Rotter Hønefoss

Når du legger merke til rotter eller tegn på rotter i Hønefoss så bør du absolutt gjøre tiltak med én gang. Rotter kjappe på å finne matstasjoner og dessverre raske til å etablere seg og bli mange.

Rotter er plagsomme

Rotter er veldig plagsomme og gjør livet surt for en.

👉 For deg med bolig

Rotter er er krevende å bli kvitt, og de kan ofte hurtig gjøre stor ødeleggelse på bolig og andre eiendeler. Derfor anbefales det at du så hurtig som mulig tar i gang med tiltak og gjennomfører passende tiltak mot rotter som gjør at du får orden på ting raskt.

Ta kontakt med oss i dag for å få en uforpliktende samtale for å bli kvitt rottene. Du får en ryddig avtale og du blir kvitt rotteproblemet.

👉 For serveringssteder

Rotter leter etter noe å spise, og rottene er svært flinke til å komme seg forbi hindringer til maten. Dersom du har sett spor av rotter så bør du absolutt gå i gang med skadedyrkontroll med én gang. Men uansett, du skal og bør også ha tiltak mot skadedyr på plass slik at du hindrer at skadedyr kan forpeste maten du oppbevarer.

Når du ser etter en skadedyrkontroll-partner som hjelper deg: Vi jobber diskret, og vi har hjulpet mange til en bedre jobbhverdag. Kontakt oss nå.

👉 For byggeiere

Rotter er et kjent problem i alle slags bygg. Da er det godt å vite at vi kan hjelpe deg uansett hva slags bygg du følger opp. Vi kan også hjelpe med all type skadedyrbekjempelse og oppfølging av skadedyrkontroll.

Kontakt oss for å høre mer hvordan vi hjelper deg med å bli kvitt både rotter og andre skadedyr.

Kontakt oss for å bli kvitt rotter i Hønefoss og omliggende

Kontakt skadedyrtekniker i Hønefoss:

14 + 2 =

Problem med rotter i Hønefoss

Er du bekymret for, at du har et rotteproblem der du bor i Hønefoss? Ta kontakt med Hønefosss skadedyrkontroll nå. Rottene kan nemlig formere seg svært raskt fordi de formerer seg ofte raskt og da har du et problem. Rotter er fryktet da de ødelegger mye.

Rotter – et problem i Hønefoss?

Rotter og mus bor ofte der hvor mennesker bor. Disse gnagere har en egen evne til å tilpasse seg og overleve. Mange ser to store problemer med slike gnagere: De forurenser matlager og inne i bygg når rottene ser etter noe å spise. De skader også bygg og ting ved å gnage og grave.

Rottene er talentfulle til å komme seg frem. De trenger kun små hull på omtrent 2 cm for å komme seg igjennom, og de kan gnage seg gjennom både treverk, metaller, betong og plastikk. Men på grunn av tennenes utforming kan de ikke starte med å gnage på en hard rett plate. Gnagingen må begynne på en kant eller en bue.

Rotter finnes i hele Norge, særlig i vinterhalvåret kommer de inn i hus og bygg for å finne mat. Derfor er rotter et problem i Hønefoss.

Rotter gnager også på annet

Det er ikke bare boliger som kan påføres stor skade. Det finnes eksempler på at rottene har ruinert biler og gitt dem store skader. Blant annet var det en bil som fikk skader for {ca ||omtrent }tre hundre tusen kroner.

Kontakt et skadedyrfirma når du trenger assistanse med skadedyrkontroll i Hønefoss. Kontakt et seriøst skadedyrfirma som har godkunnskap med å bli kvitt skadedyr.

Mer om rotter

Rotter formerer seg raskt og er kjent for sin evne til å komme frem overalt, ødelegge bosteder, butikker og spre sykdom. De vil ofte bo på loftene, kjellere eller krypeområdene i hjemmene våre. Gjerne i mange måneder eller til og med år, uten å bli avslørt. Disse gnagerne skader boliger på grunn av deres tunnelbygging; de spiser og ødelegger vår lagrede mat: de forurenser matsaler, matbeholdere og kjøkkenutstyr; og de kan spre sykdom. De kan også bite mennesker. Gnagere kan også starte brann ved å gnage på elektrisk utstyr. 

Rotter foretrekker å spise kornprodukter som frokostblandinger eller brød, men de spiser nesten hvilken som helst type mat og trenger ikke veldig mye vann. De kan hoppe, svømme og klatre for å nå en matkilde. Faktisk er rotter utmerkede svømmere og kan komme inn i strukturer gjennom kloakk, toaletter og ødelagte avløp. I tester har rotter blitt funnet i stand til å trå vann i flere dager og er i stand til å svømme mot en strøm i en halv mil.

Litt om Hønefoss

Noen karakteristiske sider hos brunrotte

 • Vekt: 200-500 g
 • Lengde (bare kropp): 18-25 cm
 • Lengde (hale): 15-21 cm (kortere enn selve kroppen. Mørk overside og lys underside)
 • Snute: Butt
 • Ører: Små og dekket med hår
 • Øyne: Små
 • Pels: Alle farger. Pelsen er stivere enn svartrotta
 • Ekskrementer: 1,2-2,5 cm lange, butt i den ene enden, vanligvis skinnende svart, myk i opptil en dag
 • Mat: Altetende, korn, 28 g/dag
 • Vann: 15-30 ml/dag
 • Atferd: Sky, neofob, nattaktiv
 • Svømming: Meget god til å svømme
 • Hopping: 90 cm vertikalt
 • Klatring: Kan klatre godt
 • Bol: I bakken, inne i vegger/gulv
 • Livslengde: Omtrent 1 år, men lenger under optimale forhold
 • Kjønnsmoden: 2-3 mnd
 • Antall unger pr. kull: 8-20
 • Antall kull pr. år: 4-7 32 til 140 rotteunger per år
 • Åpninger som bør tettes: >12 mm

Brunrotte (Rattus norvegicus) er en art av rotter som er stor. Fullvoksen har den en kropp på litt over 20 cm. Og halen er noe under 20 cm. Norsk brunrotte er mørkebrun på ryggen, lysere på sidene og gråhvit på magen. Den får vanligvis seks til åtte unger pr. kull, men kan unntaksvis få opp til 20 unger. Fra 32 til 140 unger per år

Hvordan rottene ble så mange

Brunrotten spredte seg i Europa i middelalderen, og tok plassen til svartrotten. Svartrottene beveget seg til asiatiske områder. Brunrotta har en utrolig tilpasningsevne til nye steder, og er blitt funnet i alt fra rene ørkener til nærmest arktisk klima. Rotten er spredd over alt, oftest i nær tilknytning til mennesker, og og har det fint der. I dag lever den overalt på jorden der det finnes mennesker. Brunrotter gjør stor skade, og kan spre sykdom. Ofte er den smittebærer og sprer både bakterier og trikiner. Brunrotten lever gjerne i kloakker og kjellere, og kommer av og til inn i hus via rørsystemet. Den beste forebyggingen mot brunrotter er å ta vekk tilgang til mat, og sikre bygningen slik at ikke rottene kan komme inn.

Normalt veier brunrotta 200-500 gram, og kroppslengden er omtrent 18-25 cm. Halen er i tillegg 15-21 cm lang, hårløs, og kortere enn kroppen. Halen er lys på undersiden og mørk over. Pelsfargen kan variere fra grå til brun og sort.

Et karakteristisk kjennetegn hos alle rotter er gnagertennene. Fortennene er store, krumme, harde. I tillegg vokser fortennene hele tiden. Tennene er skarpe, og slipes kontinuerlig mot hverandre når dyret gnager.

Rotter kan til forveksling være lik andre gnagere som husmus og vånd. Vånden går aldri inn i hus, men graver lange ganger i jorda hvor den ødelegger plener og planter. Vånden kan se ut som en litt stutt rotte. Man skiller husmus og skogmus fra rottene på størrelsen, selv om det kan være vanskelig å skille en ung rotte fra en voksen husmus. En ung rotte er allikevel alltid større enn en voksen husmus. Brunrotta kan også forveksles med svartrotta (Rattus rattus) som før var vanlig i Norge. Nå finnes det imidlertid ingen kjente bestander av svartrotte i Norge.

Avføringen fra brunrotter er ofte svart av farge, men avføringen kan faktisk ha mange andre farger avhengig av hva rottene har spist. Avføringen er stor (størrelsen er selvfølgelig avhengig av dyrets størrelse) og rektangulær, 1,2-2,5 cm lang. Ofte butt i den ene enden, vanligvis skinnende sort, og hvis den er myk er den fersk. En brunrotte produserer vanligvis 40-50 slike ekskrementer pr. dag. Brunrotta samler ofte sin avføring på spesielle steder, såkalte «rotte-toaletter». Ekskrementer fra andre dyr kan enkelte ganger forveksles med rottelort. Dette gjelder spesielt ekskrementer fra flaggermus og piggsvin. Flaggermuslort er betydelig mindre og inneholder bare insektrester, og den smuldrer lett opp om man tar på den. Ekskrementer fra piggsvin er normalt mye større enn dem fra rotter, og de inneholder bare insektrester, litt plantemateriale og ofte sandkorn.

Man kan også bruke fotspor i støv (eventuelt talkum/mel som er strødd ut) for å bestemme hvilket dyr man har med å gjøre. Brunrotter har fire tær på frembeina, og fem tær på bakbeina. Brunrotter etterlater et 2,0-2,5 cm langt avtrykk av bakfoten, og ofte lager de slepespor av halen mellom fotavtrykkene.

Brunrotter kan klatre loddrett og hoppe opp til 4 meter høyt. Å droppe fra en høyde på 50 fot uten at den blir alvorlig lemlestet.

Utmerket balanse gjør at de kan klatre opp mursteinsvegger som der de får fotfeste.

Bli kvitt rotter i Hønefoss

Hvis du har problemer med rotter i Hønefoss{, så ta kontakt nå!Ta kontakt nå! Vi hjelper også til med problemer med veggedyr i Hønefoss

Litt om Hønefoss

H, h er den åttende bokstaven i det latinske alfabetet. Den tilhører den gruppen bokstaver som kalles konsonanter.

Wikipedia

Skadedyrhjelp

Skadedyrhjelp

Rotter

Rotter er fryktet de fleste steder, også er kjent problem i Hønefoss. De tar seg inn gjennom små åpninger på ca 2 cm og kan komme seg frem de fleste plasser. Under gode forhold kan rottene formere seg enormt raskt og problemet kan raskt bli større.

Hvis du har oppdaget en rotte vil vi anbefale deg å ta kontakt for å raskest mulig bekjempe den. Spesielt hvis du har sett 2 eller flere rotter på samme sted bør du gjøre noe. For de kan formere seg raskt og bli en skikkelig plage.

Mus er en vanlig plage

skogsmus bekjempelse HønefossI Norge har vi tre typer mus som folk ønsker å bli kvitt. Liten skogmus, stor skogmus og husmus. De trives alle tre tett innpå mennesker og liker helst å finne mat i huset. De kan også påføre hus store skader i rørsystemet, elektriske kabler og mer.

Jo tidligere man kommer i gang med bekjempelse av mus, jo raskere og billigere blir det.

Hvordan bli kvitt rotter?

Rotter kommer hovedsaklig inn i huset fordi de ser etter mat. I prinsippet er detr slik at hvis du fjerner maten så kommer de ikke, men da er det jo ikke så greit å bo der. Derfor er det diverse tiltak må gjøres.

Åtegift: Et tiltak er å sette ut åtegift. Da spiser rottene giften, og de dør. Det er viktig at giften kun kan spises av rotter og ikke mennesker eller andre dyr. Derfor er både plasseringen og hvordan den settes frem veldig viktig når man bruker gift.

Rottefeller: Man bruker også feller som plasseres på passende steder. Men rotter er så skeptiske til nye ting, at de kan være vanskelige å få tatt i feller. Vi som driver med skadedyrkontroll på fulltid vet dette, og forbereder fellene i forkant. Plassering av fellene har også svært mye å si.

Tetting av huset: Det aller beste tiltaket er å hindre rotter å finne steder å komme inn i boligen eller bygget. Til det brukes mange ulike metoder. Ulempen med rotter er at de kan gnage seg igjennom det aller meste, så hvis de lukter mat så kan de stort sett komme seg inn hvis de vil.

Tegn på rotter i huset / bygget

Det finnes en del ulike tegn på at man har rotter i huset.

Å se dem: Det sikreste tegnet er å faktisk se dem. Hvis man ser at en rotte løper foran kjøkkenbenken så er man sikker i sin sak. Da er det rotter til stede. Det kan være vanskelig å se forskjell på en rotte og en mus hvis man ikke er vant til å se dem, men en rotte er stor og en mus er liten. Uansett er gnagere uønskede å ha i hus og du bør gjøre noe med det.

Å se resultatene: Hvis du oppdager rottehull, istykkergnagede trebiter, plastrør eller ledninger så kan du også være veldig sikker på at det er en gnager i hus, og du bør fjerne dem.

Å høre dem: Hvis det er rotter i veggene, i taket eller tregulvet så kan man gjerne høre dem. det kan være vanskelig med huset fullt av andre folk, men om kvelden og natten når det er stille så kan man både høre dem vandre, pile av gårde og gnage.  Da må du gjøre noe snarest.

Få hjelp med å bli kvitt skadedyr i Hønefoss

Få gratis befaring for ditt skadedyrproblem og konkrete forslag til tiltak som gir deg den skadedyrkontroll du trenger.

Send inn skjemaet over, eller ta kontakt via chat 👍


Skadedyrhjelp

Skadedyrhjelp.no samarbeider med utvalgte og svært dyktige og etiske skadedyrbekjempere i hele Norge. Vi har nettverk som kan hjelpe deg i Hønefoss også. Vi følger den offsielle skadedyrveilederen.

Personvern

Innsendt informasjon brukes kun til å ta kontakt med deg for å følge opp din skadedyrhenvendelse.
skadedyrtekniker Hønefoss