Rotter Åndalsnes

Hvis du har lagt merke til rotter eller tegn på rotter i Åndalsnes så må du gjøre noe så kjapt som mulig. Rotter raske på å finne matstasjoner og dessverre raske til å etablere seg og bli mange.

Rotter er plagsomme

Rotter er veldig plagsomme og gjør livet surt for en.

👉 For boligeiere

Rotter er en utfordring å bli av med. De kan ofte dessverre raskt gjøre stor ødeleggelse på en bolig og andre eiendeler. På grunn av det anbefales det at man så kjapt som mulig tar kontroll og får gjennomført passende tiltak mot rotter som gjør at du får orden på ting raskt.

Ta kontakt med oss for å få en uforpliktende samtale for å bli kvitt rottene. Du får en god avtale og vi løser rotteproblemet sikkert for deg.

👉 For restauranter, spisesteder og produsenter

Rotter ser aktivt etter noe å spise, og rottene er enormt flinke på å finne vei til maten. Dersom du har sett spor av rotter så må du absolutt starte med skadedyrkontroll umiddelbart. Men du må også få tiltak mot skadedyr på plass som hindrer at skadedyr kan smitte maten du oppbevarer.

Når du leter etter en skadedyrkontroll samarbeidspartner som hjelper deg: Vi jobber diskret, og vi har lang erfaring med å lykkes. Ta kontakt med oss.

👉 For andre bygg-eiere

Rotter er et vanlig problem i de fleste bygg, og vi kan hjelpe deg uansett hva slags bygg du styrer. Du kan også få hjelp med all type skadedyrbekjempelse og oppfølging av skadedyrkontroll.

Ta kontakt med oss for å få vite mer om hvordan vi kan hjelpe deg med å bli kvitt både rotter og andre skadedyr.

Kontakt oss nå for å bli kvitt rotter i Åndalsnes og omegn

Kontakt skadedyrtekniker i Åndalsnes:

7 + 11 =

Rotteproblem i Åndalsnes

Tenker du, at du har et rotteproblem i Åndalsnes? Ikke vent, men ta kontakt med et skadedyrfirma nå. Rotter kan raskt bli mange fordi de formerer seg og da har du et problem. Rotter påfører ofte eiendeler og bygninger skader.

Rotter – et skadedyrproblem i Åndalsnes?

Rotter og mus bor helst der hvor mennesker bor. Disse gnagere har en bemerkelsesverdig evne til å tilpasse seg og overleve. Det finnes to store utfordringer med slike gnagere: Forurensing av matlager og inneområder når de leter etter noe å spise. Rotter ødelegger også bygg og eiendommer ved å konstant gnage og grave.

Rottene er flinke til å komme til overalt. De trenger kun små hull på omtrent 2 cm for å komme seg igjennom, og de kan gnage seg gjennom tre, plastikk og betong. Men på grunn av tennenes utforming kan de ikke starte med å gnage på en hard rett plate. Gnagingen må starte på en kant eller en bue.

Rotter finnes i hele Norge. Særlig i vinterhalvåret kommer de inn i hus og bygg for å spise. Dette er grunnen til at rotter er et problem også i Åndalsnes.

Rotter vil ofte gnage på annet

Det er ikke bare hus som kan påføres stor skade. Det finnes noen eksempler på at rotter har ruinert biler og gitt dem store skader. Blant annet var det en bil som ble skadet for {ca ||omtrent }300000,- kroner.

Så ta kontakt når du trenger assistanse med skadedyrkontroll i Åndalsnes. Benytt et seriøst skadedyrfirma som har myeerfaring med å bli kvitt skadedyr.

Rotter informasjon

Rotter reproduserer raskt og er kjent for sin smidighet, evne til å skade hjem, forretningslokaler og spre sykdom. Ofte bosetter de seg på loftet, kjellerne eller ander småsteder i hjemmene våre. Noen ganger i mange måneder eller til og med år, uten å bli sett og hørt. Disse rottene ødelegger boliger på grunn av deres tunnelbygging; de spiser og ødelegger mat mat: de forurenser kjøkkenbenker; og de kan spre sykdom. De kan også være aggresive. Gnagere har vært kjent for å starte brann ved å gnage på elektrisk utstyr. 

Rotter foretrekker å spise kornprodukter som frokostblandinger eller brød, men de spiser nesten hvilken som helst type mat og trenger ikke veldig mye vann. De vil hoppe, svømme og klatre for å nå en matkilde. Faktisk er rotter utmerkede svømmere og kan komme inn i strukturer gjennom kloakk, toaletter og ødelagte avløp. I tester har rotter blitt funnet i stand til å trå vann i flere dager og er i stand til å svømme mot en strøm i en halv mil.

Litt om Åndalsnes

Karakteristikk kjennetegn om norsk brunrotte

 • Vekt: fra 200-500 g
 • Lengde (kun kropp): 18-25 cm
 • Lengde (bare hale): 15-21 cm (den er kortere enn kroppen, mørk oppå og lys under)
 • Snute: Butt
 • Ører: Små, dekket med hår
 • Øyne: Små
 • Pels: Alle farger, stivere enn svartrotta
 • Ekskrementer: 1,2-2,5 cm lange, butt i den ene enden, vanligvis skinnende svart, myk i opptil en dag
 • Mat: Altetende, korn, 28 g/dag
 • Vann: 15-30 ml/dag
 • Atferd: Sky, neofob, nattaktiv
 • Svømming: Meget god til å svømme
 • Hopping: 90 cm vertikalt
 • Klatring: Kan klatre godt
 • Bol: I bakken, inne i vegger/gulv
 • Livslengde: Omtrent 1 år, men lenger under optimale forhold
 • Kjønnsmoden: 2-3 mnd
 • Antall unger pr. kull: 8-20
 • Antall kull pr. år: 4-7 Det betyr fra 32 til 140 unger per år, per rottepar!
 • Åpninger som bør tettes: >12 mm

Brunrotte (Rattus norvegicus) er en stor rotteart. Fullvoksen har den en kroppslengde på litt over 20 cm. Halen er litt under 20 cm. Brunrotten har mørkebrun rygg og er lysere på sidene og gråhvit på magen. Den får vanligvis seks til åtte unger pr. kull, men kan unntaksvis få opp til 20 unger. Det betyr fra 32 til 140 unger per år, per rottepar!

Hvordan rottene ble så mange

Brunrotten spredte seg i Europa i middelalderen, og fortrengte svartrotten. Svartrottene flyttet seg til asiatiske områder. Brunrotta har veldig tilpasningsevne til nye steder, og er blitt sett i alt fra rene ørkener til nærmest arktisk klima. Den er spredd over hele verden, oftest i nært mennesker, og nyter godt av det vi ikke spiser selv. Brunrotten lever overalt på jorden der det er folk. Brunrotter gjør ofte stor skade, og kan spre sykdom. Ofte er den smittebærer og sprer både pestbakterier og trikiner. Rotten lever gjerne i kloakker og under hus, og kommer iblant inn i boliger via rørsystemet. Den beste måten å unngå brunrotter er å ta vekk tilgang til mat, og sikre bygningen slik at ikke dyrene kan komme inn.

Brunrotta veier 200-500 g., og kroppen er om lag 18-25 cm. Halen er i tillegg 15-21 cm lang, hårløs, skjellbelagt, og alltid kortere enn kroppen. Halen er lys på undersiden og mørk på oversiden. Pelsen kan variere fra grå til brun og svart.

Et kjennetegn hos alle brunrotter er tennene. Fortennene er store, krumme, meget harde. I tillegg vokser fortennene kontinuerlig. Tennene er skarpe og slipes kontinuerlig mot hverandre når dyret gnager.

Brunrotter kan til forveksling være lik andre gnagere som husmus og vånd. Vånden går ikke inn i hus, men graver lange ganger i jorda hvor den ødelegger hagen. Vånden kan se ut som en litt stutt rotte. Man skiller husmus og skogmus fra rottene på størrelsen, selv om det kan være vanskelig å skille en ung rotte fra en voksen husmus. En ung rotte er større enn en voksen husmus. Brunrotta kan også blandes med med svartrotta (Rattus rattus) som før var vanlig i Norge. I dag finnes det imidlertid ingen kjente bestander av svartrotte i Norge.

Avføringen fra brunrotter er ofte svart, men den kan faktisk opptre i mange andre farger avhengig av hva dyrene har spist. Den er stor (størrelsen er selvfølgelig avhengig av dyrets størrelse) og rektangulær, 1,2-2,5 cm lang, ofte butt i den ene enden. Vanligvis skinnende svart, og hvis den er myk er den fersk. En rotte legger ofte fra seg 40-50 slike ekskrementer pr. dag. Brunrotta samler ofte sin avføring på spesielle steder, såkalte «rotte-toaletter». Flaggermuslort er betydelig mindre og inneholder bare insektrester, og den smuldrer lett opp om man tar på den. Ekskrementer fra piggsvin er normalt mye større enn dem fra rotter, og de inneholder bare insektrester, litt plantemateriale og ofte sandkorn.

Man kan også bruke fotspor i støv (eventuelt talkum/mel som er strødd ut) for å bestemme hvilket dyr man har med å gjøre. Brunrotter har fire tær på frembeina, og fem tær på bakbeina. Brunrotter etterlater et 2,0-2,5 cm langt avtrykk av bakfoten, og ofte lager de slepespor av halen mellom fotavtrykkene.

Brunrotter kan klatre loddrett og hoppe opp til 4 meter høyt. Å droppe fra en høyde på 20 meter uten at den blir alvorlig lemlestet.

Utmerket balanse gjør at de kan klatre opp mursteinsvegger eller andre grove vegger som gir fotfeste.

Bli kvitt rotter i Åndalsnes

Har du problemer med rotter i Åndalsnes{, så ta kontakt nå!Ta kontakt nå! Vi hjelper også til med problemer med veggedyr i Åndalsnes

Litt om Åndalsnes

Skadedyrhjelp

Skadedyrhjelp

Rotter som tar seg til rette

I alle år har rotter vært plagsomme for mennesker. De kan faktisk også være aggressive og angripe mennesker. De finnes i Åndalsnes og kommer seg inn de fleste plasser. De trenger ikke mer enn 20 mm hull for å komme seg inn, selv om de ser mye større ut.

Det anbefales at du slår raskt ned på rotteproblemer. Eneste anbefalte løsning er å få hjelp av profesjonelle som gjør nødvendige tiltak raskt og effektivt.

Mus er en vanlig plage

skogsmus bekjempelse ÅndalsnesI Norge har vi tre typer mus som folk ønsker å bli kvitt. Liten skogmus, stor skogmus og husmus. De trives alle tre tett innpå mennesker og liker helst å finne mat i huset. De kan også påføre hus store skader i rørsystemet, elektriske kabler og mer.

Jo tidligere man kommer i gang med bekjempelse av mus, jo raskere og billigere blir det.

Hvordan bli kvitt rotter?

Rotter kommer hovedsaklig inn i huset fordi de ser etter mat. I prinsippet er detr slik at hvis du fjerner maten så kommer de ikke, men da er det jo ikke så greit å bo der. Derfor er det diverse tiltak må gjøres.

Åtegift: Et tiltak er å sette ut åtegift. Da spiser rottene giften, og de dør. Det er viktig at giften kun kan spises av rotter og ikke mennesker eller andre dyr. Derfor er både plasseringen og hvordan den settes frem veldig viktig når man bruker gift.

Rottefeller: Man bruker også feller som plasseres på passende steder. Men rotter er så skeptiske til nye ting, at de kan være vanskelige å få tatt i feller. Vi som driver med skadedyrkontroll på fulltid vet dette, og forbereder fellene i forkant. Plassering av fellene har også svært mye å si.

Tetting av huset: Det aller beste tiltaket er å hindre rotter å finne steder å komme inn i boligen eller bygget. Til det brukes mange ulike metoder. Ulempen med rotter er at de kan gnage seg igjennom det aller meste, så hvis de lukter mat så kan de stort sett komme seg inn hvis de vil.

Tegn på rotter i huset / bygget

Det finnes en del ulike tegn på at man har rotter i huset.

Å se dem: Det sikreste tegnet er å faktisk se dem. Hvis man ser at en rotte løper foran kjøkkenbenken så er man sikker i sin sak. Da er det rotter til stede. Det kan være vanskelig å se forskjell på en rotte og en mus hvis man ikke er vant til å se dem, men en rotte er stor og en mus er liten. Uansett er gnagere uønskede å ha i hus og du bør gjøre noe med det.

Å se resultatene: Hvis du oppdager rottehull, istykkergnagede trebiter, plastrør eller ledninger så kan du også være veldig sikker på at det er en gnager i hus, og du bør fjerne dem.

Å høre dem: Hvis det er rotter i veggene, i taket eller tregulvet så kan man gjerne høre dem. det kan være vanskelig med huset fullt av andre folk, men om kvelden og natten når det er stille så kan man både høre dem vandre, pile av gårde og gnage.  Da må du gjøre noe snarest.

Få hjelp med å bli kvitt skadedyr i Åndalsnes

Du kan få gratis befaring så lege du bor i grei avstand til en skadedyrbekjempers adresse.

Send inn skjemaet over, eller ta kontakt via chat 👍


Skadedyrhjelp

Skadedyrhjelp.no samarbeider med utvalgte og svært dyktige og etiske skadedyrbekjempere i hele Norge. Vi har nettverk som kan hjelpe deg i Åndalsnes også. Vi forholder oss til skadedyrveilederen.

Personvern

Innsendt informasjon brukes kun til å ta kontakt med deg for å følge opp din skadedyrhenvendelse.
skadedyrtekniker Åndalsnes