Rotter Horten

Hvis du har oppdaget rotter eller tegn på rotter i Horten så må du ta action så kjapt som mulig. Rotter raske på å finne matstasjoner og dessverre raske til å formere seg.

Rotter er plagsomme

Rotter er veldig plagsomme og gjør livet surt for en.

👉 For deg med bolig

Rotter er er krevende å bli kvitt, og de kan hurtig gjøre mye skade på bolig og andre eiendeler. Derfor anbefales det at du så hurtig som mulig tar i gang med tiltak og får gjennomført passende tiltak mot rotterslik at du blir kvitt problemet.

Ta kontakt med oss nå for en uforpliktende samtale og pristilbud for å løse problemet for deg. Du får en ryddig avtale og du blir kvitt rotteproblemet.

👉 For restauranter, spisesteder og produsenter

Rotter ser aktivt etter noe å spise, og de er svært dyktige til å komme seg forbi hindringer til maten. Hvis du har sett spor av rotter så må du helt klart gå i gang med skadedyrkontroll nå. Men du bør (og skal) også ha skadedyrtiltak på plass slik at du hindrer at rotter kan ødelegge matvarene du oppbevarer.

Og når du ser etter en en profesjonell partner som hjelper deg: Vi gjør jobber diskret, og vi har lang erfaring med å lykkes. Kontakt oss.

👉 For andre næringsdrivende

Rotter er et kjent problem i de fleste bygg. Vi kan hjelpe deg uansett type bygg du har. Du kan også få hjelp med all type skadedyrbekjempelse og vedlikehold.

Kontakt oss for å høre mer om hvordan vi hjelper deg med å bli kvitt både rotter og annet utyske.

Kontakt oss nå for å bli kvitt rotter i Horten og omegn

Kontakt skadedyrtekniker i Horten:

1 + 15 =

Problem med rotter i Horten

Tror du, eller er du sikker på, at du har et rotteproblem der du bor i Horten? Da bør du ta kontakt med et skadedyrfirma nå. Rottene kan raskt bli mange fordi de formerer seg og da har du et problem. Rotter er fryktet da de ødelegger mye.

Hvorfor er rotter et gnagerproblem i Horten?

Dessverre lever rotter og mus ofte der hvor mennesker bor. Gnagere har en bemerkelsesverdig evne til å tilpasse seg. Det finnes to store problemer med slike dyr: De forurenser matlager og inne i bygg når de leter etter mat. Rotter skader også bygninger og ting ved å grave og gnage.

Rotter er flinke til å komme seg frem. Hull på omtrent 2 cm for å komme seg igjennom, og de kan spise seg gjennom både tre, plastikk og betong. Men på grunn av tennenes utforming kan de ikke begynne å gnage på en rett og hard flate. De må starte på en kant eller en bue.

Rotter finnes overalt i Norge, særlig i vinterhalvåret kommer de inn i hus og bygg for å finne mat. Dette er grunnen til at rotter er et problem i Horten.

Rotter vil ofte gnage også på andre ting

Det er ikke kun hus og eiendommer som kan påføres stor skade. Det finnes noen eksempler på at rottene har gnags seg frem i biler og gitt dem store skader. Blant annet var det en bil som ble ødelagt for {ca ||omtrent }300000,- kroner.

Så ta kontakt når du ønsker assistanse med skadedyrkontroll i Horten. Kontakt et ansvarlig skadedyrfirma som har kunnskap med å bli kvitt skadedyr.

Mer om rotter

Rotter reproduserer raskt og er kjent for sin smidighet, evne til å skade bosteder, matbutikker og spre bakterier og virus. De vil ofte bo på loftene, kjellerne eller ander småsteder i hjemmene våre. Gjerne i mange måneder eller år uten å bli oppdaget. Disse rottene skader hus; de spiser og ødelegger mat mat: forurenser matsaler, matbeholdere og kjøkkenutstyr; og de kan spre sykdom. De kan også bite mennesker. Rotter kan også starte brann ved å gnage på elektrisk utstyr. 

Rotter foretrekker å spise korn eller kornprodukter som frokostblandinger eller brød, men de spiser nesten hvilken som helst type mat og trenger ikke veldig mye vann. De vil hoppe, svømme og klatre for å nå en matkilde. Faktisk er rotter utmerkede svømmere og kan komme inn i strukturer gjennom kloakk, toaletter og ødelagte avløp. I tester har rotter blitt funnet i stand til å trå vann i flere dager og er i stand til å svømme mot en strøm i en halv mil.

Litt om Horten

Noen karakteristiske sider om brunrotte

 • Vekt: 200-500 g
 • Lengde (kun kropp): 18-25 cm
 • Lengde (hale): 15-21 cm (litt kortere enn kroppen, mørk overside og lys underside)
 • Snute: Butt
 • Ører: Små og dekket med hår
 • Øyne: Små
 • Pels: Alle farger, stivere enn svartrotta
 • Ekskrementer: 1,2-2,5 cm lange, butt i den ene enden, vanligvis skinnende svart, myk i opptil en dag
 • Mat: Altetende, korn, 28 g/dag
 • Vann: 15-30 ml/dag
 • Atferd: Sky, neofob, nattaktiv
 • Svømming: Meget god til å svømme
 • Hopping: 90 cm vertikalt
 • Klatring: Kan klatre godt
 • Bol: I bakken, inne i vegger/gulv
 • Livslengde: Omtrent 1 år, men lenger under optimale forhold
 • Kjønnsmoden: 2-3 mnd
 • Antall unger pr. kull: 8-20
 • Antall kull pr. år: 4-7
 • Åpninger som bør tettes: >12 mm

Norsk brunrotte (Rattus norvegicus) er en stor rotteart. Fullvoksen har den en kropp på litt over 20 cm. Halen er noe under 20 cm. Brunrotten har mørkebrun rygg og er lysere på sidene og gråhvit på magen. Oftest får den 6-8 unger per kull, men kan unntaksvis få opp til 20 unger. Det betyr fra 32 til 140 rotte unger per år, per rottepar!

Andre egenskaper med rottene

Rotte arten beveget seg i Europa i middelalderen, og fortrengte svartrotten. Svartrottene flyttet seg til asiatiske land. Brunrotta har god tilpasningsevne til nye miljøer, og er blitt funnet i alt fra rene ørkener til arktisk klima. Den er spredd over alt, mange ganger i nær tilknytning til mennesker og deres boliger, og og har det fint der. Brunrotten lever overalt på jorden der det er mennesker. Brunrotter kan gjøre stor skade, og kan spre sykdom. Den er ofte smittebærer og sprer både bakterier og trikiner. Brunrotten lever mange ganger i kloakker og under hus, og kommer av og til inn i hus via rørsystemet. Den beste måten å unngå brunrotter er å ta vekk tilgang til mat, samt sikre huset slik at ikke dyrene kommer inn. Dyr som kommer inn i hus kan ofte bekjempes med klappfeller.

Normalt veier brunrotta fra 200-500 g., og kroppslengden er omtrent 18-25 cm. Halen er i tillegg 15-21 cm lang, hårløs, og alltid kortere enn kroppen. Halen er lys på undersiden og mørk over. Ørene er små og behåret helt ut til spissen. Pelsen kan variere fra grå til brun og svart.

Et kjennetegn hos alle brunrotter er tennene som er skapt for gnaging. Fortennene er store, krumme, harde. I tillegg vokser de hele tiden. De er skarpe, og slipes kontinuerlig mot hverandre når dyret gnager.

Rotter kan til forveksling være lik andre gnagere som vånd og husmus. Vånden går aldri inn i huset, men graver lange ganger i jorda så den ødelegger plener og planter. Vånden ser litt ut som en litt stutt rotte med korte bein og butt snute. Husmus og skogsmus er forskjellig fra brunrotta på størrelsen, selv om det kan være litt vanskelig å skille en ung rotte fra en voksen husmus. En ung rotte er allikevel alltid større enn en voksen husmus. Brunrotta kan også forveksles med svartrotta (Rattus rattus) som før var vanlig i Norge. Nå finnes det imidlertid ingen kjente bestander av svartrotte her.

Rotters avføring er normalt svart av farge, men den kan faktisk ha mange andre farger, avhengig av hva rottene har spist. Den er stor (størrelsen er selvfølgelig avhengig av dyrets størrelse) og rektangulær, 1,2-2,5 cm lang. Mange ganger butt i den ene enden, vanligvis skinnende sort, og den kan holde seg myk i opptil en dag. En rotte produserer vanligvis 40-50 slike ekskrementer pr. dag. Rotter samler ofte sin avføring på spesielle steder, såkalte «rotte-toaletter». Flaggermuslort er betydelig mindre og inneholder bare insektrester, og den smuldrer lett opp om man tar på den. Ekskrementer fra piggsvin er normalt mye større enn dem fra rotter, og de inneholder bare insektrester, litt plantemateriale og ofte sandkorn.

Man kan også bruke fotspor i støv (eventuelt talkum/mel som er strødd ut) for å bestemme hvilket dyr man har med å gjøre. Brunrotter har fire tær på frembeina, og fem tær på bakbeina. Brunrotter etterlater et 2,0-2,5 cm langt avtrykk av bakfoten, og ofte lager de slepespor av halen mellom fotavtrykkene.

Rotter kan klatre loddrett og hoppe opp til 4 meter høyt. De kan falle fra en høyde på 50 fot uten at den blir alvorlig lemlestet.

Balansekunstene gjør at rotter kan gå opp mursteinsvegger som der de får fotfeste.

Bli kvitt rotter i Horten

Så har du utfordring med rotter i Horten{, så ta kontakt nå!Ring nå. Vi hjelper også til med problemer med veggedyrproblem i Horten

Litt om Horten

Horten er en norsk kystby og kommune i landskapet Vestfold i Vestfold og Telemark fylke. Den ligger mellom Holmestrand i nord og Tønsberg i sør. Kommunen grenser til Tønsberg i sør og vest, til grunnkretsen Mulvika i Holmestrand i nord, og til Oslofjorden i nord og øst. Horten kommune innbefatter byene Horten og Åsgårdstrand, samt tettstedene Nykirke og Skoppum. Horten var den eneste kommunen i daværende Vestfold fylke som ikke ble slått sammen med andre kommuner i forbindelse med kommunereformen. Horten er Vestfold og Telemark fylkes minste kommune målt i areal, men samtidig den mest tettbefolkede kommunen i fylket.

Kommunen har i øst omkring 40 km kystlinje mot Oslofjorden, med kyststi og flere store friområder. Kommunens areal er ca. 71 km², med ca. 27 000 innbyggere, med hovedtyngden av innbyggerne i gamle Horten by (ca. 17 000). Tettstedet Horten har 20 585 innbyggere per 1. januar 2020. De øvrige tettsteder i kommunen er Åsgårdstrand med 2 957 innbyggere, Skoppum med 1 701 innbyggere og Nykirke med 699 innbyggere.

Horten har vært fergested for fergeruten Horten–Moss helt fra 1582.

Wikipedia

Skadedyrhjelp

Skadedyrhjelp

Rotter

Rotter er fryktet de fleste steder, også er kjent problem i Horten. De tar seg inn gjennom små åpninger på ca 2 cm og kan komme seg frem de fleste plasser. Under gode forhold kan rottene formere seg enormt raskt og problemet kan raskt bli større.

Det anbefales at du slår raskt ned på rotteproblemer. Eneste anbefalte løsning er å få hjelp av profesjonelle som gjør nødvendige tiltak raskt og effektivt.

Mus er en vanlig plage

skogsmus bekjempelse HortenI Norge har vi tre typer mus som folk ønsker å bli kvitt. Liten skogmus, stor skogmus og husmus. De trives alle tre tett innpå mennesker og liker helst å finne mat i huset. De kan også påføre hus store skader i rørsystemet, elektriske kabler og mer.

Det er viktig at man kommer raskt i gang med bekjempelse av mus, da de kan formere seg raskt og kan gjøre ganske store skader.

Hvordan bli kvitt rotter?

Rotter kommer hovedsaklig inn i huset fordi de ser etter mat. I prinsippet er detr slik at hvis du fjerner maten så kommer de ikke, men da er det jo ikke så greit å bo der. Derfor er det diverse tiltak må gjøres.

Åtegift: Et tiltak er å sette ut åtegift. Da spiser rottene giften, og de dør. Det er viktig at giften kun kan spises av rotter og ikke mennesker eller andre dyr. Derfor er både plasseringen og hvordan den settes frem veldig viktig når man bruker gift.

Rottefeller: Man bruker også feller som plasseres på passende steder. Men rotter er så skeptiske til nye ting, at de kan være vanskelige å få tatt i feller. Vi som driver med skadedyrkontroll på fulltid vet dette, og forbereder fellene i forkant. Plassering av fellene har også svært mye å si.

Tetting av huset: Det aller beste tiltaket er å hindre rotter å finne steder å komme inn i boligen eller bygget. Til det brukes mange ulike metoder. Ulempen med rotter er at de kan gnage seg igjennom det aller meste, så hvis de lukter mat så kan de stort sett komme seg inn hvis de vil.

Tegn på rotter i huset / bygget

Det finnes en del ulike tegn på at man har rotter i huset.

Å se dem: Det sikreste tegnet er å faktisk se dem. Hvis man ser at en rotte løper foran kjøkkenbenken så er man sikker i sin sak. Da er det rotter til stede. Det kan være vanskelig å se forskjell på en rotte og en mus hvis man ikke er vant til å se dem, men en rotte er stor og en mus er liten. Uansett er gnagere uønskede å ha i hus og du bør gjøre noe med det.

Å se resultatene: Hvis du oppdager rottehull, istykkergnagede trebiter, plastrør eller ledninger så kan du også være veldig sikker på at det er en gnager i hus, og du bør fjerne dem.

Å høre dem: Hvis det er rotter i veggene, i taket eller tregulvet så kan man gjerne høre dem. det kan være vanskelig med huset fullt av andre folk, men om kvelden og natten når det er stille så kan man både høre dem vandre, pile av gårde og gnage.  Da må du gjøre noe snarest.

Få hjelp med å bli kvitt skadedyr i Horten

Få gratis befaring for ditt skadedyrproblem og konkrete forslag til tiltak som gir deg den skadedyrkontroll du trenger.

Send inn skjemaet over, eller ta kontakt via chat 👍


Skadedyrhjelp

Skadedyrhjelp.no samarbeider med utvalgte og svært dyktige og etiske skadedyrbekjempere i hele Norge. Vi har nettverk som kan hjelpe deg i Horten også. Vi forholder oss til skadedyrveilederen.

Personvern

Innsendt informasjon brukes kun til å ta kontakt med deg for å følge opp din skadedyrhenvendelse.
skadedyrtekniker Horten