Rotter Førde

Hvis du har lagt merke til rotter eller mus i Førde så bør du gjøre noe umiddelbart. Rotter finner seg fort til rette og er raske på å finne mat og dessverre raske til å formere seg.

Rotter er plagsomme

Rotter er veldig plagsomme og gjør livet surt for en.

👉 For boligeiere

Rotter er utfordrende å bli av med. De kan raskt gjøre stor ødeleggelse på en bolig og andre eiendeler. På grunn av det anbefales det at du så raskt som mulig tar action og får gjennomført passende tiltak mot rotter som gjør at du får orden på ting raskt.

Ta kontakt med oss for en uforpliktende samtale for å bli kvitt rottene. Du får en ryddig avtale og du blir kvitt rotteproblemet.

👉 For restauranter, spisesteder og produsenter

Rotter ser aktivt etter mat, og de er enormt dyktige til å finne vei til maten. Hvis du har sett spor av rotter så bør du helt klart gå i gang med skadedyrkontroll umiddelbart. Men uansett, du skal og bør også få skadedyrtiltak på plass slik at du hindrer at rotter kan ødelegge matvarene du oppbevarer.

Når du ser etter en skadedyrkontroll-partner som hjelper deg: Vi jobber diskret, og vi har hjulpet mange til en bedre jobbhverdag. Kontakt oss nå.

👉 For andre næringsdrivende

Rotter er et vanlig problem i alle slags bygg. Da er det godt å vite at vi kan hjelpe deg uansett hva slags bygg du følger opp. Vi kan også hjelpe med all type skadedyrkontroll og oppfølging av skadedyrkontroll.

Kontakt oss for å få vite mer om hvordan du kan få hjelp med å bli kvitt både rotter og andre skadedyr.

Kontakt oss for hjelp med rotter i Førde og omliggende

Kontakt skadedyrtekniker i Førde:

1 + 10 =

Problem med rotter i Førde

Tror du, at du har problemer med rotter der du bor i Førde? Ikke vent, men ta kontakt med et skadedyrfirma nå. Rotter kan raskt bli mange fordi de formerer seg og da har du en utfordring. Rotter kan påføre bygg og eiendeler store skader.

Rotter – et problem i Førde?

Dessverre lever rotter og mus helst der hvor personer bor. Disse gnagere har en egen evne til å tilpasse seg. Det er to store utfordringer med slike dyr: De forurenser matlager og inneområder når rottene ser etter mat. De skader også bygninger og ting ved å grave og gnage.

Rottene er talentfulle til å komme til overalt. Rotter trenger kun hull på omtrent 2 cm for å komme seg igjennom, og de kan spise seg gjennom både treverk, metaller, betong og plastikk. Men på grunn av tennenes utforming kan de ikke begynne å gnage på en hard rett plate. De må begynne på en kant eller en bue.

Rotter finnes overalt i Norge. Særlig på høsten og vinteren kommer de seg inn i hus og bygg for å finne mat. Dette er grunnen til at rotter er et problem også i Førde.

Rotter skader andre ting

Det er ikke bare bygninger som kan påføres stor skade. Det finnes tilfeller på at rotter har ruinert biler og påført dem skader for mange tusen kroner. Blant annet en bil som ble skadet for {ca ||omtrent }300000 kroner.

Kontakt et skadedyrfirma når du ønsker assistanse med skadedyrkontroll i Førde. Bruk et ansvarlig skadedyrfirma som har erfaring med å bli kvitt skadedyr.

Litt info om rotter

Rotter reproduserer raskt og er kjent for sin smidighet, ødelegge boliger, forretningslokaler og spre bakterier og virus. Ofte bosetter de seg på loftet, kjellerne eller ander småsteder i boligene våre. Ofte i mange måneder eller til og med år uten å bli oppdaget. Disse gnagerne skader hus; de spiser og ødelegger vår lagrede mat: de forurenser kjøkkenbenker, matbeholdere og kjøkkenutstyr; og de kan spre sykdom. De kan også bite mennesker. Gnagere kan også starte brann ved å gnage på elektrisk utstyr. 

Rotter foretrekker å spise korn eller kornprodukter som frokostblandinger eller brød, men de spiser nesten hvilken som helst type mat og trenger ikke veldig mye vann. De vil hoppe, svømme og klatre for å nå en matkilde. Faktisk er rotter utmerkede svømmere og kan komme inn i strukturer gjennom kloakk, toaletter og ødelagte avløp. I tester har rotter blitt funnet i stand til å trå vann i flere dager og er i stand til å svømme mot en strøm i en halv mil.

rotter i Førde

Litt om Førde

Karakteristikk sider om norsk brunrotte

 • Vekt: fra 200-500 gram
 • Lengde (kropp): 18-25 cm
 • Lengde (bare hale): 15-21 cm (kortere enn selve kroppen. Mørk overside og lys underside)
 • Snute: Butt
 • Ører: Små og dekket med hår
 • Øyne: Små
 • Pels: Finnes i alle farger, stivere enn svartrotta
 • Ekskrementer: 1,2-2,5 cm lange, butt i den ene enden, vanligvis skinnende svart, myk i opptil en dag
 • Mat: Altetende, korn, 28 g/dag
 • Vann: 15-30 ml/dag
 • Atferd: Sky, neofob, nattaktiv
 • Svømming: Meget god til å svømme
 • Hopping: 90 cm vertikalt
 • Klatring: Kan klatre godt
 • Bol: I bakken, inne i vegger/gulv
 • Livslengde: Omtrent 1 år, men lenger under optimale forhold
 • Kjønnsmoden: 2-3 mnd
 • Antall unger pr. kull: 8-20
 • Antall kull pr. år: 4-7 Det betyr fra 32 til 140 unger per år, per rottepar!
 • Åpninger som bør tettes: >12 mm

Brunrotte (Rattus norvegicus) er en stor rotteart, med en kroppslengde på noe over 20 cm. Halen er litt under 20 cm. Brunrotten har mørkebrun rygg og er lysere på sidene og gråhvit på magen. Den får vanligvis seks til åtte unger pr. kull, men kan unntaksvis få opp til 20 unger. Fra 32 til 140 unger per år

Brunrottenes historie

Rotte arten beveget seg i Europa i middelalderen, og fortrengte svartrotten. Svartrottene flyttet seg til asiatiske områder. Brunrotta har veldig evne til å tilpasse seg til ulike miljøer, og er blitt sett i alt fra rene ørkener til liknende arktisk klima. Den har spredd seg over alt, mange ganger i nær tilknytning til mennesker og deres boliger, og og har det fint der. Brunrotten lever overalt der det finnes mennesker. Brunrotter gjør ofte stor skade, og har potensial til å spre sykdom. Ofte er den smittebærer og sprer både pestbakterier og trikiner. Rotten lever gjerne i kloakker og kjellere, og kommer iblant inn i boliger via rørsystemet. Den beste måten å unngå brunrotter er å ta vekk tilgang til mat, og sikre bygningen slik at ikke dyrene kan komme inn.

Brunrotta veier 200-500 g., og kroppen er om lag 18-25 cm. Halen er i tillegg 15-21 cm lang, hårløs, og kortere enn kroppen. Halen er lys under og mørk på oversiden. Pelsfargen kan variere fra grå til brun og sort.

Et kjennetegn hos alle rotter er gnagertennene. Fortennene er store, krumme, harde. I tillegg vokser fortennene hele tiden. Fortennene er skarpe, og slipes hele tiden mot hverandre når dyret gnager.

Brunrotter kan forveksles med andre gnagere som vånd og husmus. Men vånden går ikke inn i huset, men graver lange ganger i jorda så den ødelegger plener og planter. Vånden ser litt ut som en litt stutt rotte med korte bein og butt snute. Husmus og skogsmus er forskjellig fra rottene på størrelsen, selv om det kan være litt vanskelig å skille en ung rotte fra en voksen husmus. En ung rotte er allikevel alltid større enn en voksen husmus. Brunrotta kan også blandes med med svartrotta (Rattus rattus) som tidligere var vanlig i Norge. I dag kjenner vi ingen bestander av svartrotte i Norge.

Rotters avføring er normalt svart av farge, men den kan også opptre i mange andre farger, avhengig av hva rottene har spist. Avføringen er stor (størrelsen er selvfølgelig avhengig av dyrets størrelse) og rektangulær, 1,2-2,5 cm lang. Mange ganger butt i den ene enden, vanligvis skinnende svart, og den kan holde seg myk i opptil en dag. En rotte produserer vanligvis 40-50 slike ekskrementer pr. dag. Brunrotta samler ofte sin avføring på spesielle steder, «rotte-toaletter». Flaggermuslort er betydelig mindre og inneholder bare insektrester, og den smuldrer lett opp om man tar på den. Ekskrementer fra piggsvin er normalt mye større enn dem fra rotter, og de inneholder bare insektrester, litt plantemateriale og ofte sandkorn.

Man kan også bruke fotspor i støv (eventuelt talkum/mel som er strødd ut) for å bestemme hvilket dyr man har med å gjøre. Brunrotter har fire tær på frembeina, og fem tær på bakbeina. Brunrotter etterlater et 2,0-2,5 cm langt avtrykk av bakfoten, og ofte lager de slepespor av halen mellom fotavtrykkene.

Brunrotter kan klatre loddrett og hoppe høyt. De kan falle fra en høyde på 20 meter uten at den blir alvorlig lemlestet.

Rottenes gode balanse gjør at de kan gå opp mursteinsvegger eller andre grove vegger som gir fotfeste og å gå langs kraftledninger.

Bli kvitt rotter i Førde

Hvis du har utfordring med rotter i Førde{, så ta kontakt nå!Ring nå. Vi hjelper også til med problemer med veggedyrproblem i Førde

Litt om Førde

F, f er den sjette bokstaven i det latinske alfabetet. Den tilhører den gruppen bokstaver vi kaller konsonanter.

Wikipedia

Skadedyrhjelp

Skadedyrhjelp

Rotter

Rotter er fryktet de fleste steder, også er kjent problem i Førde. De tar seg inn gjennom små åpninger på ca 2 cm og kan komme seg frem de fleste plasser. Under gode forhold kan rottene formere seg enormt raskt og problemet kan raskt bli større.

Det anbefales at du slår raskt ned på rotteproblemer. Eneste anbefalte løsning er å få hjelp av profesjonelle som gjør nødvendige tiltak raskt og effektivt.

Mus

skogsmus bekjempelse FørdeI Norge har vi tre typer mus som folk ønsker å bli kvitt. Liten skogmus, stor skogmus og husmus. De trives alle tre tett innpå mennesker og liker helst å finne mat i huset. De kan også påføre hus store skader i rørsystemet, elektriske kabler og mer.

Jo tidligere man kommer i gang med bekjempelse av mus, jo raskere og billigere blir det.

Hvordan bli kvitt rotter?

Rotter kommer hovedsaklig inn i huset fordi de ser etter mat. I prinsippet er detr slik at hvis du fjerner maten så kommer de ikke, men da er det jo ikke så greit å bo der. Derfor er det diverse tiltak må gjøres.

Åtegift: Et tiltak er å sette ut åtegift. Da spiser rottene giften, og de dør. Det er viktig at giften kun kan spises av rotter og ikke mennesker eller andre dyr. Derfor er både plasseringen og hvordan den settes frem veldig viktig når man bruker gift.

Rottefeller: Man bruker også feller som plasseres på passende steder. Men rotter er så skeptiske til nye ting, at de kan være vanskelige å få tatt i feller. Vi som driver med skadedyrkontroll på fulltid vet dette, og forbereder fellene i forkant. Plassering av fellene har også svært mye å si.

Tetting av huset: Det aller beste tiltaket er å hindre rotter å finne steder å komme inn i boligen eller bygget. Til det brukes mange ulike metoder. Ulempen med rotter er at de kan gnage seg igjennom det aller meste, så hvis de lukter mat så kan de stort sett komme seg inn hvis de vil.

Tegn på rotter i huset / bygget

Det finnes en del ulike tegn på at man har rotter i huset.

Å se dem: Det sikreste tegnet er å faktisk se dem. Hvis man ser at en rotte løper foran kjøkkenbenken så er man sikker i sin sak. Da er det rotter til stede. Det kan være vanskelig å se forskjell på en rotte og en mus hvis man ikke er vant til å se dem, men en rotte er stor og en mus er liten. Uansett er gnagere uønskede å ha i hus og du bør gjøre noe med det.

Å se resultatene: Hvis du oppdager rottehull, istykkergnagede trebiter, plastrør eller ledninger så kan du også være veldig sikker på at det er en gnager i hus, og du bør fjerne dem.

Å høre dem: Hvis det er rotter i veggene, i taket eller tregulvet så kan man gjerne høre dem. det kan være vanskelig med huset fullt av andre folk, men om kvelden og natten når det er stille så kan man både høre dem vandre, pile av gårde og gnage.  Da må du gjøre noe snarest.

Rotte i Førde

Nå kan du få hjelp med skadedyr i Førde

Få gratis befaring for ditt skadedyrproblem og konkrete forslag til tiltak som gir deg den skadedyrkontroll du trenger.

Send inn skjemaet over, eller ta kontakt via chat 👍


Skadedyrhjelp

Skadedyrhjelp.no samarbeider med utvalgte og svært dyktige og etiske skadedyrbekjempere i hele Norge. Vi har nettverk som kan hjelpe deg i Førde også. Vi følger den offsielle skadedyrveilederen.

Personvern

Innsendt informasjon brukes kun til å ta kontakt med deg for å følge opp din skadedyrhenvendelse.
skadedyrtekniker Førde