Rotter Langesund

Når du oppdager rotter eller mus i Langesund så må du helt klart gjøre noe nå med en gang. Rotter tilpasser seg raskt og er raske på å finne mat og dessverre også raske til å formere seg.

Rotter er plagsomme

Rotter er veldig plagsomme og gjør livet surt for en.

👉 For boligeiere

Rotter er er krevende å bli kvitt. De kan ofte dessverre hurtig gjøre mye ødeleggelse på en bolig og andre eiendeler. På grunn av det anbefales det at man så hurtig som mulig tar i gang med tiltak og får gjennomført skadedyr-tiltak som gjør at du får orden på ting raskt.

Kontakt oss for en uforpliktende samtale og pristilbud for å løse problemet for deg. Du får en god avtale og vi løser rotteproblemet sikkert for deg.

👉 For serveringssteder

Rotter leter etter noe å spise, og de er svært flinke på å komme seg inn overalt. Dersom du har sett spor av rotter så bør du absolutt starte med skadedyrkontroll her og nå. Men du bør (og skal) også få skadedyrtiltak på plass som hindrer at skadedyr kan forpeste maten du har på lager.

Når du leter etter en en profesjonell partner som hjelper deg: Vi jobber diskret, og vi har lang erfaring med å lykkes. Kontakt oss nå.

👉 For andre byggeiere

Rotter er et vanlig problem i alle slags bygg. Da er det godt å vite at vi kan hjelpe deg uansett hvilken type bygg du har. Du kan også få hjelp med all type skadedyrbekjempelse og vedlikehold.

Kontakt oss for å høre mer hvordan vi kan hjelpe deg med å bli kvitt både rotter og andre skadedyr.

Kontakt oss for hjelp med rotter i Langesund og omegn

Problem med rotter i Langesund

Er du bekymret for, eller er du sikker på, at du har et rotteproblem i Langesund? Da bør du ta kontakt med skadedyrkontrollen i Langesund nå. Rotter kan øke bestanden raskt fordi de formerer seg og skjer det hos deg har du en stort problem. Rotter påfører ofte eiendeler og bygninger skader.

Er rotter et gnagerproblem i Langesund?

Rotter og mus bor ofte der hvor mennesker bor. Disse gnagere har en egen evne til å finne måter å overleve på. Det er noen store problemer med slike dyr: Forurensing av matlager og inneområder når de ser etter noe å spise. De ødelegger også bygg og tomter ved å gnage og grave.

Rotter er talentfulle til å komme seg frem. Hull på ca 2 cm for å komme seg igjennom, og de kan spise seg gjennom både treverk, plastikk, metaller og løs betong. Men på grunn av tennenes utforming kan de ikke starte med å gnage på en rett og hard flate. Gnagingen må starte på en kant eller en bue.

Rotter finnes i hele Norge. Spesielt i vinterhalvåret kommer de seg inn i hus og bygg for å spise. Derfor er rotter et problem også i Langesund.

Rotter gnager på annet

Det er ikke kun hus og eiendommer som kan påføres stor skade. Det finnes eksempler på at rotter har ruinert biler og gitt dem store skader. Blant annet var det en bil som ble skadet for {ca ||omtrent }300000 kroner.

Så ta kontakt når du ønsker hjelp med skadedyrkontroll i Langesund. Benytt et ansvarlig skadedyrfirma som har myeerfaring med å bli kvitt skadedyr.

Litt info om rotter

Rotter formerer seg raskt og er kjent for evne til å komme frem overalt, skade hjem, butikker og spre sykdom. Ofte bosetter de seg på loftet, kjellerne eller ander småsteder i hjemmene våre. Noen ganger i mange måneder eller år, uten å bli avslørt. Disse gnagerne skader boliger på grunn av deres tunnelbygging; de spiser og ødelegger mat mat: forurenser kjøkken; og de sprersykdom. De kan også bite mennesker. Gnagere har vært kjent for å starte brann ved å gnage på elektriske ledninger. 

Rotter foretrekker å spise kornprodukter som frokostblandinger eller brød, men de spiser nesten hvilken som helst type mat og trenger ikke veldig mye vann. De vil hoppe, svømme og klatre for å nå en matkilde. Faktisk er rotter utmerkede svømmere og kan komme inn i strukturer gjennom kloakk, toaletter og ødelagte avløp. I tester har rotter blitt funnet i stand til å trå vann i flere dager og er i stand til å svømme mot en strøm i en halv mil.

Litt om Langesund

 • Vekt: fra 200-500 gram
 • Lengde (bare kropp): 18-25 cm
 • Lengde (kun hale): 15-21 cm (litt kortere enn selve kroppen. Mørk oppå og lys under)
 • Snute: Butt
 • Ører: Små og dekket med hår
 • Øyne: Små
 • Pels: Finnes i alle farger. Noe stivere enn svartrotta
 • Ekskrementer: 1,2-2,5 cm lange, butt i den ene enden, vanligvis skinnende svart, myk i opptil en dag
 • Mat: Altetende, korn, 28 g/dag
 • Vann: 15-30 ml/dag
 • Atferd: Sky, neofob, nattaktiv
 • Svømming: Meget god til å svømme
 • Hopping: 90 cm vertikalt
 • Klatring: Kan klatre godt
 • Bol: I bakken, inne i vegger/gulv
 • Livslengde: Omtrent 1 år, men lenger under optimale forhold
 • Kjønnsmoden: 2-3 mnd
 • Antall unger pr. kull: 8-20
 • Antall kull pr. år: 4-7 Det betyr fra 32 til 140 rotte unger per år, per rottepar!
 • Åpninger som bør tettes: >12 mm

Brunrotte (Rattus norvegicus) er en stor rotteart, med en kropp på litt over 20 cm. Og halen er litt under 20 cm. Brunrotten er mørkebrun på ryggen, lysere på sidene og gråhvit på magen. Den får vanligvis seks til åtte unger pr. kull men kan få opptil 20. Fra 32 til 140 unger per år

Andre egenskaper med rottene

Rotte arten beveget seg i Europa i middelalderen, og fortrengte svartrotten. Svartrottene beveget seg til asiatiske land. Brunrotta har en utrolig tilpasningsevne til ulike miljøer, og har blitt funnet i alt fra rene ørkener til liknende arktisk klima. Rotten har spredd seg over alt, mange ganger i nær tilknytning til mennesker og deres boliger, og og har det fint der. Rotten holder til overalt der det finnes mennesker. Brunrotter gjør stor skade, og har potensial til å spre sykdom. Ofte er brunrotten smittebærer og sprer både bakterier og trikiner. Rotten lever mange ganger i kloakker og kjellere, og kommer iblant inn i boliger via rørsystemet. Den beste måten å unngå brunrotter er å fjerne tilgang på mat, og sikre huset slik at ikke dyrene kan komme inn. Dyr som kommer inn i hus kan ofte bekjempes med klappfeller.

Normalt veier brunrotta vanligvis 200-500 g., og kroppslengden er omtrent 18-25 cm. Halen er omtrent 15-21 cm lang, hårløs, og kortere enn kroppen. Halen er lys under og mørk på oversiden. Ørene er små og behåret helt ut til spissen. Pelsfargen kan variere fra grå til brun og svart.

Et kjennetegn hos alle brunrotter er tennene som er skapt for gnaging. De er store, krumme, meget harde. I tillegg vokser fortennene kontinuerlig. Fortennene er skarpe og slipes hele tiden mot hverandre når dyret gnager.

Rotter kan til forveksling være lik andre gnagere som vånd og husmus. Men vånden går aldri inn i hus, men graver lange ganger i jorda hvor den ødelegger plener og planter. Vånden ser litt ut som en litt stutt rotte. Man skiller husmus og skogmus fra brunrotta på størrelsen, selv om det kan være vanskelig å skille en ung rotte fra en voksen husmus. En ung rotte er allikevel alltid større enn en voksen husmus. Brunrotta kan også forveksles med svartrotta (Rattus rattus) som før var vanlig i Norge. Nå kjenner vi ingen bestander av svartrotte i Norge.

Avføringen fra brunrotter er normalt svart, men avføringen kan også ha mange andre farger, som kommer an på hva dyrene har spist. Avføringen er stor (størrelsen er selvfølgelig avhengig av dyrets størrelse) og rektangulær, 1,2-2,5 cm lang. Mange ganger butt i den ene enden. Mange ganger skinnende sort, og den kan holde seg myk i opptil en dag. En rotte produserer vanligvis 40-50 slike ekskrementer pr. dag. Brunrotta samler ofte sine ekskrementer på utvalgte steder, «rotte-toaletter». Ekskrementer fra andre dyr kan enkelte ganger forveksles med rottelort. Dette gjelder spesielt ekskrementer fra flaggermus og piggsvin. Flaggermuslort er betydelig mindre og inneholder bare insektrester, og den smuldrer lett opp om man tar på den. Ekskrementer fra piggsvin er normalt mye større enn dem fra rotter, og de inneholder bare insektrester, litt plantemateriale og ofte sandkorn.

Man kan også bruke fotspor i støv (eventuelt talkum/mel som er strødd ut) for å bestemme hvilket dyr man har med å gjøre. Brunrotter har fire tær på frembeina, og fem tær på bakbeina. Brunrotter etterlater et 2,0-2,5 cm langt avtrykk av bakfoten, og ofte lager de slepespor av halen mellom fotavtrykkene.

Brunrotter kan klatre rett opp og hoppe opp til 4 meter høyt. Å droppe fra en høyde på 20 meter uten at den dør eller blir alvorlig skadet.

Balansekunstene gjør at de kan klatre opp mursteinsvegger som der de får fotfeste og å gå langs kraftledninger.

Bli kvitt rotter i Langesund

Så har du utfordring med rotter i Langesund{, så ta kontakt nå! Vi hjelper også til med problemer med veggedyr i Langesund

Litt om Langesund

Skadedyrhjelp

Skadedyrhjelp

Rotter

I alle år har rotter vært plagsomme for mennesker. De kan faktisk også være aggressive og angripe mennesker. De finnes i Langesund og kommer seg inn de fleste plasser. De trenger ikke mer enn 20 mm hull for å komme seg inn, selv om de ser mye større ut.

Hvis du har oppdaget en rotte vil vi anbefale deg å ta kontakt for å raskest mulig bekjempe den. Spesielt hvis du har sett 2 eller flere rotter på samme sted bør du gjøre noe. For de kan formere seg raskt og bli en skikkelig plage.

Mus

skogsmus bekjempelse LangesundDet er hovedsaklig tre ulike typer mus som plager eiendomseiere i Norge: Liten og stor skogmus, og husmus. De kan gjøre stor skade med å gnage i stykker skjulte installasjoner som f.eks vannrør (PEX) og samtidig spise mat og annet som du ikke vil de skal gnage på.

Jo tidligere man kommer i gang med bekjempelse av mus, jo raskere og billigere blir det.

Hvordan bli kvitt rotter?

Rotter kommer hovedsaklig inn i huset fordi de ser etter mat. I prinsippet er detr slik at hvis du fjerner maten så kommer de ikke, men da er det jo ikke så greit å bo der. Derfor er det diverse tiltak må gjøres.

Åtegift: Et tiltak er å sette ut åtegift. Da spiser rottene giften, og de dør. Det er viktig at giften kun kan spises av rotter og ikke mennesker eller andre dyr. Derfor er både plasseringen og hvordan den settes frem veldig viktig når man bruker gift.

Rottefeller: Man bruker også feller som plasseres på passende steder. Men rotter er så skeptiske til nye ting, at de kan være vanskelige å få tatt i feller. Vi som driver med skadedyrkontroll på fulltid vet dette, og forbereder fellene i forkant. Plassering av fellene har også svært mye å si.

Tetting av huset: Det aller beste tiltaket er å hindre rotter å finne steder å komme inn i boligen eller bygget. Til det brukes mange ulike metoder. Ulempen med rotter er at de kan gnage seg igjennom det aller meste, så hvis de lukter mat så kan de stort sett komme seg inn hvis de vil.

Tegn på rotter i huset / bygget

Det finnes en del ulike tegn på at man har rotter i huset.

Å se dem: Det sikreste tegnet er å faktisk se dem. Hvis man ser at en rotte løper foran kjøkkenbenken så er man sikker i sin sak. Da er det rotter til stede. Det kan være vanskelig å se forskjell på en rotte og en mus hvis man ikke er vant til å se dem, men en rotte er stor og en mus er liten. Uansett er gnagere uønskede å ha i hus og du bør gjøre noe med det.

Å se resultatene: Hvis du oppdager rottehull, istykkergnagede trebiter, plastrør eller ledninger så kan du også være veldig sikker på at det er en gnager i hus, og du bør fjerne dem.

Å høre dem: Hvis det er rotter i veggene, i taket eller tregulvet så kan man gjerne høre dem. det kan være vanskelig med huset fullt av andre folk, men om kvelden og natten når det er stille så kan man både høre dem vandre, pile av gårde og gnage.  Da må du gjøre noe snarest.

Få hjelp med å bli kvitt skadedyr i Langesund

Få gratis befaring for ditt skadedyrproblem og konkrete forslag til tiltak som gir deg den skadedyrkontroll du trenger.

Send inn skjemaet over, eller ta kontakt via chat 👍

Skadedyrhjelp

Skadedyrhjelp.no samarbeider med utvalgte og svært dyktige og etiske skadedyrbekjempere i hele Norge. Vi har nettverk som kan hjelpe deg i Langesund også. Vi følger den offsielle skadedyrveilederen.

Personvern

Innsendt informasjon brukes kun til å ta kontakt med deg for å følge opp din skadedyrhenvendelse.
skadedyrtekniker Langesund