Rød hønsemidd

Utseende

  • Svart/grå, rødlig etter å ha sugd blod
  • 4 par bein, larve 3 par bein
  • Voksne inntil 1 mm lange

Må ikke forveksles med kløverbrunmidd som ofte kommer inn i hus og setter røde flekker om de klemmes flate.

Biologi og adferd

Rød hønsemidd er knyttet til fugler som benytter samme reirplass i flere år, f.eks. gråspurv, stær og bydue. Den suger blod om natten og gjemmer seg i sprekker i eller ved reiret om dagen. Middene kan komme inn i hus via sprekker i veggen, lufteventiler o.l., og overleve lenge innendørs. Dette er vanligst rundt mai måned. Midden kan ikke reprodusere på menneskeblod, men formerer seg raskt på fugleblod.

Skade

Midden kan gjøre stor skade i hønsebesetninger. Den kan også komme inn i hus og stikke mennesker. Stikkene kan gi et hudutslett som klør veldig. Noen mistenker angrep av veggedyr ved stikk av midd.

Bekjempelse

  • Fjern fraflyttede fuglereir i eller i nærheten av boligen og sprøyt samtidig området rundt med et insektmiddel
  • Sprøyt et smalt sperrebelte med bekjempelsesmiddel utendørs rundt lufteluker, vinduer der midden kommer inn.
  • Støvsug grundig innendørs og destruer støvsugerposen etterpå (f.eks. varmebehandles ved over 60 °C).
  • Hønsehus behandles etter retningslinjer fra Animalia eller i samråd med veterinær.

Kilde: Fhi.no

Trenger du råd, eller hjelp til problemer med skadedyr i din bolig? Ta kontakt for en uforpliktende samtale.

Ønsker du hjelp med skadedyrbehandling? 

Her kan du få ufopliktende tilbud fra ditt lokale skadedyrfirma. Send inn skjemaet under så vil du bli oppringt eller få svar på epost.

Få hjelp blant annet med

Rød hønsemidd

11 + 4 =

Andre vanlige skadedyr i Norge

Rotter: Hvordan bli kvitt brunrotte (mest vanlige rotten)

Brunrotten, eller Rattus Norvegicus, er en av de vanligste og mest utbredte gnagereartene i verden. Det er et stort skadedyr i mange by- og forstadsområder, og har vært et alvorlig problem for mennesker i alle tider. Denne arten har tilpasset seg nesten alle...

Skjeggkre

Trenger du  hjelp med å fjerne skjeggkre? Ta kontakt idag! Skjeggkre har økt de siste årene i Norge, noe man ser i de offisielle tallene for skadedyrkontroll. De gjør ingen skade for boligen, men mange opplever det veldig utrygt å ha dem i hus og er bekymret for...

Tysk kakerlakk

Det mest vanlige kakerlakken i Norge. Den Tyske Kakerlakken er den kakerlakken vi oftest møter som skadedyr i norske hjem. Den trives best på kjøkken i nærhet av matkilder og kan utvikle seg til store mengder i løpet av noen få måneder. Oppdager man denne i sine...