Rotter Narvik

Når du legger merke til rotter eller tegn på rotter i Narvik så må du ta action nå med en gang. Rotter finner seg fort til rette og er raske på å finne matstasjoner og dessverre også raske til å formere seg.

Rotter er plagsomme

Rotter er veldig plagsomme og gjør livet surt for en.

👉 For boligeiere

Rotter er utfordrende å bli kvitt. De kan hurtig gjøre stor ødeleggelse på boliger og andre eiendeler. Derfor anbefales det at du så raskt som mulig tar action og får gjennomført skadedyr-tiltak slik at du får løst problemet.

Ta kontakt med oss for å få en uforpliktende samtale for å bli kvitt rottene. Du får en god avtale og vi løser rotteproblemet sikkert for deg.

👉 For spisesteder og matservering

Rotter leter etter noe å spise, og de er veldig flinke til å komme seg inn overalt. Hvis du har sett spor av rotter så bør du absolutt gå i gang med skadedyrkontroll med én gang. Men du bør helt klart også ha tiltak mot skadedyr på plass slik at du hindrer at skadedyr kan ødelegge maten du oppbevarer.

Og når du ser etter en skadedyrkontroll-partner som hjelper deg: Vi jobber diskret, og vi har hjulpet mange kunder til skadedyrfri hverdag. Kontakt oss nå.

👉 For byggeiere

Rotter er et vanlig problem i alle slags bygg. Vi kan hjelpe deg uansett hva slags bygg du har. Vi kan også hjelpe med all type skadedyrkontroll og oppfølging av skadedyrkontroll.

Ta kontakt med oss for å høre mer hvordan vi kan hjelpe deg med å bli kvitt både rotter og andre typer skadedyr.

Kontakt oss for å bli kvitt rotter i Narvik og omegn

Kontakt skadedyrtekniker i Narvik:

5 + 5 =

Problem med rotter i Narvik

Tenker du, at du har et rotteproblem der du bor i Narvik? Ikke vent, men ta kontakt med om skadedyrkontroll i Narvik nå. Rottene kan raskt bli mange fordi de formerer seg ofte raskt og skjer det hos deg har du en stort problem. Rotter er fryktet da de ødelegger mye.

Hvorfor er rotter et skadedyrproblem i Narvik?

Dessverre lever rotter og mus helst der hvor personer bor. Disse gnagere har en bemerkelsesverdig evne til å tilpasse seg og overleve. Det finnes noen store utfordringer med slike dyr: De forurenser matlager og inneområder når de leter etter noe å spise. De skader også bygninger og tomter ved å konstant gnage og grave.

Rotter er enormt flinke til å komme til overalt. Rotter trenger kun hull på ca 2 cm for å komme seg igjennom, og de kan spise seg gjennom både treverk, plastikk, metaller og løs betong. Men fordi tennene vender innover i munnen kan de ikke starte med å gnage på en rett og hard flate. Gnagingen må begynne på en kant eller en bue.

Rotter finnes i hele Norge, særlig i vinterhalvåret kommer de inn i hus og bygg for å finne noe å spise. Derfor er rotter et problem også i Narvik.

Rotter i Narvik vil også skade andre eiendeler

Det er ikke kun boliger som kan påføres stor skade. Det finnes eksempler på at rotter har gnags seg frem i biler og gitt dem store skader. Blant annet en bil som fikk skader for {ca ||omtrent }300000,- kroner.

Kontakt et skadedyrfirma når du ønsker assistanse med skadedyrkontroll i Narvik. Bruk et ansvarlig skadedyrfirma som har godkunnskap med å bli kvitt skadedyr.

Rotter informasjon

Rotter reproduserer raskt og er mest kjent for evne til å komme frem overalt, evne til å skade boliger, forretningslokaler og spre bakterier og virus. De vil ofte bo på loftene, kjellere eller ander småsteder i hjemmene våre. Noen ganger i flere måneder eller til og med år uten å bli oppdaget. Disse rottene ødelegger boliger; de spiser og ødelegger vår lagrede mat: forurenser kjøkkenbenker; og de sprersykdom. De kan også bite mennesker. Rotter kan også starte brann ved å gnage på elektrisk utstyr. 

Rotter foretrekker å spise korn eller kornprodukter som frokostblandinger eller brød, men de spiser nesten hvilken som helst type mat og trenger ikke veldig mye vann. De vil hoppe, svømme og klatre for å nå en matkilde. Faktisk er rotter utmerkede svømmere og kan komme inn i strukturer gjennom kloakk, toaletter og ødelagte avløp. I tester har rotter blitt funnet i stand til å trå vann i flere dager og er i stand til å svømme mot en strøm i en halv mil.

rotter i Narvik

Litt om Narvik

Karakteristikk sider hos brunrotte

 • Vekt: 200-500 gram
 • Lengde (bare kropp): 18-25 cm
 • Lengde (kun hale): 15-21 cm (litt kortere enn kroppen, mørk overside og lys underside)
 • Snute: Butt
 • Ører: Små og dekket med hår
 • Øyne: Små
 • Pels: Alle farger, stivere enn svartrotta
 • Ekskrementer: 1,2-2,5 cm lange, butt i den ene enden, vanligvis skinnende svart, myk i opptil en dag
 • Mat: Altetende, korn, 28 g/dag
 • Vann: 15-30 ml/dag
 • Atferd: Sky, neofob, nattaktiv
 • Svømming: Meget god til å svømme
 • Hopping: 90 cm vertikalt
 • Klatring: Kan klatre godt
 • Bol: I bakken, inne i vegger/gulv
 • Livslengde: Omtrent 1 år, men lenger under optimale forhold
 • Kjønnsmoden: 2-3 mnd
 • Antall unger pr. kull: 8-20
 • Antall kull pr. år: 4-7 Det betyr fra 32 til 140 unger per år, per rottepar!
 • Åpninger som bør tettes: >12 mm

Norsk brunrotte (Rattus norvegicus) er en stor rotteart, med en kropp på litt over 20 cm. Og halen er litt under 20 cm. Brunrotten er mørkebrun på ryggen, lysere på sidene og gråhvit på magen. Oftest får den 6-8 unger per kull men kan få opptil 20. 32 til 140 rotteunger per år

Rottenes historie

Rotte arten spredte seg i Europa i middelalderen, og fortrengte svartrotten. Svartrottene beveget seg til asiatiske områder. Brunrotta har veldig evne til å tilpasse seg til ulike miljøer, og er blitt funnet i alt fra rene ørkener til nærmest arktisk klima. Den er spredd over alt, oftest i nært mennesker, og og har det fint der. I dag lever den overalt på jorden der det er mennesker. Brunrotter gjør ofte stor materiell ødeleggelse, og kan spre smitte. Ofte er brunrotten smittebærer og kan spre både pestbakterier og trikiner. Rotten lever mange ganger i kloakksystem og under hus, og kommer iblant inn i hus via rør. Den beste måten å unngå brunrotter er å ta vekk tilgang til mat, og sikre bygget slik at rottene ikke kommer inn.

Rottene veier fra 200-500 gram, og kroppen er om lag 18-25 cm. Halen er ca 15-21 cm lang, hårløs, og kortere enn kroppen. Halen er lys på undersiden og mørk på oversiden. Ørene er små og behåret helt ut til spissen. Pelsen kan variere fra grå til brun og sort.

Et kjennetegn hos alle rotter er tennene som er skapt for gnaging. Fortennene er store, krumme, meget harde. I tillegg vokser fortennene hele tiden. De er skarpe, og slipes kontinuerlig mot hverandre når dyret gnager.

Rotter kan til forveksling være lik andre gnagere som vånd og husmus. Men vånden går aldri inn i huset, men graver ganger i jorda så den ødelegger hagen. Vånden ser litt ut som en litt stutt rotte. Husmus og skogsmus er forskjellig fra brunrotta på størrelsen, selv om det kan være litt vanskelig å skille en ung rotte fra en voksen husmus. En ung rotte er allikevel alltid større enn en voksen husmus. Brunrotta kan også forveksles med svartrotta (Rattus rattus) som før var vanlig i Norge. Nå finnes det imidlertid ingen kjente bestander av svartrotte her.

Rotters avføring er ofte svart av farge, men avføringen kan faktisk ha mange andre farger, avhengig av hva dyrene har spist. Avføringen er stor (størrelsen er selvfølgelig avhengig av dyrets størrelse) og rektangulær, 1,2-2,5 cm lang. Ofte butt i den ene enden, vanligvis skinnende svart, og den kan holde seg myk i opptil en dag. En rotte produserer vanligvis 40-50 slike ekskrementer pr. dag. Brunrotta samler ofte sin avføring på spesielle steder, såkalte «rotte-toaletter». Ekskrementer fra andre dyr kan enkelte ganger forveksles med rottelort. Dette gjelder spesielt ekskrementer fra flaggermus og piggsvin. Flaggermuslort er betydelig mindre og inneholder bare insektrester, og den smuldrer lett opp om man tar på den. Ekskrementer fra piggsvin er normalt mye større enn dem fra rotter, og de inneholder bare insektrester, litt plantemateriale og ofte sandkorn.

Man kan også bruke fotspor i støv (eventuelt talkum/mel som er strødd ut) for å bestemme hvilket dyr man har med å gjøre. Brunrotter har fire tær på frembeina, og fem tær på bakbeina. Brunrotter etterlater et 2,0-2,5 cm langt avtrykk av bakfoten, og ofte lager de slepespor av halen mellom fotavtrykkene.

Brunrotter kan klatre loddrett og hoppe høyt. De kan falle fra en høyde på tjue meter uten at den blir alvorlig lemlestet.

Balansekunstene gjør at de kan gå opp mursteinsvegger eller andre grove vegger som gir fotfeste.

Bli kvitt rotter i Narvik

Har du utfordring med rotter i Narvik{, så ta kontakt nå!Ring nå. Vi hjelper også til med problemer med veggedyrproblem i Narvik

Litt om Narvik

Narvik (opprinnelig: Victoriahavn, nordsamisk: Áhkánjárga, lulesamisk: Áhkánjárgga, tidligere kvensk: Victorianhamina) er tredje største by og kommune i Nordland – og Nord-Norges syvende største by og kommune – etter folketall. Per 1. januar 2020 er antall innbyggere i tettstedet Narvik 14 092, og i hele kommunen er det ca 22.000 etter sammenslåingen mellom Narvik kommune, Ballangen kommune og deler av Tysfjord kommune. Kommunen ligger i Ofoten, og grenser i sørvest til Hamarøy og i nordvest til Evenes. I nord grenser kommunen til Troms og Finnmark fylke, med kommunene Tjeldsund, Gratangen, Lavangen og Bardu. I sørøst grenser kommunen til de to svenske kommunene Kiruna og Gällivare.

I sin utstrekning fra 2020 omfatter Narvik kommune også de tidligere kommunene Ankenes (1884–1974), Ballangen (1925–2019) og deler av Tysfjord (1869–2019).

Bergverk har stått sentralt for området som i dag utgjør Narvik kommune. I det som tidligere utgjorde Ballangen kommune er det spor av bergverk tilbake til 1600-tallet, og utvinning av svovel, kobber, sink og nikkel har gjennom hundreårene satt sitt preg på tettstedet Ballangen og området rundt frem til nedleggelsen av Nikkel og Olivin AS sin produksjon i 2002. Lengst sammenhengende produksjon hadde man ved Bjørkaasens Gruver (1917-1964). I tettstedet Kjøpsvik (tidligere kommunesenter for gamle Tysfjord kommune) utvinner man fortsatt kalkstein til sementproduksjon ved Nordcem sitt anlegg (tidligere Nordland Portland Cementfabrik). Bysenteret Narvik har på sin side fra 1902 fungert som viktigste havn for utskiping av jernmalm fra LKABs gruver i Kiruna på grunn av helårs isfri havn (i motsetning til Bottenvika). Narvik er havnedistriktet som laster nest mest tonnasje i Norge. Sjø, vei og jernbane gjør byen til et distribusjonsknutepunkt for en rekke handelsvarer. Viktig her er Arctic Rail Express; egne godstog via Sverige. Denne jernbaneforbindelsen har også betydning for turisme – enkelt å reise landeveien til bl.a. hovedstedene i Sverige og Finland.

Narvik er en skoleby og liker å kalle seg «teknologihovedstad» i landsdelen. Byen har en rekke videregående skoler, og er også universitetsby fra 1. januar 2016 etter at Høgskolen i Narvik ble en del av UiT – Norges arktiske universitet. men kommunen har en nedgang i folketallet på omkring 2 % per tiår. Fra 1976 til 2017 hadde byen en regional flyplass på Framnes, 2 km fra sentrum. Vegstrekningen til stamruteflyplassen på Evenes er 57 km etter at Hålogalandsbrua åpnet i 2018.

Wikipedia

Skadedyrhjelp

Skadedyrhjelp

Rotter

Rotter er fryktet de fleste steder, også er kjent problem i Narvik. De tar seg inn gjennom små åpninger på ca 2 cm og kan komme seg frem de fleste plasser. Under gode forhold kan rottene formere seg enormt raskt og problemet kan raskt bli større.

Det anbefales at du slår raskt ned på rotteproblemer. Eneste anbefalte løsning er å få hjelp av profesjonelle som gjør nødvendige tiltak raskt og effektivt.

Mus er en vanlig plage

skogsmus bekjempelse NarvikDet er hovedsaklig tre ulike typer mus som plager eiendomseiere i Norge: Liten og stor skogmus, og husmus. De kan gjøre stor skade med å gnage i stykker skjulte installasjoner som f.eks vannrør (PEX) og samtidig spise mat og annet som du ikke vil de skal gnage på.

Jo tidligere man kommer i gang med bekjempelse av mus, jo raskere og billigere blir det.

Hvordan bli kvitt rotter?

Rotter kommer hovedsaklig inn i huset fordi de ser etter mat. I prinsippet er detr slik at hvis du fjerner maten så kommer de ikke, men da er det jo ikke så greit å bo der. Derfor er det diverse tiltak må gjøres.

Åtegift: Et tiltak er å sette ut åtegift. Da spiser rottene giften, og de dør. Det er viktig at giften kun kan spises av rotter og ikke mennesker eller andre dyr. Derfor er både plasseringen og hvordan den settes frem veldig viktig når man bruker gift.

Rottefeller: Man bruker også feller som plasseres på passende steder. Men rotter er så skeptiske til nye ting, at de kan være vanskelige å få tatt i feller. Vi som driver med skadedyrkontroll på fulltid vet dette, og forbereder fellene i forkant. Plassering av fellene har også svært mye å si.

Tetting av huset: Det aller beste tiltaket er å hindre rotter å finne steder å komme inn i boligen eller bygget. Til det brukes mange ulike metoder. Ulempen med rotter er at de kan gnage seg igjennom det aller meste, så hvis de lukter mat så kan de stort sett komme seg inn hvis de vil.

Tegn på rotter i huset / bygget

Det finnes en del ulike tegn på at man har rotter i huset.

Å se dem: Det sikreste tegnet er å faktisk se dem. Hvis man ser at en rotte løper foran kjøkkenbenken så er man sikker i sin sak. Da er det rotter til stede. Det kan være vanskelig å se forskjell på en rotte og en mus hvis man ikke er vant til å se dem, men en rotte er stor og en mus er liten. Uansett er gnagere uønskede å ha i hus og du bør gjøre noe med det.

Å se resultatene: Hvis du oppdager rottehull, istykkergnagede trebiter, plastrør eller ledninger så kan du også være veldig sikker på at det er en gnager i hus, og du bør fjerne dem.

Å høre dem: Hvis det er rotter i veggene, i taket eller tregulvet så kan man gjerne høre dem. det kan være vanskelig med huset fullt av andre folk, men om kvelden og natten når det er stille så kan man både høre dem vandre, pile av gårde og gnage.  Da må du gjøre noe snarest.

Rotte i Narvik

Nå kan du få hjelp med skadedyr i Narvik

Du kan få gratis befaring så lege du bor i grei avstand til en skadedyrbekjempers adresse.

Send inn skjemaet over, eller ta kontakt via chat 👍


Skadedyrhjelp

Skadedyrhjelp.no samarbeider med utvalgte og svært dyktige og etiske skadedyrbekjempere i hele Norge. Vi har nettverk som kan hjelpe deg i Narvik også. Vi forholder oss til skadedyrveilederen.

Personvern

Innsendt informasjon brukes kun til å ta kontakt med deg for å følge opp din skadedyrhenvendelse.
skadedyrtekniker Narvik