Rotter Levanger

Når du legger merke til rotter eller tegn på rotter i Levanger så må du gjøre tiltak så kjapt som mulig. Rotter tilpasser seg raskt og er kjappe på å finne mat og dessverre raske til å formere seg.

Rotter er plagsomme

Rotter er veldig plagsomme og gjør livet surt for en.

👉 For privatpersoner

Rotter er er krevende å bli kvitt, og de kan dessverre hurtig gjøre stor skade på boliger og andre eiendeler. Av den grunnen anbefales det at man så hurtig som råd er tar kontroll og får gjennomført skadedyr-tiltak slik at du får løst problemet.

Ta kontakt med oss i dag for å få en uforpliktende samtale for å løse problemet for deg. Du får en god avtale og vi løser rotteproblemet sikkert for deg.

👉 For serveringssteder

Rotter leter etter noe å spise, og rottene er veldig flinke til å komme seg forbi hindringer til maten. Hvis du har sett spor av rotter så må du helt klart gå i gang med skadedyrkontroll her og nå. Men du bør (og skal) også få tiltak mot skadedyr på plass som hindrer at rotter kan forpeste maten du har på lager.

Og når du ser etter en skadedyrkontroll-partner som hjelper deg: Vi jobber diskret, og vi har lang erfaring med å lykkes. Ta kontakt med oss.

👉 For andre byggeiere

Rotter er et kjent problem i alle slags bygg, og vi kan hjelpe deg uansett hva slags bygg du følger opp. Du kan også få hjelp med all type skadedyrkontroll og vedlikehold.

Ta kontakt med oss for å høre mer hvordan vi kan hjelpe deg med å bli kvitt både rotter og annet utyske.

Kontakt oss for å bli kvitt rotter i Levanger og omegn

Kontakt skadedyrtekniker i Levanger:

13 + 14 =

Problem med rotter i Levanger

Les mer om du har et rotteproblem i Levanger. Hvis du sliter med rotter i Levanger så bør du få hjelp av noen profesjonelle som vil hjelpe deg å bli kvitt utysket. Du bør ikke vente, men send inn skjemaet nå. Det er nemlig til din ulempe at rottene formerer seg ganske raskt, og problemet kan raskt tilta. Helt bokstavelig.Ulempen er at rottene ofte gnager i stykker både hus og andre gjenstander, i tillegg til å ødelegge mat og spre sykdom.

Er rotter et problem i Levanger?

Rotter og mus holder seg ofte der hvor personer bor. Disse gnagere har en egen evne til å tilpasse seg og overleve. Mange ser to store utfordringer med slike dyr: Forurensing av matlager og inne i bygg når gnagerne leter etter mat. Rotter ødelegger også bygg og tomter ved å grave og gnage.

Rottene er enormt flinke til å komme seg frem. De trenger kun små hull på ca 2 cm for å komme seg igjennom, og de kan spise seg gjennom både tre, plastikk og betong. Men fordi tennene vender innover i munnen kan de ikke begynne å gnage på en hard rett plate. Gnagingen må begynne på en kant eller en bue.

Rotter finnes overalt i Norge. Særlig i vinterhalvåret kommer de inn i hus og bygg for å finne noe å spise. Derfor er rotter et problem i Levanger.

Rotter kan også skade andre gjenstander

Det er ikke kun bygninger som kan påføres stor skade. Det finnes tilfeller på at rottene har gnags seg frem i biler og gitt dem store skader. Blant annet en bil som fikk skader for {ca ||omtrent }300000 kroner.

Kontakt et skadedyrfirma når du ønsker assistanse med skadedyrkontroll i Levanger. Benytt et seriøst skadedyrfirma som har myekunnskap med å bli kvitt skadedyr.

Litt info om rotter

Rotter formerer seg raskt og er mest kjent for smidighet, skade boliger, forretningslokaler og spre sykdom. De vil ofte bo på loftene, kjellerne eller krypeområdene i boligene våre. Ofte i flere måneder eller år uten å bli oppdaget. Disse rottene ødelegger boliger; de spiser og ødelegger vår lagrede mat: de forurenser kjøkken; og de sprersykdom. De kan også bite mennesker. Rotter kan også starte brann ved å gnage på elektriske ledninger. 

Rotter foretrekker å spise kornprodukter som frokostblandinger eller brød, men de spiser nesten hvilken som helst type mat og trenger ikke veldig mye vann. De vil hoppe, svømme og klatre for å nå en matkilde. Faktisk er rotter utmerkede svømmere og kan komme inn i strukturer gjennom kloakk, toaletter og ødelagte avløp. I tester har rotter blitt funnet i stand til å trå vann i flere dager og er i stand til å svømme mot en strøm i en halv mil.

rotter i Levanger

Litt om Levanger

Karakteristikk kjennetegn hos norsk brunrotte

 • Vekt: fra 200-500 g
 • Lengde (kun kropp): 18-25 cm
 • Lengde (hale): 15-21 cm (litt kortere enn kroppen, mørk oppå og lys under)
 • Snute: Butt
 • Ører: Små, dekket med hår
 • Øyne: Små
 • Pels: Finnes i alle farger. Noe stivere enn svartrotta
 • Ekskrementer: 1,2-2,5 cm lange, butt i den ene enden, vanligvis skinnende svart, myk i opptil en dag
 • Mat: Altetende, korn, 28 g/dag
 • Vann: 15-30 ml/dag
 • Atferd: Sky, neofob, nattaktiv
 • Svømming: Meget god til å svømme
 • Hopping: 90 cm vertikalt
 • Klatring: Kan klatre godt
 • Bol: I bakken, inne i vegger/gulv
 • Livslengde: Omtrent 1 år, men lenger under optimale forhold
 • Kjønnsmoden: 2-3 mnd
 • Antall unger pr. kull: 8-20
 • Antall kull pr. år: 4-7 Det betyr fra 32 til 140 rotte unger per år, per rottepar!
 • Åpninger som bør tettes: >12 mm

Norsk brunrotte (Rattus norvegicus) er en stor rotteart, med en kroppslengde på litt over 20 cm. Og halen er noe under 20 cm. Norsk brunrotte har mørkebrun rygg, lysere på sidene og gråhvit på magen. Oftest får den 6-8 unger per kull, men kan unntaksvis få opp til 20 unger. Fra 32 til 140 unger per år

Brunrottenes historie

Brunrotten spredte seg i Europa i middelalderen, og fortrengte svartrotten. Svartrottene beveget seg til asiatiske steder. Brunrotta har en utrolig tilpasningsevne til ulike miljøer, og har blitt sett i alt fra rene ørkener til nærmest arktisk klima. Den har spredd seg over alt, oftest i nær tilknytning til mennesker og deres boliger, og nyter godt av det vi ikke spiser selv. I dag lever den overalt på jorden der det er folk. Brunrotter kan gjøre stor skade, og har potensial til å spre sykdom. Den er ofte smittebærer og kan spre både pestbakterier og trikiner. Den lever gjerne i kloakker og kjellere, og kommer av og til inn i boliger via rør. Den beste forebyggingen mot brunrotter er å ta vekk tilgang til mat, samt sikre huset slik at ikke dyrene kommer inn. Dyr som kommer inn i hus kan ofte bekjempes med klappfeller.

Brunrotta veier vanligvis 200-500 g., og kroppen er omtrent 18-25 cm. Halen er i tillegg 15-21 cm lang, hårløs, og kortere enn kroppen. Halen er lys under og mørk på oversiden. Ørene er små og behåret helt ut til spissen. Pelsen kan variere fra grå til brun og svart.

Et karakteristisk kjennetegn hos rotter er tennene. Fortennene er store, krumme, meget harde. I tillegg vokser fortennene hele tiden. Tennene er skarpe, og slipes kontinuerlig mot hverandre når dyret gnager.

Brunrotter kan til forveksling være lik andre gnagere som vånd og husmus. Men vånden går ikke inn i hus, men graver ganger i jorda hvor den ødelegger hagen. Vånden kan se ut som en litt stutt rotte. Man skiller husmus og skogmus fra rottene på størrelsen, selv om det kan være vanskelig å skille en ung rotte fra en voksen husmus. En ung rotte er større enn en voksen husmus. Brunrotta kan også blandes med med svartrotta (Rattus rattus) som tidligere var vanlig i Norge. I dag finnes det imidlertid ingen kjente bestander av svartrotte i Norge.

Rotters avføring er normalt svart av farge, men kan faktisk ha mange andre farger avhengig av hva dyrene har spist. Den er stor (størrelsen er selvfølgelig avhengig av dyrets størrelse) og rektangulær, 1,2-2,5 cm lang, ofte butt i den ene enden, vanligvis skinnende svart, og hvis den er myk er den fersk. En brunrotte legger ofte fra seg 40-50 slike ekskrementer pr. dag. Brunrotta samler ofte sin avføring på spesielle steder, «rotte-toaletter». Flaggermuslort er betydelig mindre og inneholder bare insektrester, og den smuldrer lett opp om man tar på den. Ekskrementer fra piggsvin er normalt mye større enn dem fra rotter, og de inneholder bare insektrester, litt plantemateriale og ofte sandkorn.

Man kan også bruke fotspor i støv (eventuelt talkum/mel som er strødd ut) for å bestemme hvilket dyr man har med å gjøre. Brunrotter har fire tær på frembeina, og fem tær på bakbeina. Brunrotter etterlater et 2,0-2,5 cm langt avtrykk av bakfoten, og ofte lager de slepespor av halen mellom fotavtrykkene.

Rotter kan klatre loddrett og hoppe opp til 4 meter høyt. Å droppe fra en høyde på 20 meter uten at den dør eller blir alvorlig skadet.

Utmerket balanse gjør at rotter kan gå opp mursteinsvegger som gir fotfeste.

Bli kvitt rotter i Levanger

Har du problemer med rotter i Levanger{, så ta kontakt nå!Ring nå. Vi hjelper også til med problemer med veggedyrproblem i Levanger

Litt om Levanger

Levanger (sørsamisk: Lievangke) er en kommune i Trøndelag fylke. Administrasjonssenteret Levanger har 10 333 innbyggere per 1. januar 2020 og vedtak om bystatus fra 1997, men har også tidligere hatt slik status med kjøpstadsprivilegium fra 1836 til 1961.

Kommunen ligger i et av Trøndelags beste jordbruksdistrikter, og nær halvparten av jordbruksarealet benyttes til kornproduksjon. Kommunen har også fylkets største melkeproduksjon og nest største svineproduksjon. Industrien er omfattende og variert, og domineres av treforedlingsfabrikken Norske Skog Skogn. Andre viktige industribransjer er verksted-, næringsmiddel-, trevare- og gummi- og plastvareindustri. I kommunen finnes også Nord universitet og Sykehuset Levanger. Varehandelen er sterkt voksende, og Magneten er fylkets nest største kjøpesenter.

Byen ligger sentralt med tilgang til sjøen, vei til Jämtland i Sverige og med Trondheim i sør. Levanger har derfor langt tilbake i historien vært et møtested, og Marsimartnan kan spores tilbake til middelalderen. Levanger feiret sitt tusenårsjubileum i 2011. Andre kulturminner i kommunen er fornminner som helleristninger, bygdeborger og gravhauger, middelalderkirken Alstadhaug kirke, Falstad fangeleir på Ekne samt ruinene av Munkeby kloster. Levanger har vært medlemsby i bevegelsen Cittaslow siden 2003. I forbindelse med dette har byen blant annet fått anlagt miljøgate og blitt tilknyttet Bondens marked.

Kommunen grenser til Verdal i nordøst, Stjørdal i sør og Frosta i vest. Over Trondheimsfjorden ligger Inderøy kommune. Levanger kommune består av de tidligere kommunene Levanger, Frol, Skogn, Ytterøy og Åsen, som ble slått sammen i 1960-årene. Kommunen er en del av Innherred samkommune sammen med Verdal.

Wikipedia

Skadedyrhjelp

Skadedyrhjelp

Rotter som tar seg til rette

Rotter er fryktet de fleste steder, også er kjent problem i Levanger. De tar seg inn gjennom små åpninger på ca 2 cm og kan komme seg frem de fleste plasser. Under gode forhold kan rottene formere seg enormt raskt og problemet kan raskt bli større.

Hvis du har oppdaget en rotte vil vi anbefale deg å ta kontakt for å raskest mulig bekjempe den. Spesielt hvis du har sett 2 eller flere rotter på samme sted bør du gjøre noe. For de kan formere seg raskt og bli en skikkelig plage.

Mus er en vanlig plage

skogsmus bekjempelse LevangerDet er hovedsaklig tre ulike typer mus som plager eiendomseiere i Norge: Liten og stor skogmus, og husmus. De kan gjøre stor skade med å gnage i stykker skjulte installasjoner som f.eks vannrør (PEX) og samtidig spise mat og annet som du ikke vil de skal gnage på.

Jo tidligere man kommer i gang med bekjempelse av mus, jo raskere og billigere blir det.

Hvordan bli kvitt rotter?

Rotter kommer hovedsaklig inn i huset fordi de ser etter mat. I prinsippet er detr slik at hvis du fjerner maten så kommer de ikke, men da er det jo ikke så greit å bo der. Derfor er det diverse tiltak må gjøres.

Åtegift: Et tiltak er å sette ut åtegift. Da spiser rottene giften, og de dør. Det er viktig at giften kun kan spises av rotter og ikke mennesker eller andre dyr. Derfor er både plasseringen og hvordan den settes frem veldig viktig når man bruker gift.

Rottefeller: Man bruker også feller som plasseres på passende steder. Men rotter er så skeptiske til nye ting, at de kan være vanskelige å få tatt i feller. Vi som driver med skadedyrkontroll på fulltid vet dette, og forbereder fellene i forkant. Plassering av fellene har også svært mye å si.

Tetting av huset: Det aller beste tiltaket er å hindre rotter å finne steder å komme inn i boligen eller bygget. Til det brukes mange ulike metoder. Ulempen med rotter er at de kan gnage seg igjennom det aller meste, så hvis de lukter mat så kan de stort sett komme seg inn hvis de vil.

Tegn på rotter i huset / bygget

Det finnes en del ulike tegn på at man har rotter i huset.

Å se dem: Det sikreste tegnet er å faktisk se dem. Hvis man ser at en rotte løper foran kjøkkenbenken så er man sikker i sin sak. Da er det rotter til stede. Det kan være vanskelig å se forskjell på en rotte og en mus hvis man ikke er vant til å se dem, men en rotte er stor og en mus er liten. Uansett er gnagere uønskede å ha i hus og du bør gjøre noe med det.

Å se resultatene: Hvis du oppdager rottehull, istykkergnagede trebiter, plastrør eller ledninger så kan du også være veldig sikker på at det er en gnager i hus, og du bør fjerne dem.

Å høre dem: Hvis det er rotter i veggene, i taket eller tregulvet så kan man gjerne høre dem. det kan være vanskelig med huset fullt av andre folk, men om kvelden og natten når det er stille så kan man både høre dem vandre, pile av gårde og gnage.  Da må du gjøre noe snarest.

Rotte i Levanger

Få hjelp med å bli kvitt skadedyr i Levanger

Få gratis befaring for ditt skadedyrproblem og konkrete forslag til tiltak som gir deg den skadedyrkontroll du trenger.

Send inn skjemaet over, eller ta kontakt via chat 👍


Skadedyrhjelp

Skadedyrhjelp.no samarbeider med utvalgte og svært dyktige og etiske skadedyrbekjempere i hele Norge. Vi har nettverk som kan hjelpe deg i Levanger også. Vi forholder oss til skadedyrveilederen.

Personvern

Innsendt informasjon brukes kun til å ta kontakt med deg for å følge opp din skadedyrhenvendelse.
skadedyrtekniker Levanger