Pukkelfluer

Utseende

  • Pukkelformet rygg
  • Lite hode
  • To tydelige årer i forkant av vin- gen
  • Små, fleste under 2,5 mm lange
  • Larven er kort, tykk og semmentert

Biologi og adferd

Dette er en artsrik insektsfamilie, og man antar at det finnes over 350 arter i Norge. De mange artene utnytter en mengde ulike ressurser, og man finner dem i mange habitater.

 Larvene kan leve av omtrent alle typer organisk manteriale som holder seg fuktig. Eksempler er kadavre, råtnende plantemateriale, snegler og insekter. Innendørs finner vi dem typisk på storkjøkkener og bakerier der gulvet spyles og matrester kan legge seg i kroker, i sluk, i søppelkasser der avfall blir liggende lenge, når døde rotter/mus blir liggende innendørs, ved kloakklekkasjer, i overvannede potteplanter og vaser med snittblomster. Fluene kan formere seg raskt. Utviklingen fra egg til voksen tar 14-37 dager avhengig av temperatur og mat.

Skadebilde

Fluene gjør normalt ingen skade, men kan være til irritasjon hvis de blir mange.

Forebygging og bekjempelse

  • Gode renholds- og søppelrutiner forebygger mot fluer
  • Ved forekomst av fluer, finn larvenes levested, og rengjør/fjern dette. 
  • Unngå stillestående vann med organisk avfall

Kilde: Fhi.no

Trenger du råd, eller hjelp til problemer med skadedyr i din bolig? Ta kontakt for en uforpliktende samtale.

Ønsker du hjelp med skadedyrbehandling? 

Her kan du få ufopliktende tilbud fra ditt lokale skadedyrfirma. Send inn skjemaet under så vil du bli oppringt eller få svar på epost.

Få hjelp blant annet med

Pukkelfluer

15 + 12 =

Andre vanlige skadedyr i Norge

Rotter: Hvordan bli kvitt brunrotte (mest vanlige rotten)

Brunrotten, eller Rattus Norvegicus, er en av de vanligste og mest utbredte gnagereartene i verden. Det er et stort skadedyr i mange by- og forstadsområder, og har vært et alvorlig problem for mennesker i alle tider. Denne arten har tilpasset seg nesten alle...

Skjeggkre

Trenger du  hjelp med å fjerne skjeggkre? Ta kontakt idag! Skjeggkre har økt de siste årene i Norge, noe man ser i de offisielle tallene for skadedyrkontroll. De gjør ingen skade for boligen, men mange opplever det veldig utrygt å ha dem i hus og er bekymret for...

Tysk kakerlakk

Det mest vanlige kakerlakken i Norge. Den Tyske Kakerlakken er den kakerlakken vi oftest møter som skadedyr i norske hjem. Den trives best på kjøkken i nærhet av matkilder og kan utvikle seg til store mengder i løpet av noen få måneder. Oppdager man denne i sine...