Rotter Sandefjord

Når du oppdager rotter eller tegn på rotter i Sandefjord så må du helt klart ta action umiddelbart. Rotter er nemlig raske til å tilpasse seg, kjappe på å finne mat og dessverre raske til å etablere seg og bli mange.

Rotter er plagsomme

Rotter er veldig plagsomme og gjør livet surt for en.

👉 For boligeiere

Rotter er utfordrende å bli av med. De kan ofte hurtig gjøre mye ødeleggelse på boliger og andre eiendeler. Derfor anbefales det at man så raskt som råd er tar kontroll og får gjennomført passende tiltak mot rotter slik at du får løst problemet.

Ta kontakt med oss for å få en uforpliktende samtale og pristilbud for å løse problemet for deg. Du får en god avtale og du blir kvitt rotteproblemet.

👉 For restauranter, spisesteder og produsenter

Rotter leter etter mat, og de er enormt dyktige på å komme seg inn overalt. Hvis du har sett spor av rotter så må du helt klart starte med skadedyrkontroll umiddelbart. Men uansett, du må også få tiltak mot skadedyr på plass slik at du hindrer at skadedyr kan smitte maten du har på lager.

Når du leter etter en en profesjonell partner som hjelper deg: Vi gjør jobber diskret, og vi har hjulpet mange til en bedre jobbhverdag. Ta kontakt med oss nå.

👉 For bygg-eiere

Rotter er et kjent problem i alle slags bygg, og vi kan hjelpe deg uansett hva slags bygg du følger opp. Vi kan også hjelpe med all type skadedyrkontroll og oppfølging av skadedyrkontroll.

Ta kontakt med oss for å få vite mer om hvordan du kan få hjelp med å bli kvitt både rotter og andre skadedyr.

Kontakt oss for å bli kvitt rotter i Sandefjord og omliggende

Kontakt skadedyrtekniker i Sandefjord:

14 + 2 =

Rotteproblem i Sandefjord

Tenker du, at du har problemer med rotter i Sandefjord? Ikke vent, men ta kontakt med et skadedyrkontroll-firma nå. Rotter kan øke bestanden raskt fordi de formerer seg og da har du et problem. Rotter kan påføre bygg og eiendeler store skader.

Hvorfor er rotter et problem i Sandefjord?

Dessverre lever rotter og mus helst der hvor mennesker bor. Disse gnagere har en egen evne til å tilpasse seg. Mange ser noen store problemer med slike gnagere: Forurensing av matlager og inneområder når rottene ser etter noe å spise. Rotter ødelegger også bygg og ting ved å grave og gnage.

Rottene er flinke til å komme seg frem. Hull på ca 2 cm for å komme seg igjennom, og de kan gnage seg gjennom treverk, plastikk, metaller og løs betong. Men fordi tennene vender innover i munnen kan de ikke begynne å gnage på en rett og hard flate. Gnagingen må starte på en kant eller en bue.

Rotter finnes overalt i Norge. Spesielt i vinterhalvåret kommer de seg inn i hus og bygg for å spise. Dette er grunnen til at rotter er et problem også i Sandefjord.

Rotter kan også skade andre gjenstander

Det er ikke kun hus som kan påføres stor skade. Det finnes tilfeller på at rotter har gnags seg frem i biler og gitt dem store skader. Blant annet var det en bil som ble skadet for {ca ||omtrent }300000 kroner.

Kontakt et skadedyrfirma når du trenger assistanse med skadedyrkontroll i Sandefjord. Bruk et seriøst skadedyrfirma som har erfaring med å bli kvitt skadedyr.

Litt info om rotter

Rotter reproduserer raskt og er mest kjent for sin evne til å komme frem overalt, evne til å skade hjem, fabrikker og spre bakterier og virus. De vil ofte bo på loftene, kjellere eller krypeområdene i boligene våre. Gjerne i flere måneder eller år, uten å bli avslørt. Disse rottene skader hus; de spiser og ødelegger mat mat: de forurenser matsaler; og de sprersykdom. De kan også være aggresive. Rotter har vært kjent for å starte brann ved å gnage på elektriske ledninger. 

Rotter foretrekker å spise kornprodukter som frokostblandinger eller brød, men de spiser nesten hvilken som helst type mat og trenger ikke veldig mye vann. De vil hoppe, svømme og klatre for å nå en matkilde. Faktisk er rotter utmerkede svømmere og kan komme inn i strukturer gjennom kloakk, toaletter og ødelagte avløp. I tester har rotter blitt funnet i stand til å trå vann i flere dager og er i stand til å svømme mot en strøm i en halv mil.

Litt om Sandefjord

Karakteristikk sider om brunrotte

 • Vekt: 200-500 g
 • Lengde (kropp): 18-25 cm
 • Lengde (bare hale): 15-21 cm (kortere enn selve kroppen, mørk overside og lys underside)
 • Snute: Butt
 • Ører: Små, dekket med hår
 • Øyne: Små
 • Pels: Alle farger. Pelsen er stivere enn svartrotta
 • Ekskrementer: 1,2-2,5 cm lange, butt i den ene enden, vanligvis skinnende svart, myk i opptil en dag
 • Mat: Altetende, korn, 28 g/dag
 • Vann: 15-30 ml/dag
 • Atferd: Sky, neofob, nattaktiv
 • Svømming: Meget god til å svømme
 • Hopping: 90 cm vertikalt
 • Klatring: Kan klatre godt
 • Bol: I bakken, inne i vegger/gulv
 • Livslengde: Omtrent 1 år, men lenger under optimale forhold
 • Kjønnsmoden: 2-3 mnd
 • Antall unger pr. kull: 8-20
 • Antall kull pr. år: 4-7 32 til 140 rotteunger per år
 • Åpninger som bør tettes: >12 mm

Brunrotte (Rattus norvegicus) er en art av rotter som er stor, med en kroppslengde på litt over 20 cm. Halen er litt under 20 cm. Brunrotten har mørkebrun rygg, lysere på sidene og gråhvit på magen. Den får vanligvis seks til åtte unger pr. kull men kan få opptil 20. Det betyr fra 32 til 140 unger per år, per rottepar!

Brunrottenes historie

Brunrotten beveget seg i Europa i middelalderen, og tok plassen til svartrotten. Svartrottene beveget seg til asiatiske områder. Brunrotta har god evne til å tilpasse seg til nye steder, og har blitt sett i alt fra rene ørkenlandskaper til arktisk klima. Rotten er spredd over alt, oftest i nært mennesker, og nyter godt av det vi ikke spiser selv. Brunrotten lever overalt der det finnes folk. Brunrotter gjør ofte stor materiell ødeleggelse, og kan spre smitte. Den er ofte smittebærer og sprer både pestbakterier og trikiner. Rotten lever mange ganger i kloakker og under hus, og kommer av og til inn i hus via avløp. Den beste forebyggingen mot brunrotter er å ta vekk tilgang til mat, og sikre bygget slik at ikke rottene kommer inn. Dyr som kommer inn i hus kan ofte bekjempes med klappfeller.

Brunrotta veier vanligvis 200-500 gram, og kroppen er omtrent 18-25 cm. Halen er i tillegg 15-21 cm lang, hårløs, skjellbelagt, og alltid kortere enn kroppen. Halen er lys på undersiden og mørk på oversiden. Ørene er små og behåret helt ut til spissen. Pelsen kan variere fra grå til brun og svart.

Et kjennetegn hos brunrotter er tennene. De er store, krumme, meget harde. I tillegg vokser de kontinuerlig. Fortennene er skarpe, og slipes kontinuerlig mot hverandre når dyret gnager.

Rotter kan til forveksling være lik andre gnagere som vånd og husmus. Men vånden går ikke inn i hus, men graver ganger i jorda hvor den ødelegger plener og planter. Vånden ser litt ut som en klumpete rotte. Husmus og skogsmus er forskjellig fra brunrotta på størrelsen, selv om det kan være litt vanskelig å skille en ung rotte fra en voksen husmus. En ung rotte er allikevel alltid større enn en voksen husmus. Brunrotta kan også blandes med med svartrotta (Rattus rattus) som tidligere var vanlig i Norge. Nå kjenner vi ingen bestander av svartrotte i Norge.

Avføringen fra brunrotter er normalt svart av farge, men avføringen kan faktisk ha mange andre farger avhengig av hva rottene har spist. Den er stor (størrelsen er selvfølgelig avhengig av dyrets størrelse) og rektangulær, 1,2-2,5 cm lang. Mange ganger butt i den ene enden. Vanligvis skinnende sort, og hvis den er myk er den fersk. En rotte legger ofte fra seg 40-50 slike ekskrementer pr. dag. Brunrotta samler ofte sine ekskrementer på utvalgte steder, «rotte-toaletter». Flaggermuslort er betydelig mindre og inneholder bare insektrester, og den smuldrer lett opp om man tar på den. Ekskrementer fra piggsvin er normalt mye større enn dem fra rotter, og de inneholder bare insektrester, litt plantemateriale og ofte sandkorn.

Man kan også bruke fotspor i støv (eventuelt talkum/mel som er strødd ut) for å bestemme hvilket dyr man har med å gjøre. Brunrotter har fire tær på frembeina, og fem tær på bakbeina. Brunrotter etterlater et 2,0-2,5 cm langt avtrykk av bakfoten, og ofte lager de slepespor av halen mellom fotavtrykkene.

Rotter kan klatre loddrett og hoppe høyt. De kan falle fra en høyde på 20 meter uten at den dør eller blir alvorlig skadet.

Rottenes gode balanse gjør at de kan gå opp mursteinsvegger som gir fotfeste og å gå langs kraftledninger.

Bli kvitt rotter i Sandefjord

Har du utfordring med rotter i Sandefjord{, så ta kontakt nå! Vi hjelper også til med problemer med veggedyr i Sandefjord

Litt om Sandefjord

Sandefjord er en by og kommune i Vestfold og Telemark, og er etter folketall den største kommunen i fylket. Sandefjord sentrum ligger ved enden av Sandefjordsfjorden. Med halvøyene Østerøya og Vesterøya har kommunen en kystlinje på ca 160 km.

Kommunen grenser i nord til Tønsberg og Larvik, i vest til Larvik og i øst til Tønsberg, Tønsbergfjorden og Færder. Sandefjord har en liten eksklave, Himberg, som ligger omsluttet av Larvik like ved kommunegrensen. Sandefjord kommune innbefatter byen Sandefjord, og tettstedene Sandefjord (med 44 968 innbyggere), Andebu (2 442 innbyggere), Kodal (1 039 innbyggere), Høyjord (385 innbyggere), Stokke (3 918 innbyggere), Fossnes (538 innbyggere), Melsomvik (2 054 innbyggere), Brunstad (262 innbyggere) og deler av Sem (45 av totalt 2 664 innbyggere) 1. januar 2020.

Vestfoldbanen og Europavei 18 passerer gjennom kommunen. Fergeselskapene Color Line og Fjord Line driver fergeruter til Strömstad i Sverige, og Sandefjord lufthavn, Torp har flyforbindelser til nasjonale og internasjonale destinasjoner. Sandefjord er kjent for sjøfart, skipsbygging, hvalfangst og kjemisk industri. Kommunen er også kjent for å huse restene av en by fra viktingtid i form av Gokstadhaugen og tilhørende hustufter og gateløp. Gokstadskipet ble funnet i 1880.

Sandefjord kommune innbefatter flere tidligere kommuner. Den 1. januar 1968 ble kommunen Sandar innlemmet i Sandefjord gjennom kommunesammenslåing, og den 1. januar 2017 ble kommunene Stokke (med unntak av Vear-området) og Andebu innlemmet i Sandefjord som et ledd i kommunereformen. Samtidig ble Sandefjords kommunenummer forandret fra 0706 til 0710, og kommunen fikk et nytt kommunevåpen.

Sandefjord er kjent for sjøfart og kjemisk industri. Historie fra skipsbygging og hvalfangst ble gjenspeilet i det lokale næringslivet med blant annet Jahres olje- og fettindustri, Framnæs Mekaniske Værksted og Jotun malingfabrikk. Jotun er i dag den største bedriften i Sandefjord.

Wikipedia

Skadedyrhjelp

Skadedyrhjelp

Rotter

Rotter er fryktet de fleste steder, også er kjent problem i Sandefjord. De tar seg inn gjennom små åpninger på ca 2 cm og kan komme seg frem de fleste plasser. Under gode forhold kan rottene formere seg enormt raskt og problemet kan raskt bli større.

Det anbefales at du slår raskt ned på rotteproblemer. Eneste anbefalte løsning er å få hjelp av profesjonelle som gjør nødvendige tiltak raskt og effektivt.

Mus er en vanlig plage

skogsmus bekjempelse SandefjordDet er hovedsaklig tre ulike typer mus som plager eiendomseiere i Norge: Liten og stor skogmus, og husmus. De kan gjøre stor skade med å gnage i stykker skjulte installasjoner som f.eks vannrør (PEX) og samtidig spise mat og annet som du ikke vil de skal gnage på.

Jo tidligere man kommer i gang med bekjempelse av mus, jo raskere og billigere blir det.

Hvordan bli kvitt rotter?

Rotter kommer hovedsaklig inn i huset fordi de ser etter mat. I prinsippet er detr slik at hvis du fjerner maten så kommer de ikke, men da er det jo ikke så greit å bo der. Derfor er det diverse tiltak må gjøres.

Åtegift: Et tiltak er å sette ut åtegift. Da spiser rottene giften, og de dør. Det er viktig at giften kun kan spises av rotter og ikke mennesker eller andre dyr. Derfor er både plasseringen og hvordan den settes frem veldig viktig når man bruker gift.

Rottefeller: Man bruker også feller som plasseres på passende steder. Men rotter er så skeptiske til nye ting, at de kan være vanskelige å få tatt i feller. Vi som driver med skadedyrkontroll på fulltid vet dette, og forbereder fellene i forkant. Plassering av fellene har også svært mye å si.

Tetting av huset: Det aller beste tiltaket er å hindre rotter å finne steder å komme inn i boligen eller bygget. Til det brukes mange ulike metoder. Ulempen med rotter er at de kan gnage seg igjennom det aller meste, så hvis de lukter mat så kan de stort sett komme seg inn hvis de vil.

Tegn på rotter i huset / bygget

Det finnes en del ulike tegn på at man har rotter i huset.

Å se dem: Det sikreste tegnet er å faktisk se dem. Hvis man ser at en rotte løper foran kjøkkenbenken så er man sikker i sin sak. Da er det rotter til stede. Det kan være vanskelig å se forskjell på en rotte og en mus hvis man ikke er vant til å se dem, men en rotte er stor og en mus er liten. Uansett er gnagere uønskede å ha i hus og du bør gjøre noe med det.

Å se resultatene: Hvis du oppdager rottehull, istykkergnagede trebiter, plastrør eller ledninger så kan du også være veldig sikker på at det er en gnager i hus, og du bør fjerne dem.

Å høre dem: Hvis det er rotter i veggene, i taket eller tregulvet så kan man gjerne høre dem. det kan være vanskelig med huset fullt av andre folk, men om kvelden og natten når det er stille så kan man både høre dem vandre, pile av gårde og gnage.  Da må du gjøre noe snarest.

Få hjelp med å bli kvitt skadedyr i Sandefjord

Du kan få gratis befaring så lege du bor i grei avstand til en skadedyrbekjempers adresse.

Send inn skjemaet over, eller ta kontakt via chat 👍


Skadedyrhjelp

Skadedyrhjelp.no samarbeider med utvalgte og svært dyktige og etiske skadedyrbekjempere i hele Norge. Vi har nettverk som kan hjelpe deg i Sandefjord også. Vi forholder oss til skadedyrveilederen.

Personvern

Innsendt informasjon brukes kun til å ta kontakt med deg for å følge opp din skadedyrhenvendelse.
skadedyrtekniker Sandefjord