Rotter Ski

Hvis du har sett rotter eller mus i Ski så må du helt klart ta action så snart som mulig. Rotter tilpasser seg raskt og er kjappe på å finne matstasjoner og dessverre raske til å formere seg.

Rotter er plagsomme

Rotter er veldig plagsomme og gjør livet surt for en.

👉 For boligeiere

Rotter er vanskelig å bli av med, og de kan hurtig gjøre stor skade på en bolig og andre eiendeler. Derfor anbefales det at man så raskt som råd er tar kontroll og får gjennomført skadedyr-tiltakslik at du blir kvitt problemet.

Kontakt oss for en uforpliktende samtale og pristilbud for å løse problemet for deg. Du får en fordelaktig avtale og vi løser rotteproblemet sikkert for deg.

👉 For serveringssteder

Rotter ser aktivt etter mat, og rottene er svært flinke til å komme seg inn overalt. Hvis du har sett spor av rotter så bør du absolutt gå i gang med skadedyrkontroll her og nå. Men du må også ha skadedyrtiltak på plass slik at du hindrer at skadedyr kan smitte maten du har på lager.

Når du ser etter en en profesjonell partner som hjelper deg: Vi gjør jobber diskret, og vi har lang erfaring med å lykkes. Kontakt oss nå.

👉 For andre byggeiere

Rotter er et vanlig problem i alle slags bygg, og vi kan hjelpe deg uansett hvilken type bygg du følger opp. Du kan også få hjelp med all type skadedyrbekjempelse og oppfølging av skadedyrkontroll.

Ta kontakt med oss for å få vite mer hvordan vi hjelper deg med å bli kvitt både rotter og annet utyske.

Kontakt oss nå for å bli kvitt rotter i Ski og omegn

Kontakt skadedyrtekniker i Ski:

14 + 10 =

Problem med rotter i Ski

Les her om du har et rotteproblem i Ski. Hvis du sliter med rotter i Ski så bør du få hjelp av noen profesjonelle som vil hjelpe deg å bli kvitt skadedyrene. Ikke vent, men send inn skjemaet nå. Rotter er dyktige til å formere seg, og skadedyrproblemet kan raskt tilta. Ulempen er at rotter ofte gnager i stykker mye som du ikke ønsker å få ødelagt, i tillegg til å spre sykdom og ødelegge mat.

Hvorfor er rotter et skadedyrproblem i Ski?

Rotter og mus holder seg ofte der hvor personer bor. Gnagere har en bemerkelsesverdig evne til å tilpasse seg og overleve. Mange ser noen store problemer med slike dyr: De forurenser matlager og inne i bygg når gnagerne ser etter noe å spise. De skader også bygninger og ting ved å gnage og grave.

Rottene er enormt flinke til å komme seg frem. Hull på ca 2 cm for å komme seg igjennom, og de kan gnage seg gjennom både treverk, plastikk og betong. Men fordi tennene vender innover i munnen kan de ikke begynne å gnage på en rett og hard flate. Gnagingen må starte på en kant eller en bue.

Rotter finnes overalt i Norge. Særlig i vinterhalvåret kommer de inn i hus og bygg for å spise. Dette er grunnen til at rotter er et problem også i Ski.

Rotter gnager på annet

Det er ikke kun boliger som rottene kan gi stor skade. Det finnes noen eksempler på at rotter har ruinert biler og gitt dem store skader. Blant annet var det en bil som ble skadet for {ca ||omtrent }300000 kroner.

Så ta kontakt når du ønsker hjelp med skadedyrkontroll i Ski. Benytt et ansvarlig skadedyrfirma som har goderfaring med å bli kvitt skadedyr.

Litt info om rotter

Rotter reproduserer raskt og er kjent for evne til å komme frem overalt, evne til å ødelegge boliger, forretningslokaler og spre sykdom. Ofte bosetter de seg på loftet, kjellere eller krypeområdene i boligene våre. Gjerne i flere måneder eller til og med år, uten å bli sett og hørt. Disse rottene ødelegger hus; de spiser og ødelegger mat mat: de forurenser matsaler, matbeholdere og kjøkkenutstyr; og de sprersykdom. De kan også bite mennesker. Rotter har vært kjent for å starte brann ved å gnage på elektriske ledninger. 

Rotter foretrekker å spise kornprodukter som frokostblandinger eller brød, men de spiser nesten hvilken som helst type mat og trenger ikke veldig mye vann. De vil hoppe, svømme og klatre for å nå en matkilde. Faktisk er rotter utmerkede svømmere og kan komme inn i strukturer gjennom kloakk, toaletter og ødelagte avløp. I tester har rotter blitt funnet i stand til å trå vann i flere dager og er i stand til å svømme mot en strøm i en halv mil.

Litt om Ski

Noen karakteristiske kjennetegn om brunrotte

 • Vekt: 200-500 gram
 • Lengde (bare kropp): 18-25 cm
 • Lengde (kun hale): 15-21 cm (kortere enn selve kroppen. Mørk oppå og lys under)
 • Snute: Butt
 • Ører: Små, dekket med hår
 • Øyne: Små
 • Pels: Alle farger. Noe stivere enn svartrotta
 • Ekskrementer: 1,2-2,5 cm lange, butt i den ene enden, vanligvis skinnende svart, myk i opptil en dag
 • Mat: Altetende, korn, 28 g/dag
 • Vann: 15-30 ml/dag
 • Atferd: Sky, neofob, nattaktiv
 • Svømming: Meget god til å svømme
 • Hopping: 90 cm vertikalt
 • Klatring: Kan klatre godt
 • Bol: I bakken, inne i vegger/gulv
 • Livslengde: Omtrent 1 år, men lenger under optimale forhold
 • Kjønnsmoden: 2-3 mnd
 • Antall unger pr. kull: 8-20
 • Antall kull pr. år: 4-7 Det betyr fra 32 til 140 unger per år, per rottepar!
 • Åpninger som bør tettes: >12 mm

Norsk brunrotte (Rattus norvegicus) er en stor rotteart. Fullvoksen har den en kropp på litt over 20 cm. Halen er litt under 20 cm. Norsk brunrotte har mørkebrun rygg, lysere på sidene og gråhvit på magen. Oftest får den 6-8 unger per kull, men kan unntaksvis få opp til 20 unger. 32 til 140 unger per år

Andre egenskaper med rottene

Brunrotten beveget seg i Europa i middelalderen, og fortrengte svartrotten. Svartrottene beveget seg til asiatiske land. Brunrotta har en utrolig evne til å tilpasse seg til ulike miljøer, og er blitt funnet i alt fra rene ørkenlandskaper til nærmest arktisk klima. Rotten er spredd over hele verden, oftest i nær tilknytning til mennesker, og og har det fint der. Brunrotten lever overalt på jorden der det er folk. Brunrotter gjør ofte stor skade, og har potensial til å spre smitte. Ofte er den smittebærer og kan spre både pestbakterier og trikiner. Den lever gjerne i kloakksystem og kjellere, og kommer av og til inn i hus via avløp. Den beste forebyggingen mot brunrotter er å fjerne tilgang på mat, samt sikre huset slik at rottene ikke kommer inn.

Rottene veier vanligvis 200-500 g., og kroppen er ca 18-25 cm. Halen er omtrent 15-21 cm lang, hårløs, og alltid kortere enn kroppen. Halen er lys på undersiden og mørk på oversiden. Pelsen er en variasjon av grå til brun og svart.

Et karakteristisk kjennetegn hos rotter er gnagertennene. De er store, krumme, harde. I tillegg vokser de hele tiden. De er skarpe og slipes hele tiden mot hverandre når dyret gnager.

Brunrotter kan forveksles med andre gnagere som husmus og vånd. Men vånden går aldri inn i hus, men graver ganger i jorda hvor den ødelegger hagen. Vånden ser litt ut som en klumpete rotte. Man skiller husmus og skogmus fra brunrotta på størrelsen, selv om det kan være litt vanskelig å skille en ung rotte fra en voksen husmus. En ung rotte er større enn en voksen husmus. Brunrotta kan også forveksles med svartrotta (Rattus rattus) som før var vanlig i Norge. I dag finnes det imidlertid ingen kjente bestander av svartrotte her.

Avføringen fra brunrotter er normalt svart, men kan faktisk opptre i mange andre farger, som kommer an på hva dyrene har spist. Avføringen er stor (størrelsen er selvfølgelig avhengig av dyrets størrelse) og rektangulær, 1,2-2,5 cm lang. Mange ganger butt i den ene enden, vanligvis skinnende svart, og hvis den er myk er den fersk. En rotte legger ofte fra seg 40-50 slike ekskrementer pr. dag. Rotter samler ofte sin avføring på spesielle steder, såkalte «rotte-toaletter». Ekskrementer fra andre dyr kan enkelte ganger forveksles med rottelort. Dette gjelder spesielt ekskrementer fra flaggermus og piggsvin. Flaggermuslort er betydelig mindre og inneholder bare insektrester, og den smuldrer lett opp om man tar på den. Ekskrementer fra piggsvin er normalt mye større enn dem fra rotter, og de inneholder bare insektrester, litt plantemateriale og ofte sandkorn.

Man kan også bruke fotspor i støv (eventuelt talkum/mel som er strødd ut) for å bestemme hvilket dyr man har med å gjøre. Brunrotter har fire tær på frembeina, og fem tær på bakbeina. Brunrotter etterlater et 2,0-2,5 cm langt avtrykk av bakfoten, og ofte lager de slepespor av halen mellom fotavtrykkene.

Brunrotter kan klatre rett opp og hoppe opp til 4 meter høyt. Å droppe fra en høyde på tjue meter uten at den blir alvorlig lemlestet.

Utmerket balanse gjør at de kan klatre opp mursteinsvegger eller andre grove vegger som der de får fotfeste og å gå langs kraftledninger.

Bli kvitt rotter i Ski

Har du problemer med rotter i Ski{, så ta kontakt nå!Ta kontakt nå! Vi hjelper også til med problemer med veggedyrproblem i Ski

Litt om Ski

Ski kan vise til

Wikipedia

Skadedyrhjelp

Skadedyrhjelp

Rotter

Rotter er fryktet de fleste steder, også er kjent problem i Ski. De tar seg inn gjennom små åpninger på ca 2 cm og kan komme seg frem de fleste plasser. Under gode forhold kan rottene formere seg enormt raskt og problemet kan raskt bli større.

Det anbefales at du slår raskt ned på rotteproblemer. Eneste anbefalte løsning er å få hjelp av profesjonelle som gjør nødvendige tiltak raskt og effektivt.

Mus

skogsmus bekjempelse SkiDet er hovedsaklig tre ulike typer mus som plager eiendomseiere i Norge: Liten og stor skogmus, og husmus. De kan gjøre stor skade med å gnage i stykker skjulte installasjoner som f.eks vannrør (PEX) og samtidig spise mat og annet som du ikke vil de skal gnage på.

Jo tidligere man kommer i gang med bekjempelse av mus, jo raskere og billigere blir det.

Hvordan bli kvitt rotter?

Rotter kommer hovedsaklig inn i huset fordi de ser etter mat. I prinsippet er detr slik at hvis du fjerner maten så kommer de ikke, men da er det jo ikke så greit å bo der. Derfor er det diverse tiltak må gjøres.

Åtegift: Et tiltak er å sette ut åtegift. Da spiser rottene giften, og de dør. Det er viktig at giften kun kan spises av rotter og ikke mennesker eller andre dyr. Derfor er både plasseringen og hvordan den settes frem veldig viktig når man bruker gift.

Rottefeller: Man bruker også feller som plasseres på passende steder. Men rotter er så skeptiske til nye ting, at de kan være vanskelige å få tatt i feller. Vi som driver med skadedyrkontroll på fulltid vet dette, og forbereder fellene i forkant. Plassering av fellene har også svært mye å si.

Tetting av huset: Det aller beste tiltaket er å hindre rotter å finne steder å komme inn i boligen eller bygget. Til det brukes mange ulike metoder. Ulempen med rotter er at de kan gnage seg igjennom det aller meste, så hvis de lukter mat så kan de stort sett komme seg inn hvis de vil.

Tegn på rotter i huset / bygget

Det finnes en del ulike tegn på at man har rotter i huset.

Å se dem: Det sikreste tegnet er å faktisk se dem. Hvis man ser at en rotte løper foran kjøkkenbenken så er man sikker i sin sak. Da er det rotter til stede. Det kan være vanskelig å se forskjell på en rotte og en mus hvis man ikke er vant til å se dem, men en rotte er stor og en mus er liten. Uansett er gnagere uønskede å ha i hus og du bør gjøre noe med det.

Å se resultatene: Hvis du oppdager rottehull, istykkergnagede trebiter, plastrør eller ledninger så kan du også være veldig sikker på at det er en gnager i hus, og du bør fjerne dem.

Å høre dem: Hvis det er rotter i veggene, i taket eller tregulvet så kan man gjerne høre dem. det kan være vanskelig med huset fullt av andre folk, men om kvelden og natten når det er stille så kan man både høre dem vandre, pile av gårde og gnage.  Da må du gjøre noe snarest.

Få hjelp med å bli kvitt skadedyr i Ski

Få gratis befaring for ditt skadedyrproblem og konkrete forslag til tiltak som gir deg den skadedyrkontroll du trenger.

Send inn skjemaet over, eller ta kontakt via chat 👍


Skadedyrhjelp

Skadedyrhjelp.no samarbeider med utvalgte og svært dyktige og etiske skadedyrbekjempere i hele Norge. Vi har nettverk som kan hjelpe deg i Ski også. Vi forholder oss til skadedyrveilederen.

Personvern

Innsendt informasjon brukes kun til å ta kontakt med deg for å følge opp din skadedyrhenvendelse.
skadedyrtekniker Ski