Rotter Farsund

Når du oppdager rotter eller mus i Farsund så bør du gjøre noe så kjapt som mulig. Rotter tilpasser seg raskt og er raske på å finne mat og dessverre raske til å etablere seg og bli mange.

Rotter er plagsomme

Rotter er veldig plagsomme og gjør livet surt for en.

👉 For deg med bolig

Rotter er er krevende å bli av med, og de kan dessverre hurtig gjøre mye ødeleggelse på boliger og andre eiendeler. På grunn av det anbefales det at du så raskt som råd er tar action og gjennomfører skadedyr-tiltakslik at du blir kvitt problemet.

Kontakt oss for å få en uforpliktende samtale for å løse problemet for deg. Du får en god avtale og vi løser rotteproblemet sikkert for deg.

👉 For serveringssteder

Rotter leter etter mat, og rottene er enormt flinke til å komme seg forbi hindringer til maten. Dersom du har sett spor av rotter så må du absolutt gå i gang med skadedyrkontroll nå. Men uansett, du bør helt klart også ha tiltak på plass slik at du hindrer at skadedyr kan ødelegge matvarene du oppbevarer.

Når du ser etter en skadedyrkontroll samarbeidspartner som hjelper deg: Vi gjør jobber diskret, og vi har lang erfaring med å lykkes. Ta kontakt med oss.

👉 For andre bygg-eiere

Rotter er et vanlig problem i de fleste bygg. Vi kan hjelpe deg uansett hva slags bygg du følger opp. Vi kan også hjelpe med all type skadedyrbekjempelse og oppfølging av skadedyrkontroll.

Kontakt oss for å høre mer om hvordan vi kan hjelpe deg med å bli kvitt både rotter og andre skadedyr.

Kontakt oss for å bli kvitt rotter i Farsund og omliggende

Problem med rotter i Farsund

Lurer du på om du har problem med rotter i Farsund? Hvis du sliter med rotter i Farsund så bør du få hjelp av noen profesjonelle som gjør skadedyrkontroll som kan hjelpe deg å bli kvitt skadedyrene. Ikke vent, men send inn skjemaet nå. Rotter er kjent for å formere seg, og problemet kan vokse. Problemet er at rottene ofte gnager i stykker både hus og andre gjenstander, i tillegg kan de ødelegge mat og spre sykdommer.

Er rotter et gnagerproblem i Farsund?

Rotter og mus holder seg ofte der hvor mennesker bor. Disse gnagere har en bemerkelsesverdig evne til å tilpasse seg. Det finnes noen store problemer med slike gnagere: De forurenser matlager og inneområder når de ser etter mat. De ødelegger også bygninger og eiendommer ved å grave og gnage.

Rotter er talentfulle til å komme til overalt. Hull på omtrent 2 cm for å komme seg igjennom, og de kan gnage seg gjennom treverk, plastikk og betong. Men fordi tennene vender innover i munnen kan de ikke starte med å gnage på en hard rett plate. Gnagingen må begynne på en kant eller en bue.

Rotter finnes overalt i Norge, og spesielt på høsten og vinteren kommer de inn i hus og bygg for å finne mat. Derfor er rotter et problem i Farsund.

Rotter kan også gnage på andre ting

Det er ikke kun boliger som kan påføres stor skade. Det finnes eksempler på at rotter har ruinert biler og gitt dem store skader. Blant annet var det en bil som ble skadet for {ca ||omtrent }300.000,- kroner.

Kontakt et skadedyrfirma når du trenger assistanse med skadedyrkontroll i Farsund. Bruk et seriøst skadedyrfirma som har kunnskap med å bli kvitt skadedyr.

Rotter informasjon

Rotter reproduserer raskt og er kjent for evne til å komme frem overalt, ødelegge hjem, matbutikker og spre uønsket sykdom. De vil ofte bo på loftene, kjellere eller krypeområdene i boligene våre. Gjerne i mange måneder eller til og med år, uten å bli avslørt. Disse rottene skader hus; de spiser og ødelegger mat mat: de forurenser matsaler; og de sprersykdom. De kan også bite mennesker. Rotter har vært kjent for å starte brann ved å gnage på elektrisk utstyr. 

Rotter foretrekker å spise korn eller kornprodukter som frokostblandinger eller brød, men de spiser nesten hvilken som helst type mat og trenger ikke veldig mye vann. De kan hoppe, svømme og klatre for å nå en matkilde. Faktisk er rotter utmerkede svømmere og kan komme inn i strukturer gjennom kloakk, toaletter og ødelagte avløp. I tester har rotter blitt funnet i stand til å trå vann i flere dager og er i stand til å svømme mot en strøm i en halv mil.

rotter i Farsund

Litt om Farsund

 • Vekt: fra 200-500 g
 • Lengde (kun kropp): 18-25 cm
 • Lengde (kun hale): 15-21 cm (litt kortere enn selve kroppen. Mørk overside og lys underside)
 • Snute: Butt
 • Ører: Små, dekket med hår
 • Øyne: Små
 • Pels: Finnes i alle farger. Noe stivere enn svartrotta
 • Ekskrementer: 1,2-2,5 cm lange, butt i den ene enden, vanligvis skinnende svart, myk i opptil en dag
 • Mat: Altetende, korn, 28 g/dag
 • Vann: 15-30 ml/dag
 • Atferd: Sky, neofob, nattaktiv
 • Svømming: Meget god til å svømme
 • Hopping: 90 cm vertikalt
 • Klatring: Kan klatre godt
 • Bol: I bakken, inne i vegger/gulv
 • Livslengde: Omtrent 1 år, men lenger under optimale forhold
 • Kjønnsmoden: 2-3 mnd
 • Antall unger pr. kull: 8-20
 • Antall kull pr. år: 4-7 Det betyr fra 32 til 140 rotte unger per år, per rottepar!
 • Åpninger som bør tettes: >12 mm

Brunrotte (Rattus norvegicus) er en stor rotteart. Fullvoksen har den en kropp på noe over 20 cm. Og halen er noe under 20 cm. Brunrotten er mørkebrun på ryggen, lysere på sidene og gråhvit på magen. Oftest får den 6-8 unger per kull, men kan unntaksvis få opp til 20 unger. Det betyr fra 32 til 140 rotte unger per år, per rottepar!

Andre egenskaper med rottene

Rotte arten spredte seg i Europa i middelalderen, og fortrengte svartrotten. Svartrottene beveget seg til asiatiske land. Brunrotta har en utrolig tilpasningsevne til ulike steder, og har blitt sett i alt fra rene ørkener til nærmest arktisk klima. Den er spredd over hele verden, mange ganger i nært mennesker og deres boliger, og og har det fint der. Brunrotten lever overalt der det finnes mennesker. Brunrotter gjør ofte stor materiell skade, og kan spre sykdom. Ofte er den smittebærer og kan spre både pestbakterier og trikiner. Brunrotten lever gjerne i kloakker og under hus, og kommer iblant inn i hus via avløp. Den beste forebyggingen mot brunrotter er å ta vekk tilgang til mat, og sikre bygget slik at ikke dyrene kommer inn. Dyr som kommer inn i hus kan ofte bekjempes med klappfeller.

Brunrotta veier vanligvis 200-500 g., og kroppslengden er ca 18-25 cm. Halen er ca 15-21 cm lang, hårløs, og alltid kortere enn kroppen. Halen er lys under og mørk på oversiden. Pelsfargen kan variere fra grå til brun og sort.

Et karakteristisk kjennetegn hos brunrotter er tennene som er skapt for gnaging. Fortennene er store, krumme, meget harde. I tillegg vokser tennene hele tiden. Fortennene er skarpe og slipes hele tiden mot hverandre når dyret gnager.

Rotter kan forveksles med andre gnagere som husmus og vånd. Vånden går ikke inn i hus, men graver ganger i jorda så den ødelegger plener og planter. Vånden ser litt ut som en litt stutt rotte. Man skiller husmus og skogmus fra rottene på størrelsen, selv om det kan være litt vanskelig å skille en ung rotte fra en voksen husmus. En ung rotte er større enn en voksen husmus. Brunrotta kan også forveksles med svartrotta (Rattus rattus) som før var vanlig i Norge. I dag kjenner vi ingen bestander av svartrotte i Norge.

Avføringen fra brunrotter er ofte svart, men avføringen kan faktisk ha mange andre farger avhengig av hva dyrene har spist. Avføringen er stor (størrelsen er selvfølgelig avhengig av dyrets størrelse) og rektangulær, 1,2-2,5 cm lang. Mange ganger butt i den ene enden, vanligvis skinnende sort, og hvis den er myk er den fersk. En brunrotte produserer vanligvis 40-50 slike ekskrementer pr. dag. Brunrotta samler ofte sine ekskrementer på spesielle steder, «rotte-toaletter». Flaggermuslort er betydelig mindre og inneholder bare insektrester, og den smuldrer lett opp om man tar på den. Ekskrementer fra piggsvin er normalt mye større enn dem fra rotter, og de inneholder bare insektrester, litt plantemateriale og ofte sandkorn.

Man kan også bruke fotspor i støv (eventuelt talkum/mel som er strødd ut) for å bestemme hvilket dyr man har med å gjøre. Brunrotter har fire tær på frembeina, og fem tær på bakbeina. Brunrotter etterlater et 2,0-2,5 cm langt avtrykk av bakfoten, og ofte lager de slepespor av halen mellom fotavtrykkene.

Brunrotter kan klatre rett opp og hoppe opp til 4 meter høyt. De kan falle fra en høyde på 20 meter uten at den dør eller blir alvorlig skadet.

Rottenes gode balanse gjør at rotter kan klatre opp mursteinsvegger eller andre grove vegger som der de får fotfeste.

Bli kvitt rotter i Farsund

Hvis du har problemer med rotter i Farsund{, så ta kontakt nå!Ta kontakt nå! Vi hjelper også til med problemer med veggedyr i Farsund

Litt om Farsund

Skadedyrhjelp

Skadedyrhjelp

Rotter som tar seg til rette

Rotter er fryktet de fleste steder, også er kjent problem i Farsund. De tar seg inn gjennom små åpninger på ca 2 cm og kan komme seg frem de fleste plasser. Under gode forhold kan rottene formere seg enormt raskt og problemet kan raskt bli større.

Det anbefales at du slår raskt ned på rotteproblemer. Eneste anbefalte løsning er å få hjelp av profesjonelle som gjør nødvendige tiltak raskt og effektivt.

Mus er en vanlig plage

skogsmus bekjempelse FarsundI Norge har vi tre typer mus som folk ønsker å bli kvitt. Liten skogmus, stor skogmus og husmus. De trives alle tre tett innpå mennesker og liker helst å finne mat i huset. De kan også påføre hus store skader i rørsystemet, elektriske kabler og mer.

Jo tidligere man kommer i gang med bekjempelse av mus, jo raskere og billigere blir det.

Hvordan bli kvitt rotter?

Rotter kommer hovedsaklig inn i huset fordi de ser etter mat. I prinsippet er detr slik at hvis du fjerner maten så kommer de ikke, men da er det jo ikke så greit å bo der. Derfor er det diverse tiltak må gjøres.

Åtegift: Et tiltak er å sette ut åtegift. Da spiser rottene giften, og de dør. Det er viktig at giften kun kan spises av rotter og ikke mennesker eller andre dyr. Derfor er både plasseringen og hvordan den settes frem veldig viktig når man bruker gift.

Rottefeller: Man bruker også feller som plasseres på passende steder. Men rotter er så skeptiske til nye ting, at de kan være vanskelige å få tatt i feller. Vi som driver med skadedyrkontroll på fulltid vet dette, og forbereder fellene i forkant. Plassering av fellene har også svært mye å si.

Tetting av huset: Det aller beste tiltaket er å hindre rotter å finne steder å komme inn i boligen eller bygget. Til det brukes mange ulike metoder. Ulempen med rotter er at de kan gnage seg igjennom det aller meste, så hvis de lukter mat så kan de stort sett komme seg inn hvis de vil.

Tegn på rotter i huset / bygget

Det finnes en del ulike tegn på at man har rotter i huset.

Å se dem: Det sikreste tegnet er å faktisk se dem. Hvis man ser at en rotte løper foran kjøkkenbenken så er man sikker i sin sak. Da er det rotter til stede. Det kan være vanskelig å se forskjell på en rotte og en mus hvis man ikke er vant til å se dem, men en rotte er stor og en mus er liten. Uansett er gnagere uønskede å ha i hus og du bør gjøre noe med det.

Å se resultatene: Hvis du oppdager rottehull, istykkergnagede trebiter, plastrør eller ledninger så kan du også være veldig sikker på at det er en gnager i hus, og du bør fjerne dem.

Å høre dem: Hvis det er rotter i veggene, i taket eller tregulvet så kan man gjerne høre dem. det kan være vanskelig med huset fullt av andre folk, men om kvelden og natten når det er stille så kan man både høre dem vandre, pile av gårde og gnage.  Da må du gjøre noe snarest.

Rotte i Farsund

Nå kan du få hjelp med skadedyr i Farsund

Du kan få gratis befaring så lege du bor i grei avstand til en skadedyrbekjempers adresse.

Send inn skjemaet over, eller ta kontakt via chat 👍

Skadedyrhjelp

Skadedyrhjelp.no samarbeider med utvalgte og svært dyktige og etiske skadedyrbekjempere i hele Norge. Vi har nettverk som kan hjelpe deg i Farsund også. Vi forholder oss til skadedyrveilederen.

Personvern

Innsendt informasjon brukes kun til å ta kontakt med deg for å følge opp din skadedyrhenvendelse.
skadedyrtekniker Farsund