protox vrs woodtox

Protox versus Woodtox?

Protox Insekt er et impregnerings-insektsmiddel som er mye brukt i Norge, men hvordan er det sammenliknet med det nye Woodtox middelet som er kommet på markedet? Her sammenlikner vi de ulike insektsmiddlene, og anbefaler hvilket du bør kjøpe når du vil stoppe og hindre insektsangrep og soppangrep i treverk over jorda.

Oppsummering av Protox Insekt vrs Woodtox:

  • Protox Insekt og Woodtox må begge påføres bart treverk som impregnering, og begge kan overmales.
  • Protox Insekt og Woodtox er begge tillatt brukt av både profesjonelle og privatpersoner.
  • Woodtox inneholder sopphindrende midler, og er forsket frem av en norsk spesialist på hussopp. Protox Insekt inneholder ikke sopphindrende midler.
  • Woodtox er tillatt å sprøyte på treverk og sparer dermed mye tid. Protox kan også påføres med sprøyte, men 1-literen er ikke godkjent for sprøyteflaske.
  • Woodtox koster mindre enn Protox Insekt, og en fullgod behandling koster en god del mindre. (Gode kvantumsrabatter på Skadedyrproffen.no )
  • Woodtox anbefales over Protox.

Hvorfor sammenlikne Protox og Woodtox?

Dette er tre-impregneringsmidler som begge brukes i Norge, der Woodtox er ganske nytt og blir i større og større grad brukt. Dette er midler som begge fungerer mot treborende insekter (stripet borebille, stokkmaur, husbukk, mitt, mott, mit, morr etc). I tillegg fungerer Woodtox mot hussopp/ tresopp.

  • Begge midlene brukes til å stoppe etablerte insektsangrep, og til å hindre nyetablering eller re-etablering.
  • Begge midlene brukes tilå beskytte spesielt bærende trekonstruksjoner som bærevegger, bjelkelag og takkonstruksjoner.

I og med at midlene er så like så er spørsmålet hva som skiller dem. Mer om det under.

Hva er Protox?

Protox Insekt er et danskutviklet impregneringsmiddel som er utviklet av Protox (dansk selskap). De driver med utvikling og salg av midler til forebygging og bekjempelse av muggsopp-, sopp- og insektsangrep i bygninger. Det er også der man kan bli litt forvirret av de ulike Protox midlene. Det er to midler som er kjent og som heter Protox Insekt og ProtoxKombi Aqua. I utgangspunktet er de ganske like, men Aqua som har innblandet sopphemmende midler – og er ikke godkjent for bruk og heller ikke å få kjøpt i Norge.

Protox som selges i Norge har ikke innblandet sopphemmende midler, og fungerer derfor ikke mot sopp.

Hva er Woodtox?

Woodtox er et impregnerings-insektsmiddel som er utviklet, produsert og godkjent i Norge. Det er Bergensfirmaet Rentox AS som står bak utviklingen og produksjonen, og de selger det via diverse butikkutsalg (Blant annet Jernia og Bondekompaniet), og bl.a. via nettbutikken Skadedyrproffen.no

Woodtox er utviklet av en av Norges flinkeste innen hussopp i Norge, Stig Holm, og det inneholder derfor gode ingredienser mot hussopp. Derfor har også Woodtox svært gode egenskaper mot hussopp.

Hvordan brukes midlene?

Til ubehandlet treverk

Begge midlene er profesjonelle midler til forebygging av insektangrep i bygningers treverk som f.eks. taksperrer, taklekter, hanebjelker, etasjebjelker, gulvplanker mv. Woodtox beskytter i tillegg mot hussopp.

Både nytt og gammelt treverk kan beskyttes med midlene, men treverket må være ubehandlet. Det vil si at det kan hverken være lakket, oljet eller malt før behandlingen starter. Når behandlingen er utført, og midlet har tørket, kan det overmales.

Påføring

Midlene påføres ufortynnet med kost, rulle eller også sprøyte. Midlene skal legges direkte på ubehandlet treverk, og dette gjelder både når det skal beskytte uangrepet treverk og når man skal behandle et pågående angrep.

Det er viktig å sørge for at midlet er godt blandet før påføring, og det anbefales å vende og ryste beholderen før bruk. Det er ikke nødvendig å ryste hardt, men sørge for at blandingen blander seg godt.

For Woodtox anbefales det å bruke lavtrykksprøyte (LPHV), pensel eller sprayflaske (1 literen med Woodtox har sprayflaske, mens Protox ikke har godkjenning for sprayflaske).

Tørketid før overmaling

Tørketid avhenger av temperatur, treverkets fuktighet, relativ luftfuktighet og tresort. Men ofte tørker det på ca 1 time. Man bør vente 24 timer før overmaling.

Anbefalt forbruk

Ved forebyggende behandling anbefales 200ml/m2. Og ved bekjempelse anbefales 300ml/m2.

Hvis du skal behandle et loft så kan du regne grunnflate x 3 for å finne antall m2, og det gjelder når du skal behandle både tak, bærende konstruksjoner og gulv. Skal du kun behandle bærende takstoler og tak kan du gange grunnflate med 2. Deretter ganger du med henholdsvis 0,2 (forebyggende) eller 0,3 (bekjempelse) for å få antall liter du trenger.

Beskyttelse

Man bør sørge for at man ikke får midlene på hud eller puster det inn. Et vanlig munnbind, beskyttelse for øynene, hansker og gjerne vanntette sko er anbefalt.

Hvor får du kjøpt Protox og Woodtox?

Midlene kan kjøpes over disk i diverse varehus/ butikker som Jernia, Bodekompaniet, Byggtorget, XL-bygg, Byggmakker med flere. I tillegg kan du få kjøpt dem på diverse nettbutikker som Skadedyrproffen.no og Skadedyrbutikken.no.

Woodtox kommer i 1-liter, 5-liter og 20-liters kanner.

Hvilken anbefales?

Dersom du ønsker beskyttelse mot hussopp så er det kun Woodtox som anbefales. Dersom du kun har behov for insektsbeskyttelse så kan du bruke begge, men Woodtox er rimeligere så derfor anbefaler vi den. Det at den også beskytter mot hussopp gjør at Woodtox får en dobbelt anbefaling.

Scroll to Top