Rotter Bergen

Når du legger merke til rotter eller tegn på rotter i Bergen så må du helt klart ta action umiddelbart. Rotter tilpasser seg raskt og er kjappe på å finne mat og dessverre raske til å etablere seg og bli mange.

Rotter er plagsomme

Rotter er veldig plagsomme og gjør livet surt for en.

👉 For deg med bolig

Rotter er vanskelig å bli kvitt. De kan dessverre raskt gjøre stor skade på en bolig og andre eiendeler. På grunn av det anbefales det at man så raskt som råd er tar action og får gjennomført passende tiltak mot rotter som gjør at du får orden på ting raskt.

Kontakt oss nå for en uforpliktende samtale for å løse problemet for deg. Du får en ryddig avtale og vi løser rotteproblemet sikkert for deg.

👉 For spisesteder og matservering

Rotter leter etter mat, og de er veldig dyktige på å komme seg inn overalt. Hvis du har sett spor av rotter så bør du helt klart gå i gang med skadedyrkontroll med én gang. Men du må også ha skadedyrtiltak på plass som hindrer at skadedyr kan forpeste maten du har på lager.

Når du leter etter en skadedyrkontroll samarbeidspartner som hjelper deg: Vi jobber diskret, og vi har hjulpet mange kunder til skadedyrfri hverdag. Ta kontakt med oss.

👉 For andre byggeiere

Rotter er et kjent problem i alle slags bygg, og vi kan hjelpe deg uansett hva slags bygg du har ansvar for. Vi kan også hjelpe med all type skadedyrkontroll og vedlikehold.

Kontakt oss for å høre mer hvordan vi kan hjelpe deg med å bli kvitt både rotter og annet utyske.

Kontakt oss for å bli kvitt rotter i Bergen og omliggende

Kontakt skadedyrtekniker i Bergen:

2 + 10 =

Rotteproblem i Bergen

Les mer om du har et rotteproblem i Bergen. Hvis du sliter med rotter i Bergen så bør du få hjelp av noen profesjonelleskadedyrkontrollører som vil hjelpe deg å bli kvitt problemet. Ikke vent, men send inn skjemaet nå. Rottene formerer seg kjapt, og skadedyrproblemet kan kjapt vokse. Problemet er at rotter kan gnage i stykker mye som du ikke ønsker å få ødelagt, i tillegg til å spre sykdom og ødelegge mat.

Hvorfor er rotter et skadedyrproblem i Bergen?

Rotter og mus holder seg helst der hvor personer bor. Gnagere har en egen evne til å tilpasse seg. Mange ser noen store utfordringer med slike gnagere: Forurensing av matlager og inneområder når de leter etter noe å spise. De skader også bygninger og eiendommer ved å konstant gnage og grave.

Rotter er flinke til å komme seg frem. Rotter trenger kun hull på ca 2 cm for å komme seg igjennom, og de kan spise seg gjennom både treverk, metaller, betong og plastikk. Men fordi tennene vender innover i munnen kan de ikke starte med å gnage på en rett og hard flate. Gnagingen må starte på en kant eller en bue.

Rotter finnes overalt i Norge, særlig i vinterhalvåret kommer de seg inn i hus og bygg for å spise. Derfor er rotter et problem også i Bergen.

Rotter i Bergen kan også skade andre ting

Det er ikke kun bygninger som rottene kan gi stor skade. Det finnes tilfeller på at rottene har ødelagt biler og påført dem skader for mange tusen kroner. Blant annet en bil som ble ødelagt for {ca ||omtrent }300.000,- kroner.

Så ta kontakt når du trenger assistanse med skadedyrkontroll i Bergen. Benytt et ansvarlig skadedyrfirma som har erfaring med å bli kvitt skadedyr.

Litt info om rotter

Rotter reproduserer raskt og er mest kjent for sin evne til å komme frem overalt, evne til å skade hjem, butikker og spre sykdom. De vil ofte bo på loftene, kjellerne eller krypeområdene i hjemmene våre. Ofte i mange måneder eller år, uten å bli sett og hørt. Disse rottene skader boliger; de spiser og ødelegger mat mat: de forurenser matsaler; og de kan spre sykdom. De kan også være aggresive. Rotter har vært kjent for å starte brann ved å gnage på elektrisk utstyr. 

Rotter foretrekker å spise kornprodukter som frokostblandinger eller brød, men de spiser nesten hvilken som helst type mat og trenger ikke veldig mye vann. De kan hoppe, svømme og klatre for å nå en matkilde. Faktisk er rotter utmerkede svømmere og kan komme inn i strukturer gjennom kloakk, toaletter og ødelagte avløp. I tester har rotter blitt funnet i stand til å trå vann i flere dager og er i stand til å svømme mot en strøm i en halv mil.

rotter i Bergen

Litt om Bergen

Noen karakteristiske sider om norsk brunrotte

 • Vekt: 200-500 g
 • Lengde (kropp): 18-25 cm
 • Lengde (hale): 15-21 cm (litt kortere enn kroppen, mørk oppå og lys under)
 • Snute: Butt
 • Ører: Små, dekket med hår
 • Øyne: Små
 • Pels: Alle farger, stivere enn svartrotta
 • Ekskrementer: 1,2-2,5 cm lange, butt i den ene enden, vanligvis skinnende svart, myk i opptil en dag
 • Mat: Altetende, korn, 28 g/dag
 • Vann: 15-30 ml/dag
 • Atferd: Sky, neofob, nattaktiv
 • Svømming: Meget god til å svømme
 • Hopping: 90 cm vertikalt
 • Klatring: Kan klatre godt
 • Bol: I bakken, inne i vegger/gulv
 • Livslengde: Omtrent 1 år, men lenger under optimale forhold
 • Kjønnsmoden: 2-3 mnd
 • Antall unger pr. kull: 8-20
 • Antall kull pr. år: 4-7 Det betyr fra 32 til 140 unger per år, per rottepar!
 • Åpninger som bør tettes: >12 mm

Brunrotte (Rattus norvegicus) er en stor rotteart, med en kropp på litt over 20 cm. Og halen er noe under 20 cm. Norsk brunrotte er mørkebrun på ryggen og er lysere på sidene og gråhvit på magen. Den får vanligvis seks til åtte unger pr. kull men kan få opptil 20. Det betyr fra 32 til 140 rotte unger per år, per rottepar!

Rottenes historie

Rotte arten beveget seg i Europa i middelalderen, og fortrengte svartrotten. Svartrottene beveget seg til asiatiske områder. Brunrotta har god evne til å tilpasse seg til ulike steder, og er blitt sett i alt fra rene ørkener til nærmest arktisk klima. Den er spredd over hele verden, oftest i nær tilknytning til mennesker, og nyter godt av det vi ikke spiser selv. Rotten holder til overalt på jorden der det er folk. Brunrotter kan gjøre stor materiell skade, og kan spre smitte. Ofte er den smittebærer og kan spre både bakterier og trikiner. Rotten lever gjerne i kloakksystem og kjellere, og kommer av og til inn i boliger via rørsystemet. Den beste måten å unngå brunrotter er å ta vekk tilgang til mat, og sikre bygningen slik at rottene ikke kan komme inn. Dyr som kommer inn i hus kan ofte bekjempes med klappfeller.

Brunrotta veier vanligvis 200-500 g., og kroppslengden er om lag 18-25 cm. Halen er i tillegg 15-21 cm lang, hårløs, skjellbelagt, og alltid kortere enn kroppen. Halen er lys på undersiden og mørk over. Pelsen kan variere fra grå til brun og svart.

Et karakteristisk kjennetegn hos brunrotter er gnagertennene. Fortennene er store, krumme, meget harde. I tillegg vokser de hele tiden. De er skarpe, og slipes hele tiden mot hverandre når dyret gnager.

Brunrotter kan forveksles med andre gnagere som husmus og vånd. Men vånden går aldri inn i hus, men graver ganger i jorda hvor den ødelegger hagen. Vånden kan se ut som en litt stutt rotte med korte bein og butt snute. Man skiller husmus og skogmus fra rottene på størrelsen, selv om det kan være vanskelig å skille en ung rotte fra en voksen husmus. En ung rotte er større enn en voksen husmus. Brunrotta kan også blandes med med svartrotta (Rattus rattus) som tidligere var vanlig i Norge. Nå finnes det imidlertid ingen kjente bestander av svartrotte i Norge.

Rotters avføring er normalt svart, men kan også opptre i mange andre farger, avhengig av hva rottene har spist. Den er stor (størrelsen er selvfølgelig avhengig av dyrets størrelse) og rektangulær, 1,2-2,5 cm lang. Mange ganger butt i den ene enden, vanligvis skinnende svart, og hvis den er myk er den fersk. En rotte legger ofte fra seg 40-50 slike ekskrementer pr. dag. Rotter samler ofte sine ekskrementer på spesielle steder, såkalte «rotte-toaletter». Ekskrementer fra andre dyr kan enkelte ganger forveksles med rottelort. Dette gjelder spesielt ekskrementer fra flaggermus og piggsvin. Flaggermuslort er betydelig mindre og inneholder bare insektrester, og den smuldrer lett opp om man tar på den. Ekskrementer fra piggsvin er normalt mye større enn dem fra rotter, og de inneholder bare insektrester, litt plantemateriale og ofte sandkorn.

Man kan også bruke fotspor i støv (eventuelt talkum/mel som er strødd ut) for å bestemme hvilket dyr man har med å gjøre. Brunrotter har fire tær på frembeina, og fem tær på bakbeina. Brunrotter etterlater et 2,0-2,5 cm langt avtrykk av bakfoten, og ofte lager de slepespor av halen mellom fotavtrykkene.

Brunrotter kan klatre rett opp og hoppe opp til 4 meter høyt. Å droppe fra en høyde på 50 fot uten at den blir alvorlig lemlestet.

Rottenes gode balanse gjør at rotter kan klatre opp mursteinsvegger eller andre grove vegger som der de får fotfeste.

Bli kvitt rotter i Bergen

Hvis du har utfordring med rotter i Bergen{, så ta kontakt nå!Ta kontakt nå! Vi hjelper også til med problemer med veggedyr i Bergen

Litt om Bergen

Bergen er en by og kommune i Vestland og et tidligere fylke (til 1972) på Norges vestkyst, omgitt av «De syv fjell», og omtalt som «Vestlandets hovedstad». Etter tradisjonen ble Bergen grunnlagt av Olav Kyrre i 1070 med navnet Bjørgvin, som betyr «den grønne engen mellom fjellene».

Bergen er en handels- og sjøfartsby, og var Norges hovedstad i Norges storhetstid, i ettertiden omtalt som Norgesveldet. Bergen ble sete for Gulatinget fra år 1300. Fra ca. 1360 hadde Hansaforbundet et av sine hovedkontorer i Bergen, en handelsvirksomhet som ble videreført på Bryggen helt til 1899. Bergen var sete for Bergenhus len og senere Bergen stiftamt. Bergen by ble eget fylke (amt) i 1831 og innlemmet i Hordaland fylke i 1972. Bergen var Nordens største by frem til 1600-tallet og Norges største by til innpå 1830-tallet, og har siden vært Norges nest største by.

Bergen tettsted hadde 259 958 innbyggere pr. 6. oktober 2020. Dette var en økning på 2871 innbyggere siden 2019. Storbyregionen Bergen og omland hadde i 2016 om lag 420 000 innbyggere, som utgjorde 81 prosent av innbyggerne i Hordaland og 31 prosent av innbyggerne på Vestlandet.

Bergen er residensby for en rekke tunge aktører og institusjoner innen kultur, finans, helse, forskning og utdanning. Byen er sete for Vestland fylkeskommune, Gulating lagdømme og Bjørgvin bispedømme. Av nasjonale statlige virksomheter er Fiskeridirektoratet, Havforskningsinstituttet, Konkurransetilsynet, Skipsregistrene og Sjøforsvarets hovedbase lokalisert i Bergen.

Bergen er sentrum for marine, maritime og petroleumsrelaterte forskningsmiljøer og næringsklynger som er blant de mest komplette og avanserte i verden. Bergen har et sterkt og allsidig næringsliv også innen særlig bank og forsikring, bygg og anlegg, handel og tjenesteyting, høyteknologi, massemedier, næringsmiddelindustri, reiseliv og transport. Bergen har en av Nordens mest trafikkerte flyplasser og en av Europas største og travleste havner, og er utgangspunktet for Hurtigruten og Bergensbanen.

Bryggen i Bergen står oppført på UNESCOs verdensarvsliste og minner om byens historiske tilknytning til Hansaforbundet. Bergens byvåpen med en tretårnet borg i sølv stående på syv fjell i gull bygger på byens gamle segl, som regnes som Norges eldste. Bergens bysang heter «Udsigter fra Ulrikken».

Wikipedia

Skadedyrhjelp

Skadedyrhjelp

Rotter

I alle år har rotter vært plagsomme for mennesker. De kan faktisk også være aggressive og angripe mennesker. De finnes i Bergen og kommer seg inn de fleste plasser. De trenger ikke mer enn 20 mm hull for å komme seg inn, selv om de ser mye større ut.

Hvis du har oppdaget en rotte vil vi anbefale deg å ta kontakt for å raskest mulig bekjempe den. Spesielt hvis du har sett 2 eller flere rotter på samme sted bør du gjøre noe. For de kan formere seg raskt og bli en skikkelig plage.

Mus

skogsmus bekjempelse BergenI Norge har vi tre typer mus som folk ønsker å bli kvitt. Liten skogmus, stor skogmus og husmus. De trives alle tre tett innpå mennesker og liker helst å finne mat i huset. De kan også påføre hus store skader i rørsystemet, elektriske kabler og mer.

Det er viktig at man kommer raskt i gang med bekjempelse av mus, da de kan formere seg raskt og kan gjøre ganske store skader.

Hvordan bli kvitt rotter?

Rotter kommer hovedsaklig inn i huset fordi de ser etter mat. I prinsippet er detr slik at hvis du fjerner maten så kommer de ikke, men da er det jo ikke så greit å bo der. Derfor er det diverse tiltak må gjøres.

Åtegift: Et tiltak er å sette ut åtegift. Da spiser rottene giften, og de dør. Det er viktig at giften kun kan spises av rotter og ikke mennesker eller andre dyr. Derfor er både plasseringen og hvordan den settes frem veldig viktig når man bruker gift.

Rottefeller: Man bruker også feller som plasseres på passende steder. Men rotter er så skeptiske til nye ting, at de kan være vanskelige å få tatt i feller. Vi som driver med skadedyrkontroll på fulltid vet dette, og forbereder fellene i forkant. Plassering av fellene har også svært mye å si.

Tetting av huset: Det aller beste tiltaket er å hindre rotter å finne steder å komme inn i boligen eller bygget. Til det brukes mange ulike metoder. Ulempen med rotter er at de kan gnage seg igjennom det aller meste, så hvis de lukter mat så kan de stort sett komme seg inn hvis de vil.

Tegn på rotter i huset / bygget

Det finnes en del ulike tegn på at man har rotter i huset.

Å se dem: Det sikreste tegnet er å faktisk se dem. Hvis man ser at en rotte løper foran kjøkkenbenken så er man sikker i sin sak. Da er det rotter til stede. Det kan være vanskelig å se forskjell på en rotte og en mus hvis man ikke er vant til å se dem, men en rotte er stor og en mus er liten. Uansett er gnagere uønskede å ha i hus og du bør gjøre noe med det.

Å se resultatene: Hvis du oppdager rottehull, istykkergnagede trebiter, plastrør eller ledninger så kan du også være veldig sikker på at det er en gnager i hus, og du bør fjerne dem.

Å høre dem: Hvis det er rotter i veggene, i taket eller tregulvet så kan man gjerne høre dem. det kan være vanskelig med huset fullt av andre folk, men om kvelden og natten når det er stille så kan man både høre dem vandre, pile av gårde og gnage.  Da må du gjøre noe snarest.

Rotte i Bergen

Få hjelp med å bli kvitt skadedyr i Bergen

Få gratis befaring for ditt skadedyrproblem og konkrete forslag til tiltak som gir deg den skadedyrkontroll du trenger.

Send inn skjemaet over, eller ta kontakt via chat 👍


Skadedyrhjelp

Skadedyrhjelp.no samarbeider med utvalgte og svært dyktige og etiske skadedyrbekjempere i hele Norge. Vi har nettverk som kan hjelpe deg i Bergen også. Vi følger den offsielle skadedyrveilederen.

Personvern

Innsendt informasjon brukes kun til å ta kontakt med deg for å følge opp din skadedyrhenvendelse.
skadedyrtekniker Bergen