Rotter Tønsberg

Når du oppdager rotter eller mus i Tønsberg så må du gjøre noe med én gang. Rotter er nemlig raske til å tilpasse seg, raske på å finne matstasjoner og dessverre raske til å etablere seg og bli mange.

Rotter er plagsomme

Rotter er veldig plagsomme og gjør livet surt for en.

👉 For boligeiere

Rotter er utfordrende å bli kvitt, og de kan ofte dessverre raskt gjøre mye skade på en bolig og andre eiendeler. Derfor anbefales det at du så hurtig som mulig tar i gang med tiltak og gjennomfører passende tiltak mot rotterslik at du blir kvitt problemet.

Kontakt oss umiddelbart for å få en uforpliktende samtale og pristilbud for å løse problemet for deg. Du får en god avtale og du blir kvitt rotteproblemet.

👉 For spisesteder og matservering

Rotter ser aktivt etter mat, og de er enormt dyktige til å finne vei til maten. Hvis du har sett spor av rotter så må du absolutt gå i gang med skadedyrkontroll her og nå. Men uansett, du må også ha tiltak på plass slik at du hindrer at rotter kan smitte maten du oppbevarer.

Og når du ser etter en skadedyrkontroll samarbeidspartner som hjelper deg: Vi jobber diskret, og vi har lang erfaring med å lykkes. Ta kontakt med oss nå.

👉 For andre bygg-eiere

Rotter er et vanlig problem i de fleste bygg, og vi kan hjelpe deg uansett hva slags bygg du styrer. Vi kan også hjelpe med all type skadedyrkontroll og oppfølging av skadedyrkontroll.

Ta kontakt med oss for å høre mer om hvordan vi hjelper deg med å bli kvitt både rotter og andre typer skadedyr.

Kontakt oss for å bli kvitt rotter i Tønsberg og omegn

Kontakt skadedyrtekniker i Tønsberg:

14 + 6 =

Problem med rotter i Tønsberg

Tror du, eller er du sikker på, at du har et rotteproblem i Tønsberg? Ta kontakt med om skadedyrkontroll i Tønsberg nå. Rottene kan nemlig formere seg svært raskt fordi de formerer seg ofte raskt og da har du et problem. Rotter kan påføre bygg og eiendeler store skader.

Er rotter et skadedyrproblem i Tønsberg?

Dessverre lever rotter og mus ofte der hvor mennesker bor. Disse gnagere har en egen evne til å tilpasse seg. Mange ser noen store problemer med slike gnagere: De forurenser matlager og inne i bygg når rottene ser etter mat. Rotter skader også bygg og tomter ved å konstant gnage og grave.

Rotter er talentfulle til å komme seg frem. De trenger kun små hull på omtrent 2 cm for å komme seg igjennom, og de kan gnage seg gjennom både treverk, plastikk, metaller og løs betong. Men på grunn av tennenes utforming kan de ikke begynne å gnage på en rett og hard flate. Gnagingen må starte på en kant eller en bue.

Rotter finnes i hele Norge, og spesielt på høsten og vinteren kommer de inn i hus og bygg for å spise. Derfor er rotter et problem i Tønsberg.

Rotter kan også skade andre ting

Det er ikke kun boliger som kan påføres stor skade. Det finnes eksempler på at rotter har ruinert biler og påført dem skader for mange tusen kroner. Blant annet var det en bil som fikk skader for {ca ||omtrent }tre hundre tusen kroner.

Kontakt et skadedyrfirma når du trenger hjelp med skadedyrkontroll i Tønsberg. Bruk et seriøst skadedyrfirma som har erfaring med å bli kvitt skadedyr.

Litt info om rotter

Rotter reproduserer raskt og er kjent for smidighet, evne til å skade hjem, forretningslokaler og spre sykdom. Ofte bosetter de seg på loftet, kjellere eller ander småsteder i hjemmene våre. Gjerne i mange måneder eller til og med år, uten å bli sett og hørt. Disse gnagerne skader hus på grunn av deres tunnelbygging; de spiser og ødelegger mat mat: de forurenser matsaler, matbeholdere og kjøkkenutstyr; og de sprersykdom. De kan også være aggresive. Rotter kan også starte brann ved å gnage på elektrisk utstyr. 

Rotter foretrekker å spise korn eller kornprodukter som frokostblandinger eller brød, men de spiser nesten hvilken som helst type mat og trenger ikke veldig mye vann. De kan hoppe, svømme og klatre for å nå en matkilde. Faktisk er rotter utmerkede svømmere og kan komme inn i strukturer gjennom kloakk, toaletter og ødelagte avløp. I tester har rotter blitt funnet i stand til å trå vann i flere dager og er i stand til å svømme mot en strøm i en halv mil.

Litt om Tønsberg

Noen karakteristiske sider om norsk brunrotte

 • Vekt: fra 200-500 g
 • Lengde (kropp): 18-25 cm
 • Lengde (kun hale): 15-21 cm (litt kortere enn selve kroppen, mørk overside og lys underside)
 • Snute: Butt
 • Ører: Små, dekket med hår
 • Øyne: Små
 • Pels: Finnes i alle farger. Noe stivere enn svartrotta
 • Ekskrementer: 1,2-2,5 cm lange, butt i den ene enden, vanligvis skinnende svart, myk i opptil en dag
 • Mat: Altetende, korn, 28 g/dag
 • Vann: 15-30 ml/dag
 • Atferd: Sky, neofob, nattaktiv
 • Svømming: Meget god til å svømme
 • Hopping: 90 cm vertikalt
 • Klatring: Kan klatre godt
 • Bol: I bakken, inne i vegger/gulv
 • Livslengde: Omtrent 1 år, men lenger under optimale forhold
 • Kjønnsmoden: 2-3 mnd
 • Antall unger pr. kull: 8-20
 • Antall kull pr. år: 4-7 32 til 140 unger per år
 • Åpninger som bør tettes: >12 mm

Brunrotte (Rattus norvegicus) er en art av rotter som er stor, med en kroppslengde på litt over 20 cm. Og halen er noe under 20 cm. Norsk brunrotte har mørkebrun rygg og er lysere på sidene og gråhvit på magen. Den får vanligvis seks til åtte unger pr. kull men kan få opptil 20. Det betyr fra 32 til 140 unger per år, per rottepar!

Brunrottenes historie

Brunrotten spredte seg i Europa i middelalderen, og fortrengte svartrotten. Svartrottene beveget seg til asiatiske områder. Brunrotta har en utrolig evne til å tilpasse seg til nye miljøer, og er blitt funnet i alt fra rene ørkener til nærmest arktisk klima. Rotten er spredd over hele verden, mange ganger i nært mennesker, og nyter godt av det vi ikke spiser selv. Brunrotten lever overalt på jorden der det er mennesker. Brunrotter gjør ofte stor skade, og har potensial til å spre smitte. Ofte er den smittebærer og kan spre både bakterier og trikiner. Den lever mange ganger i kloakker og under hus, og kommer av og til inn i hus via rør. Den beste forebyggingen mot brunrotter er å ta vekk tilgang til mat, og sikre bygget slik at ikke dyrene kommer inn.

Rottene veier 200-500 gram, og kroppen er ca 18-25 cm. Halen er ca 15-21 cm lang, hårløs, skjellbelagt, og kortere enn kroppen. Halen er lys under og mørk over. Ørene er små og behåret helt ut til spissen. Pelsen kan variere fra grå til brun og svart.

Et karakteristisk kjennetegn hos rotter er tennene. Fortennene er store, krumme, harde. I tillegg vokser fortennene kontinuerlig. De er skarpe, og slipes hele tiden mot hverandre når dyret gnager.

Rotter kan til forveksling være lik andre gnagere som vånd og husmus. Vånden går ikke inn i huset, men graver lange ganger i jorda hvor den ødelegger hagen. Vånden ser litt ut som en litt stutt rotte. Man skiller husmus og skogmus fra rottene på størrelsen, selv om det kan være litt vanskelig å skille en ung rotte fra en voksen husmus. En ung rotte er allikevel alltid større enn en voksen husmus. Brunrotta kan også forveksles med svartrotta (Rattus rattus) som tidligere var vanlig i Norge. I dag finnes det imidlertid ingen kjente bestander av svartrotte her.

Rotters avføring er ofte svart, men den kan faktisk opptre i mange andre farger, avhengig av hva rottene har spist. Den er stor (størrelsen er selvfølgelig avhengig av dyrets størrelse) og rektangulær, 1,2-2,5 cm lang. Mange ganger butt i den ene enden. Vanligvis skinnende sort, og den kan holde seg myk i opptil en dag. En rotte produserer vanligvis 40-50 slike ekskrementer pr. dag. Rotter samler ofte sine ekskrementer på utvalgte steder, «rotte-toaletter». Ekskrementer fra andre dyr kan enkelte ganger forveksles med rottelort. Dette gjelder spesielt ekskrementer fra flaggermus og piggsvin. Flaggermuslort er betydelig mindre og inneholder bare insektrester, og den smuldrer lett opp om man tar på den. Ekskrementer fra piggsvin er normalt mye større enn dem fra rotter, og de inneholder bare insektrester, litt plantemateriale og ofte sandkorn.

Man kan også bruke fotspor i støv (eventuelt talkum/mel som er strødd ut) for å bestemme hvilket dyr man har med å gjøre. Brunrotter har fire tær på frembeina, og fem tær på bakbeina. Brunrotter etterlater et 2,0-2,5 cm langt avtrykk av bakfoten, og ofte lager de slepespor av halen mellom fotavtrykkene.

Rotter kan klatre loddrett og hoppe opp til 4 meter høyt. De kan falle fra en høyde på 50 fot uten at den dør eller blir alvorlig skadet.

Utmerket balanse gjør at rotter kan klatre opp mursteinsvegger eller andre grove vegger som der de får fotfeste og å gå langs kraftledninger.

Bli kvitt rotter i Tønsberg

Så har du utfordring med rotter i Tønsberg{, så ta kontakt nå!Ring nå. Vi hjelper også til med problemer med veggedyrproblem i Tønsberg

Litt om Tønsberg

T er den tyvende bokstaven i det latinske alfabetet.

Wikipedia

Skadedyrhjelp

Skadedyrhjelp

Rotter

Rotter er fryktet de fleste steder, også er kjent problem i Tønsberg. De tar seg inn gjennom små åpninger på ca 2 cm og kan komme seg frem de fleste plasser. Under gode forhold kan rottene formere seg enormt raskt og problemet kan raskt bli større.

Hvis du har oppdaget en rotte vil vi anbefale deg å ta kontakt for å raskest mulig bekjempe den. Spesielt hvis du har sett 2 eller flere rotter på samme sted bør du gjøre noe. For de kan formere seg raskt og bli en skikkelig plage.

Mus er en vanlig plage

skogsmus bekjempelse TønsbergDet er hovedsaklig tre ulike typer mus som plager eiendomseiere i Norge: Liten og stor skogmus, og husmus. De kan gjøre stor skade med å gnage i stykker skjulte installasjoner som f.eks vannrør (PEX) og samtidig spise mat og annet som du ikke vil de skal gnage på.

Jo tidligere man kommer i gang med bekjempelse av mus, jo raskere og billigere blir det.

Hvordan bli kvitt rotter?

Rotter kommer hovedsaklig inn i huset fordi de ser etter mat. I prinsippet er detr slik at hvis du fjerner maten så kommer de ikke, men da er det jo ikke så greit å bo der. Derfor er det diverse tiltak må gjøres.

Åtegift: Et tiltak er å sette ut åtegift. Da spiser rottene giften, og de dør. Det er viktig at giften kun kan spises av rotter og ikke mennesker eller andre dyr. Derfor er både plasseringen og hvordan den settes frem veldig viktig når man bruker gift.

Rottefeller: Man bruker også feller som plasseres på passende steder. Men rotter er så skeptiske til nye ting, at de kan være vanskelige å få tatt i feller. Vi som driver med skadedyrkontroll på fulltid vet dette, og forbereder fellene i forkant. Plassering av fellene har også svært mye å si.

Tetting av huset: Det aller beste tiltaket er å hindre rotter å finne steder å komme inn i boligen eller bygget. Til det brukes mange ulike metoder. Ulempen med rotter er at de kan gnage seg igjennom det aller meste, så hvis de lukter mat så kan de stort sett komme seg inn hvis de vil.

Tegn på rotter i huset / bygget

Det finnes en del ulike tegn på at man har rotter i huset.

Å se dem: Det sikreste tegnet er å faktisk se dem. Hvis man ser at en rotte løper foran kjøkkenbenken så er man sikker i sin sak. Da er det rotter til stede. Det kan være vanskelig å se forskjell på en rotte og en mus hvis man ikke er vant til å se dem, men en rotte er stor og en mus er liten. Uansett er gnagere uønskede å ha i hus og du bør gjøre noe med det.

Å se resultatene: Hvis du oppdager rottehull, istykkergnagede trebiter, plastrør eller ledninger så kan du også være veldig sikker på at det er en gnager i hus, og du bør fjerne dem.

Å høre dem: Hvis det er rotter i veggene, i taket eller tregulvet så kan man gjerne høre dem. det kan være vanskelig med huset fullt av andre folk, men om kvelden og natten når det er stille så kan man både høre dem vandre, pile av gårde og gnage.  Da må du gjøre noe snarest.

Få hjelp med å bli kvitt skadedyr i Tønsberg

Du kan få gratis befaring så lege du bor i grei avstand til en skadedyrbekjempers adresse.

Send inn skjemaet over, eller ta kontakt via chat 👍


Skadedyrhjelp

Skadedyrhjelp.no samarbeider med utvalgte og svært dyktige og etiske skadedyrbekjempere i hele Norge. Vi har nettverk som kan hjelpe deg i Tønsberg også. Vi følger den offsielle skadedyrveilederen.

Personvern

Innsendt informasjon brukes kun til å ta kontakt med deg for å følge opp din skadedyrhenvendelse.
skadedyrtekniker Tønsberg