Rotter Svolvær

Hvis du har sett rotter eller tegn på rotter i Svolvær så bør du gjøre noe så kjapt som mulig. Rotter tilpasser seg raskt og er kjappe på å finne mat og dessverre også raske til å formere seg.

Rotter er plagsomme

Rotter er veldig plagsomme og gjør livet surt for en.

👉 For boligeiere

Rotter er en utfordring å bli av med. De kan dessverre hurtig gjøre mye ødeleggelse på bolig og andre eiendeler. På grunn av det anbefales det at du så hurtig som råd er tar kontroll og får gjennomført passende tiltak mot rotter slik at du får løst problemet.

Kontakt oss i dag for en uforpliktende samtale for å løse problemet for deg. Du får en god avtale og du blir kvitt rotteproblemet.

👉 For restauranter, spisesteder og produsenter

Rotter ser aktivt etter noe å spise, og rottene er enormt flinke til å komme seg forbi hindringer til maten. Dersom du har sett spor av rotter så må du helt klart gå i gang med skadedyrkontroll nå. Men du må også få skadedyrtiltak på plass slik at du hindrer at rotter kan smitte maten du har på lager.

Når du ser etter en skadedyrkontroll-partner som hjelper deg: Vi jobber diskret, og vi har lang erfaring med å lykkes. Ta kontakt med oss.

👉 For næringsdrivende

Rotter er et vanlig problem i de fleste bygg. Vi kan hjelpe deg uansett hvilken type bygg du følger opp. Vi kan også hjelpe med all type skadedyrkontroll og oppfølging av skadedyrkontroll.

Ta kontakt med oss for å høre mer om hvordan vi hjelper deg med å bli kvitt rotter.

Kontakt oss for å bli kvitt rotter i Svolvær og omliggende

Kontakt skadedyrtekniker i Svolvær:

6 + 7 =

Rotteproblem i Svolvær

Tror du, eller er du sikker på, at du har problemer med rotter der du bor i Svolvær? Ta kontakt med et skadedyrfirma nå. Rotter kan nemlig formere seg svært raskt fordi de formerer seg ofte raskt og da har du en stort problem. Rotter påfører ofte eiendeler og bygninger skader.

Hvorfor er rotter et skadedyrproblem i Svolvær?

Rotter og mus bor helst der hvor mennesker bor. Gnagere har en egen evne til å finne måter å overleve på. Det er to store problemer med slike gnagere: Forurensing av matlager og inneområder når rottene ser etter noe å spise. Rotter skader også bygninger og tomter ved å konstant grave og gnage.

Rotter er talentfulle til å komme seg frem. Rotter trenger kun hull på ca 2 cm for å komme seg igjennom, og de kan gnage seg gjennom både tre, metaller, betong og plastikk. Men fordi tennene vender innover i munnen kan de ikke begynne å gnage på en rett og hard flate. Gnagingen må starte på en kant eller en bue.

Rotter finnes i hele Norge, særlig i vinterhalvåret kommer de seg inn i hus og bygg for å finne noe å spise. Dette er grunnen til at rotter er et problem i Svolvær.

Rotter ødelegger andre ting

Det er ikke bare boliger som kan påføres stor skade. Det finnes eksempler på at rottene har ødelagt biler og gitt dem store skader. Blant annet var det en bil som ble skadet for {ca ||omtrent }300.000 kroner.

Så ta kontakt når du har behov for hjelp med skadedyrkontroll i Svolvær. Benytt et seriøst skadedyrfirma som har erfaring med å bli kvitt skadedyr.

Rotter informasjon

Rotter formerer seg raskt og er mest kjent for evne til å komme frem overalt, evne til å skade bosteder, matbutikker og spre uønsket sykdom. De vil ofte bo på loftene, kjellerne eller krypeområdene i boligene våre. Gjerne i flere måneder eller til og med år, uten å bli sett og hørt. Disse rottene skader boliger; de spiser og ødelegger vår lagrede mat: de forurenser matsaler; og de sprersykdom. De kan også være aggresive. Gnagere har vært kjent for å starte brann ved å gnage på elektrisk utstyr. 

Rotter foretrekker å spise kornprodukter som frokostblandinger eller brød, men de spiser nesten hvilken som helst type mat og trenger ikke veldig mye vann. De kan hoppe, svømme og klatre for å nå en matkilde. Faktisk er rotter utmerkede svømmere og kan komme inn i strukturer gjennom kloakk, toaletter og ødelagte avløp. I tester har rotter blitt funnet i stand til å trå vann i flere dager og er i stand til å svømme mot en strøm i en halv mil.

rotter i Svolvær

Litt om Svolvær

Karakteristikk kjennetegn om norsk brunrotte

 • Vekt: 200-500 g
 • Lengde (kun kropp): 18-25 cm
 • Lengde (kun hale): 15-21 cm (kortere enn kroppen. Mørk oppå og lys under)
 • Snute: Butt
 • Ører: Små og dekket med hår
 • Øyne: Små
 • Pels: Alle farger. Pelsen er stivere enn svartrotta
 • Ekskrementer: 1,2-2,5 cm lange, butt i den ene enden, vanligvis skinnende svart, myk i opptil en dag
 • Mat: Altetende, korn, 28 g/dag
 • Vann: 15-30 ml/dag
 • Atferd: Sky, neofob, nattaktiv
 • Svømming: Meget god til å svømme
 • Hopping: 90 cm vertikalt
 • Klatring: Kan klatre godt
 • Bol: I bakken, inne i vegger/gulv
 • Livslengde: Omtrent 1 år, men lenger under optimale forhold
 • Kjønnsmoden: 2-3 mnd
 • Antall unger pr. kull: 8-20
 • Antall kull pr. år: 4-7 Det betyr fra 32 til 140 unger per år, per rottepar!
 • Åpninger som bør tettes: >12 mm

Norsk brunrotte (Rattus norvegicus) er en stor rotteart, med en kroppslengde på noe over 20 cm. Og halen er litt under 20 cm. Norsk brunrotte er mørkebrun på ryggen, lysere på sidene og gråhvit på magen. Oftest får den 6-8 unger per kull, men kan unntaksvis få opp til 20 unger.

Rottenes historie

Brunrotten spredte seg i Europa i middelalderen, og tok plassen til svartrotten. Svartrottene beveget seg til asiatiske steder. Brunrotta har veldig tilpasningsevne til nye steder, og er blitt sett i alt fra rene ørkenlandskaper til nærmest arktisk klima. Rotten er spredd over alt, oftest i nær tilknytning til mennesker, og nyter godt av det vi ikke spiser selv. I dag lever den overalt der det er mennesker. Brunrotter gjør ofte stor materiell skade, og kan spre sykdom. Ofte er den smittebærer og kan spre både pestbakterier og trikiner. Brunrotten lever gjerne i kloakksystem og under hus, og kommer av og til inn i hus via rør. Den beste forebyggingen mot brunrotter er å ta vekk tilgang til mat, samt sikre bygningen slik at ikke dyrene kan komme inn. Dyr som kommer inn i hus kan ofte bekjempes med klappfeller.

Normalt veier brunrotta fra 200-500 gram, og kroppslengden er om lag 18-25 cm. Halen er i tillegg 15-21 cm lang, hårløs, skjellbelagt, og alltid kortere enn kroppen. Halen er lys på undersiden og mørk på oversiden. Pelsfargen kan variere fra grå til brun og svart.

Et kjennetegn hos brunrotter er tennene. De er store, krumme, harde. I tillegg vokser tennene kontinuerlig. Tennene er skarpe, og slipes kontinuerlig mot hverandre når dyret gnager.

Brunrotter kan forveksles med andre gnagere som husmus og vånd. Men vånden går aldri inn i hus, men graver lange ganger i jorda så den ødelegger plener og planter. Vånden kan se ut som en klumpete rotte. Husmus og skogsmus er forskjellig fra brunrotta på størrelsen, selv om det kan være litt vanskelig å skille en ung rotte fra en voksen husmus. En ung rotte er allikevel alltid større enn en voksen husmus. Brunrotta kan også forveksles med svartrotta (Rattus rattus) som tidligere var vanlig i Norge. Nå kjenner vi ingen bestander av svartrotte i Norge.

Rotters avføring er normalt svart, men avføringen kan faktisk ha mange andre farger, avhengig av hva dyrene har spist. Den er stor (størrelsen er selvfølgelig avhengig av dyrets størrelse) og rektangulær, 1,2-2,5 cm lang, ofte butt i den ene enden, vanligvis skinnende sort, og hvis den er myk er den fersk. En rotte legger ofte fra seg 40-50 slike ekskrementer pr. dag. Rotter samler ofte sin avføring på utvalgte steder, såkalte «rotte-toaletter». Ekskrementer fra andre dyr kan enkelte ganger forveksles med rottelort. Dette gjelder spesielt ekskrementer fra flaggermus og piggsvin. Flaggermuslort er betydelig mindre og inneholder bare insektrester, og den smuldrer lett opp om man tar på den. Ekskrementer fra piggsvin er normalt mye større enn dem fra rotter, og de inneholder bare insektrester, litt plantemateriale og ofte sandkorn.

Man kan også bruke fotspor i støv (eventuelt talkum/mel som er strødd ut) for å bestemme hvilket dyr man har med å gjøre. Brunrotter har fire tær på frembeina, og fem tær på bakbeina. Brunrotter etterlater et 2,0-2,5 cm langt avtrykk av bakfoten, og ofte lager de slepespor av halen mellom fotavtrykkene.

Rotter kan klatre rett opp og hoppe høyt. De kan falle fra en høyde på 50 fot uten at den dør eller blir alvorlig skadet.

Balansekunstene gjør at rotter kan klatre opp mursteinsvegger som gir fotfeste og å gå langs kraftledninger.

Bli kvitt rotter i Svolvær

Har du utfordring med rotter i Svolvær{, så ta kontakt nå!Ta kontakt nå! Vi hjelper også til med problemer med veggedyrproblem i Svolvær

Litt om Svolvær

Skadedyrhjelp

Skadedyrhjelp

Rotter som tar seg til rette

I alle år har rotter vært plagsomme for mennesker. De kan faktisk også være aggressive og angripe mennesker. De finnes i Svolvær og kommer seg inn de fleste plasser. De trenger ikke mer enn 20 mm hull for å komme seg inn, selv om de ser mye større ut.

Det anbefales at du slår raskt ned på rotteproblemer. Eneste anbefalte løsning er å få hjelp av profesjonelle som gjør nødvendige tiltak raskt og effektivt.

Mus

skogsmus bekjempelse SvolværI Norge har vi tre typer mus som folk ønsker å bli kvitt. Liten skogmus, stor skogmus og husmus. De trives alle tre tett innpå mennesker og liker helst å finne mat i huset. De kan også påføre hus store skader i rørsystemet, elektriske kabler og mer.

Det er viktig at man kommer raskt i gang med bekjempelse av mus, da de kan formere seg raskt og kan gjøre ganske store skader.

Hvordan bli kvitt rotter?

Rotter kommer hovedsaklig inn i huset fordi de ser etter mat. I prinsippet er detr slik at hvis du fjerner maten så kommer de ikke, men da er det jo ikke så greit å bo der. Derfor er det diverse tiltak må gjøres.

Åtegift: Et tiltak er å sette ut åtegift. Da spiser rottene giften, og de dør. Det er viktig at giften kun kan spises av rotter og ikke mennesker eller andre dyr. Derfor er både plasseringen og hvordan den settes frem veldig viktig når man bruker gift.

Rottefeller: Man bruker også feller som plasseres på passende steder. Men rotter er så skeptiske til nye ting, at de kan være vanskelige å få tatt i feller. Vi som driver med skadedyrkontroll på fulltid vet dette, og forbereder fellene i forkant. Plassering av fellene har også svært mye å si.

Tetting av huset: Det aller beste tiltaket er å hindre rotter å finne steder å komme inn i boligen eller bygget. Til det brukes mange ulike metoder. Ulempen med rotter er at de kan gnage seg igjennom det aller meste, så hvis de lukter mat så kan de stort sett komme seg inn hvis de vil.

Tegn på rotter i huset / bygget

Det finnes en del ulike tegn på at man har rotter i huset.

Å se dem: Det sikreste tegnet er å faktisk se dem. Hvis man ser at en rotte løper foran kjøkkenbenken så er man sikker i sin sak. Da er det rotter til stede. Det kan være vanskelig å se forskjell på en rotte og en mus hvis man ikke er vant til å se dem, men en rotte er stor og en mus er liten. Uansett er gnagere uønskede å ha i hus og du bør gjøre noe med det.

Å se resultatene: Hvis du oppdager rottehull, istykkergnagede trebiter, plastrør eller ledninger så kan du også være veldig sikker på at det er en gnager i hus, og du bør fjerne dem.

Å høre dem: Hvis det er rotter i veggene, i taket eller tregulvet så kan man gjerne høre dem. det kan være vanskelig med huset fullt av andre folk, men om kvelden og natten når det er stille så kan man både høre dem vandre, pile av gårde og gnage.  Da må du gjøre noe snarest.

Rotte i Svolvær

Få hjelp med å bli kvitt skadedyr i Svolvær

Du kan få gratis befaring så lege du bor i grei avstand til en skadedyrbekjempers adresse.

Send inn skjemaet over, eller ta kontakt via chat 👍


Skadedyrhjelp

Skadedyrhjelp.no samarbeider med utvalgte og svært dyktige og etiske skadedyrbekjempere i hele Norge. Vi har nettverk som kan hjelpe deg i Svolvær også. Vi følger den offsielle skadedyrveilederen.

Personvern

Innsendt informasjon brukes kun til å ta kontakt med deg for å følge opp din skadedyrhenvendelse.
skadedyrtekniker Svolvær