Rotter Halden

Når du legger merke til rotter eller mus i Halden så må du ta action nå med en gang. Rotter finner seg fort til rette og er kjappe på å finne mat og dessverre raske til å etablere seg og bli mange.

Rotter er plagsomme

Rotter er veldig plagsomme og gjør livet surt for en.

👉 For deg med bolig

Rotter er en utfordring å bli kvitt, og de kan dessverre raskt gjøre stor ødeleggelse på en bolig og andre eiendeler. Derfor anbefales det at man så hurtig som råd er tar action og får gjennomført passende tiltak mot rotter som gjør at du får orden på ting raskt.

Ta kontakt med oss for en uforpliktende samtale og pristilbud for å bli kvitt rottene. Du får en god avtale og du blir kvitt rotteproblemet.

👉 For restauranter, spisesteder og produsenter

Rotter ser aktivt etter noe å spise, og rottene er enormt dyktige på å komme seg inn overalt. Hvis du har sett spor av rotter så bør du absolutt gå i gang med skadedyrkontroll nå. Men du skal og bør også få tiltak på plass slik at du hindrer at skadedyr kan ødelegge maten du har på lager.

Når du ser etter en en profesjonell partner som hjelper deg: Vi jobber diskret, og vi har lang erfaring med å lykkes. Ta kontakt med oss.

👉 For andre byggeiere

Rotter er et kjent problem i de fleste bygg. Da er det godt å vite at vi kan hjelpe deg uansett type bygg du følger opp. Vi kan også hjelpe med all type skadedyrbekjempelse og oppfølging av skadedyrkontroll.

Kontakt oss for å få vite mer om hvordan du kan få hjelp med å bli kvitt både rotter og annet utyske.

Kontakt oss nå for å bli kvitt rotter i Halden og omliggende

Problem med rotter i Halden

Er du bekymret for, at du har et rotteproblem der du bor i Halden? Ikke vent, men ta kontakt med skadedyrkontrollen i Halden nå. Rotter kan øke bestanden raskt fordi de formerer seg og da har du et problem. Rotter påfører ofte eiendeler og bygninger skader.

Rotter – et gnagerproblem i Halden?

Dessverre lever rotter og mus helst der hvor personer bor. Gnagere har en bemerkelsesverdig evne til å tilpasse seg og overleve. Det finnes to store utfordringer med slike gnagere: Forurensing av matlager og inne i bygg når de ser etter mat. Rotter skader også bygg og ting ved å konstant grave og gnage.

Rottene er enormt flinke til å komme seg frem. De trenger kun små hull på ca 2 cm for å komme seg igjennom, og de kan spise seg gjennom både tre, metaller, betong og plastikk. Men fordi tennene vender innover i munnen kan de ikke starte med å gnage på en hard rett plate. Gnagingen må starte på en kant eller en bue.

Rotter finnes i hele Norge, særlig på høsten og vinteren kommer de inn i hus og bygg for å spise. Derfor er rotter et problem også i Halden.

Andre ting rotter kan ødelegge

Det er ikke bare hus som rottene kan gi stor skade. Det finnes eksempler på at rottene har gnags seg frem i biler og gnagd i stykker mye. Blant annet en bil som ble ødelagt for {ca ||omtrent }300.000 kroner.

Så ta kontakt når du trenger hjelp med skadedyrkontroll i Halden. Benytt et seriøst skadedyrfirma som har erfaring med å bli kvitt skadedyr.

Informasjon om rotter

Rotter reproduserer raskt og er mest kjent for smidighet, evne til å ødelegge hjem, butikker og spre uønsket sykdom. Ofte bosetter de seg på loftet, kjellerne eller krypeområdene i boligene våre. Noen ganger i mange måneder eller til og med år, uten å bli sett og hørt. Disse rottene ødelegger boliger; de spiser og ødelegger mat mat: forurenser kjøkkenbenker; og de sprersykdom. De kan også være aggresive. Rotter kan også starte brann ved å gnage på elektriske ledninger. 

Rotter foretrekker å spise kornprodukter som frokostblandinger eller brød, men de spiser nesten hvilken som helst type mat og trenger ikke veldig mye vann. De kan hoppe, svømme og klatre for å nå en matkilde. Faktisk er rotter utmerkede svømmere og kan komme inn i strukturer gjennom kloakk, toaletter og ødelagte avløp. I tester har rotter blitt funnet i stand til å trå vann i flere dager og er i stand til å svømme mot en strøm i en halv mil.

Litt om Halden

 • Vekt: 200-500 gram
 • Lengde (kun kropp): 18-25 cm
 • Lengde (bare hale): 15-21 cm (kortere enn kroppen. Mørk oppå og lys under)
 • Snute: Butt
 • Ører: Små og dekket med hår
 • Øyne: Små
 • Pels: Alle farger, stivere enn svartrotta
 • Ekskrementer: 1,2-2,5 cm lange, butt i den ene enden, vanligvis skinnende svart, myk i opptil en dag
 • Mat: Altetende, korn, 28 g/dag
 • Vann: 15-30 ml/dag
 • Atferd: Sky, neofob, nattaktiv
 • Svømming: Meget god til å svømme
 • Hopping: 90 cm vertikalt
 • Klatring: Kan klatre godt
 • Bol: I bakken, inne i vegger/gulv
 • Livslengde: Omtrent 1 år, men lenger under optimale forhold
 • Kjønnsmoden: 2-3 mnd
 • Antall unger pr. kull: 8-20
 • Antall kull pr. år: 4-7 32 til 140 rotteunger per år
 • Åpninger som bør tettes: >12 mm

Norsk brunrotte (Rattus norvegicus) er en art av rotter som er stor. Fullvoksen har den en kropp på litt over 20 cm. Og halen er noe under 20 cm. Norsk brunrotte er mørkebrun på ryggen og er lysere på sidene og gråhvit på magen. Oftest får den 6-8 unger per kull, men kan unntaksvis få opp til 20 unger.

Rottenes historie

Brunrotten beveget seg i Europa i middelalderen, og tok plassen til svartrotten. Svartrottene beveget seg til asiatiske områder. Brunrotta har god evne til å tilpasse seg til ulike miljøer, og har blitt funnet i alt fra rene ørkener til liknende arktisk klima. Den er spredd over hele verden, oftest i nær tilknytning til mennesker, og og har det fint der. I dag lever den overalt der det finnes mennesker. Brunrotter gjør ofte stor ødeleggelse, og har potensial til å spre smitte. Ofte er brunrotten smittebærer og sprer både pestbakterier og trikiner. Rotten lever gjerne i kloakker og kjellere, og kommer iblant inn i boliger via avløp. Den beste måten å unngå brunrotter er å fjerne tilgang på mat, samt sikre bygningen slik at ikke dyrene kommer inn. Dyr som kommer inn i hus kan ofte bekjempes med klappfeller.

Rottene veier vanligvis 200-500 g., og kroppslengden er om lag 18-25 cm. Halen er i tillegg 15-21 cm lang, hårløs, og kortere enn kroppen. Halen er lys under og mørk på oversiden. Ørene er små og behåret helt ut til spissen. Pelsen er en variasjon av grå til brun og svart.

Et kjennetegn hos alle brunrotter er gnagertennene. De er store, krumme, harde. I tillegg vokser de kontinuerlig. De er skarpe og slipes kontinuerlig mot hverandre når dyret gnager.

Brunrotter kan til forveksling være lik andre gnagere som vånd og husmus. Men vånden går aldri inn i huset, men graver lange ganger i jorda så den ødelegger hagen. Vånden ser litt ut som en klumpete rotte med korte bein og butt snute. Husmus og skogsmus er forskjellig fra brunrotta på størrelsen, selv om det kan være vanskelig å skille en ung rotte fra en voksen husmus. En ung rotte er større enn en voksen husmus. Brunrotta kan også forveksles med svartrotta (Rattus rattus) som tidligere var vanlig i Norge. I dag finnes det imidlertid ingen kjente bestander av svartrotte her.

Avføringen fra brunrotter er ofte svart, men den kan også ha mange andre farger, avhengig av hva dyrene har spist. Den er stor (størrelsen er selvfølgelig avhengig av dyrets størrelse) og rektangulær, 1,2-2,5 cm lang. Ofte butt i den ene enden. Mange ganger skinnende sort, og den kan holde seg myk i opptil en dag. En rotte legger ofte fra seg 40-50 slike ekskrementer pr. dag. Rotter samler ofte sine ekskrementer på utvalgte steder, «rotte-toaletter». Flaggermuslort er betydelig mindre og inneholder bare insektrester, og den smuldrer lett opp om man tar på den. Ekskrementer fra piggsvin er normalt mye større enn dem fra rotter, og de inneholder bare insektrester, litt plantemateriale og ofte sandkorn.

Man kan også bruke fotspor i støv (eventuelt talkum/mel som er strødd ut) for å bestemme hvilket dyr man har med å gjøre. Brunrotter har fire tær på frembeina, og fem tær på bakbeina. Brunrotter etterlater et 2,0-2,5 cm langt avtrykk av bakfoten, og ofte lager de slepespor av halen mellom fotavtrykkene.

Rotter kan klatre rett opp og hoppe opp til 4 meter høyt. Å droppe fra en høyde på 50 fot uten at den blir alvorlig lemlestet.

Utmerket balanse gjør at de kan gå opp mursteinsvegger som der de får fotfeste.

Bli kvitt rotter i Halden

Hvis du har problemer med rotter i Halden{, så ta kontakt nå! Vi hjelper også til med problemer med veggedyrproblem i Halden

Litt om Halden

Skadedyrhjelp

Skadedyrhjelp

Rotter

I alle år har rotter vært plagsomme for mennesker. De kan faktisk også være aggressive og angripe mennesker. De finnes i Halden og kommer seg inn de fleste plasser. De trenger ikke mer enn 20 mm hull for å komme seg inn, selv om de ser mye større ut.

Hvis du har oppdaget en rotte vil vi anbefale deg å ta kontakt for å raskest mulig bekjempe den. Spesielt hvis du har sett 2 eller flere rotter på samme sted bør du gjøre noe. For de kan formere seg raskt og bli en skikkelig plage.

Mus er en vanlig plage

skogsmus bekjempelse HaldenI Norge har vi tre typer mus som folk ønsker å bli kvitt. Liten skogmus, stor skogmus og husmus. De trives alle tre tett innpå mennesker og liker helst å finne mat i huset. De kan også påføre hus store skader i rørsystemet, elektriske kabler og mer.

Det er viktig at man kommer raskt i gang med bekjempelse av mus, da de kan formere seg raskt og kan gjøre ganske store skader.

Hvordan bli kvitt rotter?

Rotter kommer hovedsaklig inn i huset fordi de ser etter mat. I prinsippet er detr slik at hvis du fjerner maten så kommer de ikke, men da er det jo ikke så greit å bo der. Derfor er det diverse tiltak må gjøres.

Åtegift: Et tiltak er å sette ut åtegift. Da spiser rottene giften, og de dør. Det er viktig at giften kun kan spises av rotter og ikke mennesker eller andre dyr. Derfor er både plasseringen og hvordan den settes frem veldig viktig når man bruker gift.

Rottefeller: Man bruker også feller som plasseres på passende steder. Men rotter er så skeptiske til nye ting, at de kan være vanskelige å få tatt i feller. Vi som driver med skadedyrkontroll på fulltid vet dette, og forbereder fellene i forkant. Plassering av fellene har også svært mye å si.

Tetting av huset: Det aller beste tiltaket er å hindre rotter å finne steder å komme inn i boligen eller bygget. Til det brukes mange ulike metoder. Ulempen med rotter er at de kan gnage seg igjennom det aller meste, så hvis de lukter mat så kan de stort sett komme seg inn hvis de vil.

Tegn på rotter i huset / bygget

Det finnes en del ulike tegn på at man har rotter i huset.

Å se dem: Det sikreste tegnet er å faktisk se dem. Hvis man ser at en rotte løper foran kjøkkenbenken så er man sikker i sin sak. Da er det rotter til stede. Det kan være vanskelig å se forskjell på en rotte og en mus hvis man ikke er vant til å se dem, men en rotte er stor og en mus er liten. Uansett er gnagere uønskede å ha i hus og du bør gjøre noe med det.

Å se resultatene: Hvis du oppdager rottehull, istykkergnagede trebiter, plastrør eller ledninger så kan du også være veldig sikker på at det er en gnager i hus, og du bør fjerne dem.

Å høre dem: Hvis det er rotter i veggene, i taket eller tregulvet så kan man gjerne høre dem. det kan være vanskelig med huset fullt av andre folk, men om kvelden og natten når det er stille så kan man både høre dem vandre, pile av gårde og gnage.  Da må du gjøre noe snarest.

Få hjelp med å bli kvitt skadedyr i Halden

Få gratis befaring for ditt skadedyrproblem og konkrete forslag til tiltak som gir deg den skadedyrkontroll du trenger.

Send inn skjemaet over, eller ta kontakt via chat 👍

Skadedyrhjelp

Skadedyrhjelp.no samarbeider med utvalgte og svært dyktige og etiske skadedyrbekjempere i hele Norge. Vi har nettverk som kan hjelpe deg i Halden også. Vi forholder oss til skadedyrveilederen.

Personvern

Innsendt informasjon brukes kun til å ta kontakt med deg for å følge opp din skadedyrhenvendelse.
skadedyrtekniker Halden