Rotter Drammen

Når du legger merke til rotter eller mus i Drammen så bør du absolutt gjøre noe nå med en gang. Rotter er nemlig raske til å tilpasse seg, kjappe på å finne matstasjoner og dessverre også raske til å formere seg.

Rotter er plagsomme

Rotter er veldig plagsomme og gjør livet surt for en.

👉 For deg med bolig

Rotter er er krevende å bli kvitt. De kan raskt gjøre mye skade på boliger og andre eiendeler. På grunn av det anbefales det at du så kjapt som mulig tar action og gjennomfører passende tiltak mot rotterslik at du blir kvitt problemet.

Ta kontakt med oss for å få en uforpliktende samtale og pristilbud for å løse problemet for deg. Du får en god avtale og vi løser rotteproblemet sikkert for deg.

👉 For spisesteder og matservering

Rotter ser aktivt etter mat, og de er svært dyktige på å komme seg inn overalt. Dersom du har sett spor av rotter så må du absolutt gå i gang med skadedyrkontroll nå. Men du skal og bør også få tiltak mot skadedyr på plass slik at du hindrer at rotter kan smitte matvarene du har på lager.

Når du leter etter en en profesjonell partner som hjelper deg: Vi gjør jobber diskret, og vi har hjulpet mange kunder til skadedyrfri hverdag. Ta kontakt med oss nå.

👉 For andre byggeiere

Rotter er et vanlig problem i de fleste bygg. Vi kan hjelpe deg uansett hva slags bygg du har ansvar for. Du kan også få hjelp med all type skadedyrkontroll og vedlikehold.

Kontakt oss for å høre mer hvordan du kan få hjelp med å bli kvitt både rotter og andre typer skadedyr.

Kontakt oss for å bli kvitt rotter i Drammen og omegn

Kontakt skadedyrtekniker i Drammen:

12 + 2 =

Rotteproblem i Drammen

Les mer om du har et rotteproblem i Drammen. Hvis du sliter med rotter i Drammen så bør du få hjelp av noen profesjonelle som vil hjelpe deg å bli kvitt problemet. Du bør ikke vente, men send inn skjemaet nå. Rotter formerer seg raskt, og skadedyrproblemet kan raskt vokse. Problemet er at rotter ofte gnager i stykker gjenstander og hus, i tillegg til å spre sykdom og ødelegge mat.

Hvorfor er rotter et skadedyrproblem i Drammen?

Dessverre lever rotter og mus helst der hvor personer bor. Gnagere har en egen evne til å finne måter å overleve på. Mange ser to store utfordringer med slike gnagere: De forurenser matlager og inne i bygg når de ser etter noe å spise. De ødelegger også bygg og tomter ved å gnage og grave.

Rottene er enormt flinke til å komme seg frem. De trenger kun små hull på omtrent 2 cm for å komme seg igjennom, og de kan spise seg gjennom både tre, plastikk, metaller og løs betong. Men på grunn av tennenes utforming kan de ikke starte med å gnage på en hard rett plate. Gnagingen må starte på en kant eller en bue.

Rotter finnes i hele Norge, særlig i vinterhalvåret kommer de inn i hus og bygg for å finne noe å spise. Dette er grunnen til at rotter er et problem også i Drammen.

Rotter i Drammen vil kunne skade andre ting

Det er ikke bare boliger som kan påføres stor skade. Det finnes noen eksempler på at rottene har ødelagt biler og gitt dem store skader. Blant annet var det en bil som ble ødelagt for {ca ||omtrent }300000,- kroner.

Kontakt et skadedyrfirma når du ønsker assistanse med skadedyrkontroll i Drammen. Benytt et ansvarlig skadedyrfirma som har goderfaring med å bli kvitt skadedyr.

Informasjon om rotter

Rotter formerer seg raskt og er mest kjent for sin evne til å komme frem overalt, skade bosteder, fabrikker og spre uønsket sykdom. Ofte bosetter de seg på loftet, kjellerne eller ander småsteder i boligene våre. Ofte i flere måneder eller til og med år, uten å bli sett og hørt. Disse gnagerne skader boliger på grunn av deres tunnelbygging; de spiser og ødelegger mat mat: de forurenser kjøkkenbenker, matbeholdere og kjøkkenutstyr; og de sprersykdom. De kan også bite mennesker. Gnagere har vært kjent for å starte brann ved å gnage på elektriske ledninger. 

Rotter foretrekker å spise kornprodukter som frokostblandinger eller brød, men de spiser nesten hvilken som helst type mat og trenger ikke veldig mye vann. De vil hoppe, svømme og klatre for å nå en matkilde. Faktisk er rotter utmerkede svømmere og kan komme inn i strukturer gjennom kloakk, toaletter og ødelagte avløp. I tester har rotter blitt funnet i stand til å trå vann i flere dager og er i stand til å svømme mot en strøm i en halv mil.

Litt om Drammen

Karakteristikk kjennetegn hos norsk brunrotte

 • Vekt: 200-500 g
 • Lengde (bare kropp): 18-25 cm
 • Lengde (bare hale): 15-21 cm (den er kortere enn kroppen. Mørk overside og lys underside)
 • Snute: Butt
 • Ører: Små, dekket med hår
 • Øyne: Små
 • Pels: Alle farger. Pelsen er stivere enn svartrotta
 • Ekskrementer: 1,2-2,5 cm lange, butt i den ene enden, vanligvis skinnende svart, myk i opptil en dag
 • Mat: Altetende, korn, 28 g/dag
 • Vann: 15-30 ml/dag
 • Atferd: Sky, neofob, nattaktiv
 • Svømming: Meget god til å svømme
 • Hopping: 90 cm vertikalt
 • Klatring: Kan klatre godt
 • Bol: I bakken, inne i vegger/gulv
 • Livslengde: Omtrent 1 år, men lenger under optimale forhold
 • Kjønnsmoden: 2-3 mnd
 • Antall unger pr. kull: 8-20
 • Antall kull pr. år: 4-7 Fra 32 til 140 unger per år
 • Åpninger som bør tettes: >12 mm

Brunrotte (Rattus norvegicus) er en art av rotter som er stor. Fullvoksen har den en kroppslengde på noe over 20 cm. Halen er noe under 20 cm. Norsk brunrotte er mørkebrun på ryggen, lysere på sidene og gråhvit på magen. Oftest får den 6-8 unger per kull, men kan unntaksvis få opp til 20 unger. 32 til 140 rotteunger per år

Brunrottenes historie

Rotte arten beveget seg i Europa i middelalderen, og fortrengte svartrotten. Svartrottene beveget seg til asiatiske land. Brunrotta har god tilpasningsevne til ulike miljøer, og er blitt sett i alt fra rene ørkener til nærmest arktisk klima. Den er spredd over hele verden, mange ganger i nært mennesker, og og har det fint der. Rotten holder til overalt der det finnes mennesker. Brunrotter gjør ofte stor ødeleggelse, og kan spre smitte. Ofte er den smittebærer og sprer både pestbakterier og trikiner. Brunrotten lever gjerne i kloakker og under hus, og kommer av og til inn i hus via rør. Den beste måten å unngå brunrotter er å fjerne tilgang på mat, samt sikre huset slik at ikke dyrene kan komme inn. Dyr som kommer inn i hus kan ofte bekjempes med klappfeller.

Normalt veier brunrotta 200-500 gram, og kroppen er om lag 18-25 cm. Halen er omtrent 15-21 cm lang, hårløs, og kortere enn kroppen. Halen er lys på undersiden og mørk på oversiden. Pelsfargen er en variasjon av grå til brun og sort.

Et kjennetegn hos rotter er tennene som er skapt for gnaging. Fortennene er store, krumme, meget harde. I tillegg vokser de hele tiden. Fortennene er skarpe og slipes kontinuerlig mot hverandre når dyret gnager.

Brunrotter kan til forveksling være lik andre gnagere som vånd og husmus. Vånden går aldri inn i huset, men graver lange ganger i jorda hvor den ødelegger hagen. Vånden ser litt ut som en klumpete rotte med korte bein og butt snute. Man skiller husmus og skogmus fra brunrotta på størrelsen, selv om det kan være litt vanskelig å skille en ung rotte fra en voksen husmus. En ung rotte er større enn en voksen husmus. Brunrotta kan også blandes med med svartrotta (Rattus rattus) som før var vanlig i Norge. Nå finnes det imidlertid ingen kjente bestander av svartrotte i Norge.

Avføringen fra brunrotter er normalt svart, men den kan faktisk ha mange andre farger, avhengig av hva rottene har spist. Avføringen er stor (størrelsen er selvfølgelig avhengig av dyrets størrelse) og rektangulær, 1,2-2,5 cm lang. Mange ganger butt i den ene enden. Mange ganger skinnende svart, og den kan holde seg myk i opptil en dag. En brunrotte legger ofte fra seg 40-50 slike ekskrementer pr. dag. Brunrotta samler ofte sine ekskrementer på spesielle steder, «rotte-toaletter». Flaggermuslort er betydelig mindre og inneholder bare insektrester, og den smuldrer lett opp om man tar på den. Ekskrementer fra piggsvin er normalt mye større enn dem fra rotter, og de inneholder bare insektrester, litt plantemateriale og ofte sandkorn.

Man kan også bruke fotspor i støv (eventuelt talkum/mel som er strødd ut) for å bestemme hvilket dyr man har med å gjøre. Brunrotter har fire tær på frembeina, og fem tær på bakbeina. Brunrotter etterlater et 2,0-2,5 cm langt avtrykk av bakfoten, og ofte lager de slepespor av halen mellom fotavtrykkene.

Brunrotter kan klatre loddrett og hoppe opp til 4 meter høyt. De kan falle fra en høyde på 20 meter uten at den blir alvorlig lemlestet.

Rottenes gode balanse gjør at de kan gå opp mursteinsvegger som der de får fotfeste.

Bli kvitt rotter i Drammen

Hvis du har utfordring med rotter i Drammen{, så ta kontakt nå!Ta kontakt nå! Vi hjelper også til med problemer med veggedyrproblem i Drammen

Litt om Drammen

Drammen (uttale er en by og kommune i landskapet Buskerud i Viken fylke. Den ligger der Drammensvassdraget munner ut i Drammensfjorden. Kommunen grenser mot Lier i nordøst, Holmestrand i sør, Modum i nord og Øvre Eiker i vest. Drammen ligger ca. 40 km sydvest for Oslo. Kommunen ble slått sammen med Nedre Eiker og Svelvik til nye Drammen kommune fra 1. januar 2020 og ble Norges 7. største kommune i folketall.

Trelasthandelen i Drammensområdet dannet grunnlaget for fremveksten av byen, som på 1700-tallet utviklet seg til en av Østlandets viktigste sjøfarts- og handelsbyer; i 1715 fikk ladestedene Strømsø og Bragernes hver for seg status som kjøpstad. Drammen ble en del av Buskerud amt i 1760 og var senere administrasjonssenter i Buskerud fylke frem til 2020.

I moderne tid er Drammen sentrum i en av de raskest voksende byregionene i Norge. Drammensregionen er en del av storbyregionen omkring Oslo. Tettstedet Drammen er landets femte største. Den bymessige bebyggelsen strekker seg langt ut over kommunegrensene; inn i kommunene Lier, Asker, Øvre Eiker og Holmestrand. Tettstedets samlede befolkning er på 109 416 innbyggere per 1. januar 2020. Drammen kommune hadde 100 581 innbyggere etter kommunesammenslåingen som trådte i kraft 1. januar 2020, og var dermed den sjuende største i landet, etter folketall. Ca. 21 prosent av Drammen kommunes befolkning har innvandrerbakgrunn.

Wikipedia

Skadedyrhjelp

Skadedyrhjelp

Rotter som tar seg til rette

I alle år har rotter vært plagsomme for mennesker. De kan faktisk også være aggressive og angripe mennesker. De finnes i Drammen og kommer seg inn de fleste plasser. De trenger ikke mer enn 20 mm hull for å komme seg inn, selv om de ser mye større ut.

Det anbefales at du slår raskt ned på rotteproblemer. Eneste anbefalte løsning er å få hjelp av profesjonelle som gjør nødvendige tiltak raskt og effektivt.

Mus

skogsmus bekjempelse DrammenI Norge har vi tre typer mus som folk ønsker å bli kvitt. Liten skogmus, stor skogmus og husmus. De trives alle tre tett innpå mennesker og liker helst å finne mat i huset. De kan også påføre hus store skader i rørsystemet, elektriske kabler og mer.

Det er viktig at man kommer raskt i gang med bekjempelse av mus, da de kan formere seg raskt og kan gjøre ganske store skader.

Hvordan bli kvitt rotter?

Rotter kommer hovedsaklig inn i huset fordi de ser etter mat. I prinsippet er detr slik at hvis du fjerner maten så kommer de ikke, men da er det jo ikke så greit å bo der. Derfor er det diverse tiltak må gjøres.

Åtegift: Et tiltak er å sette ut åtegift. Da spiser rottene giften, og de dør. Det er viktig at giften kun kan spises av rotter og ikke mennesker eller andre dyr. Derfor er både plasseringen og hvordan den settes frem veldig viktig når man bruker gift.

Rottefeller: Man bruker også feller som plasseres på passende steder. Men rotter er så skeptiske til nye ting, at de kan være vanskelige å få tatt i feller. Vi som driver med skadedyrkontroll på fulltid vet dette, og forbereder fellene i forkant. Plassering av fellene har også svært mye å si.

Tetting av huset: Det aller beste tiltaket er å hindre rotter å finne steder å komme inn i boligen eller bygget. Til det brukes mange ulike metoder. Ulempen med rotter er at de kan gnage seg igjennom det aller meste, så hvis de lukter mat så kan de stort sett komme seg inn hvis de vil.

Tegn på rotter i huset / bygget

Det finnes en del ulike tegn på at man har rotter i huset.

Å se dem: Det sikreste tegnet er å faktisk se dem. Hvis man ser at en rotte løper foran kjøkkenbenken så er man sikker i sin sak. Da er det rotter til stede. Det kan være vanskelig å se forskjell på en rotte og en mus hvis man ikke er vant til å se dem, men en rotte er stor og en mus er liten. Uansett er gnagere uønskede å ha i hus og du bør gjøre noe med det.

Å se resultatene: Hvis du oppdager rottehull, istykkergnagede trebiter, plastrør eller ledninger så kan du også være veldig sikker på at det er en gnager i hus, og du bør fjerne dem.

Å høre dem: Hvis det er rotter i veggene, i taket eller tregulvet så kan man gjerne høre dem. det kan være vanskelig med huset fullt av andre folk, men om kvelden og natten når det er stille så kan man både høre dem vandre, pile av gårde og gnage.  Da må du gjøre noe snarest.

Nå kan du få hjelp med skadedyr i Drammen

Du kan få gratis befaring så lege du bor i grei avstand til en skadedyrbekjempers adresse.

Send inn skjemaet over, eller ta kontakt via chat 👍


Skadedyrhjelp

Skadedyrhjelp.no samarbeider med utvalgte og svært dyktige og etiske skadedyrbekjempere i hele Norge. Vi har nettverk som kan hjelpe deg i Drammen også. Vi følger den offsielle skadedyrveilederen.

Personvern

Innsendt informasjon brukes kun til å ta kontakt med deg for å følge opp din skadedyrhenvendelse.
skadedyrtekniker Drammen