasjoner og dessverre raske til å etablere seg og bli mange.

Rotter er plagsomme

Rotter er veldig plagsomme og gjør livet surt for en.

👉 For deg med bolig

Rotter er utfordrende å bli kvitt. De kan ofte dessverre raskt gjøre stor ødeleggelse på boliger og andre eiendeler. Derfor anbefales det at man så kjapt som råd er tar action og får gjennomført passende tiltak mot rotter slik at du får løst problemet.

Ta kontakt med oss umiddelbart for å få en uforpliktende samtale og pristilbud for å løse problemet for deg. Du får en ryddig avtale og du blir kvitt rotteproblemet.

👉 For restauranter, spisesteder og produsenter

Rotter leter etter noe å spise, og de er enormt flinke til å finne vei til maten. Hvis du har sett spor av rotter så bør du helt klart starte med skadedyrkontroll nå. Men du bør (og skal) også ha tiltak mot skadedyr på plass slik at du hindrer at rotter kan ødelegge maten du oppbevarer.

Og når du leter etter en skadedyrkontroll samarbeidspartner som hjelper deg: Vi gjør jobber diskret, og vi har lang erfaring med å lykkes. Ta kontakt med oss nå.

👉 For andre bygg-eiere

Rotter er et kjent problem i de fleste bygg. Vi kan hjelpe deg uansett hvilken type bygg du har. Vi kan også hjelpe med all type skadedyrkontroll og vedlikehold.

Ta kontakt med oss for å høre mer hvordan vi hjelper deg med å bli kvitt både rotter og annet utyske.

Kontakt oss nå for å bli kvitt rotter i Tvedestrand og omegn

Kontakt skadedyrtekniker i Tvedestrand:

12 + 7 =

Problem med rotter i Tvedestrand

Tror du, eller er du sikker på, at du har problemer med rotter i Tvedestrand? Da bør du ta kontakt med Tvedestrands skadedyrkontroll nå. Rotter kan øke bestanden raskt fordi de formerer seg ofte raskt og da har du en utfordring. Rotter påfører ofte eiendeler og bygninger skader.

Er rotter et problem i Tvedestrand?

Dessverre lever rotter og mus helst der hvor personer bor. Gnagere har en egen evne til å tilpasse seg. Mange ser to store utfordringer med slike dyr: De forurenser matlager og inne i bygg når de ser etter mat. De ødelegger også bygninger og tomter ved å gnage og grave.

Rotter er flinke til å komme til overalt. Rotter trenger kun hull på ca 2 cm for å komme seg igjennom, og de kan gnage seg gjennom både tre, plastikk og betong. Men fordi tennene vender innover i munnen kan de ikke starte med å gnage på en hard rett plate. De må starte på en kant eller en bue.

Rotter finnes i hele Norge, og spesielt i vinterhalvåret kommer de seg inn i hus og bygg for å spise. Derfor er rotter et problem også i Tvedestrand.

Andre ting rotter kan ødelegge

Det er ikke bare hus og eiendommer som kan påføres stor skade. Det finnes noen eksempler på at rotter har ødelagt biler og påført dem skader for mange tusen kroner. Blant annet var det en bil som ble skadet for {ca ||omtrent }300.000 kroner.

Kontakt et skadedyrfirma når du har behov for assistanse med skadedyrkontroll i Tvedestrand. Bruk et seriøst skadedyrfirma som har myekunnskap med å bli kvitt skadedyr.

Litt info om rotter

Rotter reproduserer raskt og er kjent for sin smidighet, skade boliger, fabrikker og spre sykdom. De vil ofte bo på loftene, kjellere eller ander småsteder i hjemmene våre. Gjerne i flere måneder eller år uten å bli oppdaget. Disse rottene ødelegger boliger på grunn av deres tunnelbygging; de spiser og ødelegger vår lagrede mat: de forurenser matsaler; og de sprersykdom. De kan også være aggresive. Rotter har vært kjent for å starte brann ved å gnage på elektriske ledninger. 

Rotter foretrekker å spise kornprodukter som frokostblandinger eller brød, men de spiser nesten hvilken som helst type mat og trenger ikke veldig mye vann. De vil hoppe, svømme og klatre for å nå en matkilde. Faktisk er rotter utmerkede svømmere og kan komme inn i strukturer gjennom kloakk, toaletter og ødelagte avløp. I tester har rotter blitt funnet i stand til å trå vann i flere dager og er i stand til å svømme mot en strøm i en halv mil.

rotter i Tvedestrand

Litt om Tvedestrand

Karakteristikk kjennetegn hos brunrotte

 • Vekt: 200-500 gram
 • Lengde (kun kropp): 18-25 cm
 • Lengde (hale): 15-21 cm (kortere enn selve kroppen. Mørk overside og lys underside)
 • Snute: Butt
 • Ører: Små og dekket med hår
 • Øyne: Små
 • Pels: Alle farger. Noe stivere enn svartrotta
 • Ekskrementer: 1,2-2,5 cm lange, butt i den ene enden, vanligvis skinnende svart, myk i opptil en dag
 • Mat: Altetende, korn, 28 g/dag
 • Vann: 15-30 ml/dag
 • Atferd: Sky, neofob, nattaktiv
 • Svømming: Meget god til å svømme
 • Hopping: 90 cm vertikalt
 • Klatring: Kan klatre godt
 • Bol: I bakken, inne i vegger/gulv
 • Livslengde: Omtrent 1 år, men lenger under optimale forhold
 • Kjønnsmoden: 2-3 mnd
 • Antall unger pr. kull: 8-20
 • Antall kull pr. år: 4-7 Det betyr fra 32 til 140 rotte unger per år, per rottepar!
 • Åpninger som bør tettes: >12 mm

Norsk brunrotte (Rattus norvegicus) er en stor rotteart, med en kropp på litt over 20 cm. Halen er noe under 20 cm. Brunrotten er mørkebrun på ryggen, lysere på sidene og gråhvit på magen. Oftest får den 6-8 unger per kull, men kan unntaksvis få opp til 20 unger. Fra 32 til 140 unger per år

Rottenes historie

Brunrotten spredte seg i Europa i middelalderen, og tok plassen til svartrotten. Svartrottene flyttet seg til asiatiske land. Brunrotta har en utrolig tilpasningsevne til nye miljøer, og er blitt sett i alt fra rene ørkenlandskaper til nærmest arktisk klima. Den er spredd over alt, oftest i nært mennesker, og nyter godt av det vi ikke spiser selv. Rotten holder til overalt der det er mennesker. Brunrotter gjør ofte stor skade, og har potensial til å spre sykdom. Ofte er brunrotten smittebærer og sprer både bakterier og trikiner. Rotten lever gjerne i kloakker og kjellere, og kommer iblant inn i boliger via rør. Den beste måten å unngå brunrotter er å fjerne tilgang på mat, samt sikre bygningen slik at ikke dyrene kan komme inn. Dyr som kommer inn i hus kan ofte bekjempes med klappfeller.

Rottene veier 200-500 gram, og kroppen er om lag 18-25 cm. Halen er omtrent 15-21 cm lang, hårløs, skjellbelagt, og alltid kortere enn kroppen. Halen er lys på undersiden og mørk over. Ørene er små og behåret helt ut til spissen. Pelsfargen er en variasjon av grå til brun og sort.

Et kjennetegn hos alle rotter er gnagertennene. Fortennene er store, krumme, meget harde. I tillegg vokser tennene kontinuerlig. De er skarpe og slipes kontinuerlig mot hverandre når dyret gnager.

Brunrotter kan forveksles med andre gnagere som husmus og vånd. Men vånden går ikke inn i hus, men graver lange ganger i jorda hvor den ødelegger plener og planter. Vånden kan se ut som en klumpete rotte med korte bein og butt snute. Husmus og skogsmus er forskjellig fra brunrotta på størrelsen, selv om det kan være vanskelig å skille en ung rotte fra en voksen husmus. En ung rotte er større enn en voksen husmus. Brunrotta kan også forveksles med svartrotta (Rattus rattus) som tidligere var vanlig i Norge. Nå finnes det imidlertid ingen kjente bestander av svartrotte i Norge.

Avføringen fra brunrotter er ofte svart av farge, men avføringen kan også opptre i mange andre farger som kommer an på hva dyrene har spist. Den er stor (størrelsen er selvfølgelig avhengig av dyrets størrelse) og rektangulær, 1,2-2,5 cm lang. Mange ganger butt i den ene enden, vanligvis skinnende svart, og den kan holde seg myk i opptil en dag. En rotte legger ofte fra seg 40-50 slike ekskrementer pr. dag. Rotter samler ofte sin avføring på utvalgte steder, såkalte «rotte-toaletter». Ekskrementer fra andre dyr kan enkelte ganger forveksles med rottelort. Dette gjelder spesielt ekskrementer fra flaggermus og piggsvin. Flaggermuslort er betydelig mindre og inneholder bare insektrester, og den smuldrer lett opp om man tar på den. Ekskrementer fra piggsvin er normalt mye større enn dem fra rotter, og de inneholder bare insektrester, litt plantemateriale og ofte sandkorn.

Man kan også bruke fotspor i støv (eventuelt talkum/mel som er strødd ut) for å bestemme hvilket dyr man har med å gjøre. Brunrotter har fire tær på frembeina, og fem tær på bakbeina. Brunrotter etterlater et 2,0-2,5 cm langt avtrykk av bakfoten, og ofte lager de slepespor av halen mellom fotavtrykkene.

Brunrotter kan klatre rett opp og hoppe høyt. Å droppe fra en høyde på 50 fot uten at den blir alvorlig lemlestet.

Utmerket balanse gjør at rotter kan klatre opp mursteinsvegger eller andre grove vegger som gir fotfeste.

Bli kvitt rotter i Tvedestrand

Så har du utfordring med rotter i Tvedestrand{, så ta kontakt nå!Ring nå. Vi hjelper også til med problemer med veggedyrproblem i Tvedestrand

Litt om Tvedestrand

Tvedestrand er en by og kommune i Agder. Kommunen ligger mellom Arendal i sør og Risør i nord. Kommunen grenser også til Froland, Åmli og Vegårshei. Kommunen fikk sine nåværende grenser i 1960, ved sammenslåing av tidligere Dypvåg og Holt kommuner, og ladestedet Tvedestrand. Tvedestrand er ofte referert til som Sørlandets smilehull.

Wikipedia

Skadedyrhjelp

Skadedyrhjelp

Rotter som tar seg til rette

I alle år har rotter vært plagsomme for mennesker. De kan faktisk også være aggressive og angripe mennesker. De finnes i Tvedestrand og kommer seg inn de fleste plasser. De trenger ikke mer enn 20 mm hull for å komme seg inn, selv om de ser mye større ut.

Hvis du har oppdaget en rotte vil vi anbefale deg å ta kontakt for å raskest mulig bekjempe den. Spesielt hvis du har sett 2 eller flere rotter på samme sted bør du gjøre noe. For de kan formere seg raskt og bli en skikkelig plage.

Mus er en vanlig plage

skogsmus bekjempelse TvedestrandI Norge har vi tre typer mus som folk ønsker å bli kvitt. Liten skogmus, stor skogmus og husmus. De trives alle tre tett innpå mennesker og liker helst å finne mat i huset. De kan også påføre hus store skader i rørsystemet, elektriske kabler og mer.

Det er viktig at man kommer raskt i gang med bekjempelse av mus, da de kan formere seg raskt og kan gjøre ganske store skader.

Hvordan bli kvitt rotter?

Rotter kommer hovedsaklig inn i huset fordi de ser etter mat. I prinsippet er detr slik at hvis du fjerner maten så kommer de ikke, men da er det jo ikke så greit å bo der. Derfor er det diverse tiltak må gjøres.

Åtegift: Et tiltak er å sette ut åtegift. Da spiser rottene giften, og de dør. Det er viktig at giften kun kan spises av rotter og ikke mennesker eller andre dyr. Derfor er både plasseringen og hvordan den settes frem veldig viktig når man bruker gift.

Rottefeller: Man bruker også feller som plasseres på passende steder. Men rotter er så skeptiske til nye ting, at de kan være vanskelige å få tatt i feller. Vi som driver med skadedyrkontroll på fulltid vet dette, og forbereder fellene i forkant. Plassering av fellene har også svært mye å si.

Tetting av huset: Det aller beste tiltaket er å hindre rotter å finne steder å komme inn i boligen eller bygget. Til det brukes mange ulike metoder. Ulempen med rotter er at de kan gnage seg igjennom det aller meste, så hvis de lukter mat så kan de stort sett komme seg inn hvis de vil.

Tegn på rotter i huset / bygget

Det finnes en del ulike tegn på at man har rotter i huset.

Å se dem: Det sikreste tegnet er å faktisk se dem. Hvis man ser at en rotte løper foran kjøkkenbenken så er man sikker i sin sak. Da er det rotter til stede. Det kan være vanskelig å se forskjell på en rotte og en mus hvis man ikke er vant til å se dem, men en rotte er stor og en mus er liten. Uansett er gnagere uønskede å ha i hus og du bør gjøre noe med det.

Å se resultatene: Hvis du oppdager rottehull, istykkergnagede trebiter, plastrør eller ledninger så kan du også være veldig sikker på at det er en gnager i hus, og du bør fjerne dem.

Å høre dem: Hvis det er rotter i veggene, i taket eller tregulvet så kan man gjerne høre dem. det kan være vanskelig med huset fullt av andre folk, men om kvelden og natten når det er stille så kan man både høre dem vandre, pile av gårde og gnage.  Da må du gjøre noe snarest.

Rotte i Tvedestrand

Nå kan du få hjelp med skadedyr i Tvedestrand

Du kan få gratis befaring så lege du bor i grei avstand til en skadedyrbekjempers adresse.

Send inn skjemaet over, eller ta kontakt via chat 👍


Skadedyrhjelp

Skadedyrhjelp.no samarbeider med utvalgte og svært dyktige og etiske skadedyrbekjempere i hele Norge. Vi har nettverk som kan hjelpe deg i Tvedestrand også. Vi forholder oss til skadedyrveilederen.

Personvern

Innsendt informasjon brukes kun til å ta kontakt med deg for å følge opp din skadedyrhenvendelse.
skadedyrtekniker Tvedestrand