Rotter Sortland

Hvis du har lagt merke til rotter eller mus i Sortland så bør du gjøre tiltak umiddelbart. Rotter kjappe på å finne matstasjoner og dessverre raske til å formere seg.

Rotter er plagsomme

Rotter er veldig plagsomme og gjør livet surt for en.

👉 For boligeiere og byggeiere

Rotter er er krevende å bli kvitt. De kan ofte dessverre hurtig gjøre mye ødeleggelse på boliger og andre eiendeler. Derfor anbefales det at du så hurtig som råd er tar action og gjennomfører passende tiltak mot rotterslik at du blir kvitt problemet.

Kontakt oss for en uforpliktende samtale og pristilbud for å løse problemet for deg. Du får en god avtale og vi løser rotteproblemet sikkert for deg.

👉 For restauranter, spisesteder og produsenter

Rotter ser aktivt etter noe å spise, og de er enormt dyktige på å komme seg inn overalt. Hvis du har sett spor av rotter så må du helt klart gå i gang med skadedyrkontroll her og nå. Men uansett, du bør (og skal) også ha tiltak mot skadedyr på plass som hindrer at skadedyr kan forpeste maten du har på lager.

Og når du ser etter en en profesjonell partner som hjelper deg: Vi jobber diskret, og vi har hjulpet mange til en bedre jobbhverdag. Kontakt oss nå.

👉 For andre byggeiere

Rotter er et kjent problem i alle slags bygg. Vi kan hjelpe deg uansett hvilken type bygg du styrer. Du kan også få hjelp med all type skadedyrbekjempelse og vedlikehold.

Ta kontakt med oss for å få vite mer om hvordan vi hjelper deg med å bli kvitt både rotter og andre skadedyr.

Kontakt oss for hjelp med rotter i Sortland og omegn

Kontakt skadedyrtekniker i Sortland:

12 + 11 =

Rotteproblem i Sortland

Tror du, eller er du sikker på, at du har problemer med rotter i Sortland? Ikke vent, men ta kontakt med et skadedyrkontroll-firma nå. Rotter kan raskt bli mange fordi de formerer seg ofte raskt og skjer det hos deg har du en utfordring. Rotter påfører ofte eiendeler og bygninger skader.

Hvorfor er rotter et problem i Sortland?

Rotter og mus bor helst der hvor personer bor. Disse gnagere har en egen evne til å tilpasse seg og overleve. Mange ser noen store problemer med slike dyr: De forurenser matlager og inne i bygg når de ser etter mat. De ødelegger også bygninger og eiendommer ved å konstant gnage og grave.

Rotter er enormt flinke til å komme seg frem. Rotter trenger kun hull på omtrent 2 cm for å komme seg igjennom, og de kan spise seg gjennom tre, plastikk, metaller og løs betong. Men på grunn av tennenes utforming kan de ikke begynne å gnage på en hard rett plate. De må starte på en kant eller en bue.

Rotter finnes i hele Norge, og spesielt på høsten og vinteren kommer de seg inn i hus og bygg for å finne noe å spise. Dette er grunnen til at rotter er et problem også i Sortland.

Andre ting rotter kan ødelegge

Det er ikke bare bygninger som kan påføres stor skade. Det finnes noen eksempler på at rottene har ruinert biler og gnagd i stykker mye. Blant annet en bil som ble skadet for {ca ||omtrent }tre hundre tusen kroner.

Så ta kontakt når du ønsker hjelp med skadedyrkontroll i Sortland. Kontakt et seriøst skadedyrfirma som har goderfaring med å bli kvitt skadedyr.

Mer om rotter

Rotter reproduserer raskt og er mest kjent for evne til å komme frem overalt, skade hjem, matbutikker og spre bakterier og virus. Ofte bosetter de seg på loftet, kjellere eller krypeområdene i hjemmene våre. Noen ganger i mange måneder eller til og med år, uten å bli avslørt. Disse gnagerne skader boliger; de spiser og ødelegger mat mat: forurenser kjøkkenbenker; og de sprersykdom. De kan også bite mennesker. Rotter kan også starte brann ved å gnage på elektrisk utstyr. 

Rotter foretrekker å spise korn eller kornprodukter som frokostblandinger eller brød, men de spiser nesten hvilken som helst type mat og trenger ikke veldig mye vann. De kan hoppe, svømme og klatre for å nå en matkilde. Faktisk er rotter utmerkede svømmere og kan komme inn i strukturer gjennom kloakk, toaletter og ødelagte avløp. I tester har rotter blitt funnet i stand til å trå vann i flere dager og er i stand til å svømme mot en strøm i en halv mil.

rotter i Sortland

Litt om Sortland

Noen karakteristiske sider om norsk brunrotte

 • Vekt: 200-500 g
 • Lengde (bare kropp): 18-25 cm
 • Lengde (kun hale): 15-21 cm (kortere enn selve kroppen. Mørk overside og lys underside)
 • Snute: Butt
 • Ører: Små, dekket med hår
 • Øyne: Små
 • Pels: Alle farger, stivere enn svartrotta
 • Ekskrementer: 1,2-2,5 cm lange, butt i den ene enden, vanligvis skinnende svart, myk i opptil en dag
 • Mat: Altetende, korn, 28 g/dag
 • Vann: 15-30 ml/dag
 • Atferd: Sky, neofob, nattaktiv
 • Svømming: Meget god til å svømme
 • Hopping: 90 cm vertikalt
 • Klatring: Kan klatre godt
 • Bol: I bakken, inne i vegger/gulv
 • Livslengde: Omtrent 1 år, men lenger under optimale forhold
 • Kjønnsmoden: 2-3 mnd
 • Antall unger pr. kull: 8-20
 • Antall kull pr. år: 4-7 32 til 140 unger per år
 • Åpninger som bør tettes: >12 mm

Brunrotte (Rattus norvegicus) er en stor rotteart, med en kropp på litt over 20 cm. Halen er litt under 20 cm. Brunrotten er mørkebrun på ryggen og er lysere på sidene og gråhvit på magen. Den får vanligvis seks til åtte unger pr. kull, men kan unntaksvis få opp til 20 unger. Det betyr fra 32 til 140 unger per år, per rottepar!

Andre egenskaper med rottene

Rotte arten spredte seg i Europa i middelalderen, og fortrengte svartrotten. Svartrottene flyttet seg til asiatiske steder. Brunrotta har god evne til å tilpasse seg til nye steder, og er blitt sett i alt fra rene ørkener til arktisk klima. Rotten er spredd over alt, oftest i nært mennesker og deres boliger, og og har det fint der. Rotten holder til overalt på jorden der det er mennesker. Brunrotter gjør ofte stor skade, og kan spre smitte. Ofte er brunrotten smittebærer og kan spre både pestbakterier og trikiner. Rotten lever gjerne i kloakker og under hus, og kommer av og til inn i boliger via rørsystemet. Den beste måten å unngå brunrotter er å ta vekk tilgang til mat, og sikre bygningen slik at ikke dyrene kommer inn. Dyr som kommer inn i hus kan ofte bekjempes med klappfeller.

Rottene veier 200-500 gram, og kroppslengden er om lag 18-25 cm. Halen er i tillegg 15-21 cm lang, hårløs, skjellbelagt, og alltid kortere enn kroppen. Halen er lys på undersiden og mørk over. Pelsen kan variere fra grå til brun og sort.

Et karakteristisk kjennetegn hos alle rotter er gnagertennene. De er store, krumme, meget harde. I tillegg vokser fortennene kontinuerlig. Tennene er skarpe og slipes hele tiden mot hverandre når dyret gnager.

Rotter kan forveksles med andre gnagere som husmus og vånd. Vånden går ikke inn i hus, men graver lange ganger i jorda hvor den ødelegger hagen. Vånden kan se ut som en klumpete rotte med korte bein og butt snute. Man skiller husmus og skogmus fra brunrotta på størrelsen, selv om det kan være vanskelig å skille en ung rotte fra en voksen husmus. En ung rotte er allikevel alltid større enn en voksen husmus. Brunrotta kan også blandes med med svartrotta (Rattus rattus) som før var vanlig i Norge. Nå finnes det imidlertid ingen kjente bestander av svartrotte i Norge.

Avføringen fra brunrotter er ofte svart, men avføringen kan også ha mange andre farger avhengig av hva rottene har spist. Den er stor (størrelsen er selvfølgelig avhengig av dyrets størrelse) og rektangulær, 1,2-2,5 cm lang. Mange ganger butt i den ene enden, vanligvis skinnende svart, og den kan holde seg myk i opptil en dag. En rotte produserer vanligvis 40-50 slike ekskrementer pr. dag. Rotter samler ofte sine ekskrementer på spesielle steder, såkalte «rotte-toaletter». Ekskrementer fra andre dyr kan enkelte ganger forveksles med rottelort. Dette gjelder spesielt ekskrementer fra flaggermus og piggsvin. Flaggermuslort er betydelig mindre og inneholder bare insektrester, og den smuldrer lett opp om man tar på den. Ekskrementer fra piggsvin er normalt mye større enn dem fra rotter, og de inneholder bare insektrester, litt plantemateriale og ofte sandkorn.

Man kan også bruke fotspor i støv (eventuelt talkum/mel som er strødd ut) for å bestemme hvilket dyr man har med å gjøre. Brunrotter har fire tær på frembeina, og fem tær på bakbeina. Brunrotter etterlater et 2,0-2,5 cm langt avtrykk av bakfoten, og ofte lager de slepespor av halen mellom fotavtrykkene.

Rotter kan klatre rett opp og hoppe opp til 4 meter høyt. De kan falle fra en høyde på tjue meter uten at den blir alvorlig lemlestet.

Balansekunstene gjør at de kan klatre opp mursteinsvegger som der de får fotfeste.

Bli kvitt rotter i Sortland

Så har du utfordring med rotter i Sortland{, så ta kontakt nå!Ring nå. Vi hjelper også til med problemer med veggedyr i Sortland

Litt om Sortland

Sortland, på nordsamisk Suortá, er en kommune og en by i Vesterålen i Nordland. Kommunen omfatter områder på øyene Langøya og Hinnøya. Mellom øyene går Sortlandssundet.

Kommunen grenser i nord mot Øksnes og Andøy, i øst mot Kvæfjord, i sør mot Lødingen og Hadsel, og i vest mot Bø.

De viktigste næringer er handel og tjenesteyting, men også landbruk, fiske og havbruk er viktig.

Kommunesenteret Sortland er også regionsenter for Vesterålen. Sortland profileres som «Den blå byen ved sundet» etter et initiativ om å male alle bygninger i nyanser av blått. I dag er det et tyvetalls bygninger i sentrum som er blå.

Sortland er den eneste kommunen i Vesterålen som har hatt stabil økning i folketallet de siste 25 årene.

Wikipedia

Skadedyrhjelp

Skadedyrhjelp

Rotter som tar seg til rette

I alle år har rotter vært plagsomme for mennesker. De kan faktisk også være aggressive og angripe mennesker. De finnes i Sortland og kommer seg inn de fleste plasser. De trenger ikke mer enn 20 mm hull for å komme seg inn, selv om de ser mye større ut.

Hvis du har oppdaget en rotte vil vi anbefale deg å ta kontakt for å raskest mulig bekjempe den. Spesielt hvis du har sett 2 eller flere rotter på samme sted bør du gjøre noe. For de kan formere seg raskt og bli en skikkelig plage.

Mus

skogsmus bekjempelse SortlandI Norge har vi tre typer mus som folk ønsker å bli kvitt. Liten skogmus, stor skogmus og husmus. De trives alle tre tett innpå mennesker og liker helst å finne mat i huset. De kan også påføre hus store skader i rørsystemet, elektriske kabler og mer.

Det er viktig at man kommer raskt i gang med bekjempelse av mus, da de kan formere seg raskt og kan gjøre ganske store skader.

Hvordan bli kvitt rotter?

Rotter kommer hovedsaklig inn i huset fordi de ser etter mat. I prinsippet er detr slik at hvis du fjerner maten så kommer de ikke, men da er det jo ikke så greit å bo der. Derfor er det diverse tiltak må gjøres.

Åtegift: Et tiltak er å sette ut åtegift. Da spiser rottene giften, og de dør. Det er viktig at giften kun kan spises av rotter og ikke mennesker eller andre dyr. Derfor er både plasseringen og hvordan den settes frem veldig viktig når man bruker gift.

Rottefeller: Man bruker også feller som plasseres på passende steder. Men rotter er så skeptiske til nye ting, at de kan være vanskelige å få tatt i feller. Vi som driver med skadedyrkontroll på fulltid vet dette, og forbereder fellene i forkant. Plassering av fellene har også svært mye å si.

Tetting av huset: Det aller beste tiltaket er å hindre rotter å finne steder å komme inn i boligen eller bygget. Til det brukes mange ulike metoder. Ulempen med rotter er at de kan gnage seg igjennom det aller meste, så hvis de lukter mat så kan de stort sett komme seg inn hvis de vil.

Tegn på rotter i huset / bygget

Det finnes en del ulike tegn på at man har rotter i huset.

Å se dem: Det sikreste tegnet er å faktisk se dem. Hvis man ser at en rotte løper foran kjøkkenbenken så er man sikker i sin sak. Da er det rotter til stede. Det kan være vanskelig å se forskjell på en rotte og en mus hvis man ikke er vant til å se dem, men en rotte er stor og en mus er liten. Uansett er gnagere uønskede å ha i hus og du bør gjøre noe med det.

Å se resultatene: Hvis du oppdager rottehull, istykkergnagede trebiter, plastrør eller ledninger så kan du også være veldig sikker på at det er en gnager i hus, og du bør fjerne dem.

Å høre dem: Hvis det er rotter i veggene, i taket eller tregulvet så kan man gjerne høre dem. det kan være vanskelig med huset fullt av andre folk, men om kvelden og natten når det er stille så kan man både høre dem vandre, pile av gårde og gnage.  Da må du gjøre noe snarest.

Rotte i Sortland

Få hjelp med å bli kvitt skadedyr i Sortland

Få gratis befaring for ditt skadedyrproblem og konkrete forslag til tiltak som gir deg den skadedyrkontroll du trenger.

Send inn skjemaet over, eller ta kontakt via chat 👍


Skadedyrhjelp

Skadedyrhjelp.no samarbeider med utvalgte og svært dyktige og etiske skadedyrbekjempere i hele Norge. Vi har nettverk som kan hjelpe deg i Sortland også. Vi følger den offsielle skadedyrveilederen.

Personvern

Innsendt informasjon brukes kun til å ta kontakt med deg for å følge opp din skadedyrhenvendelse.
skadedyrtekniker Sortland