Myk borebille

Utseende

  • Hode delvis gjemt under hals- skjold
  • Dekkvinger myk, uten striper
  • 3-6 mm lang
  • Larven er hvit, krumbøyd og opptill 8 mm lang
  • Må ikke forveksles med stripet borebille.

Biologi og atferd

Myk borebille hører med til familien tyvbiller og borebiller, underfamilien greinborebiller (Ernobiinae). Den finnes både inne og ute i hele landet. Billen liker det varmt og finnes derfor gjer- ne på soleksponerte steder, eller inne i hus hvor det er varmt. Larvene lever under bark og i ytterste del av splintveden i tørre, døde bartrær eller i bygningsmaterialer med bark. Larvegangene er runde og 1-2 mm brede, og boremelet er tofarget (mørkt fra barken, lyst fra veden). Forpuppingen skjer i barken eller 1 cm inn i veden om barken er tynn. Larveutviklingen tar ett eller to år. Billene forpupper seg på forsommeren, og de voksne dyrene kan sees i juni og juli. Voksne biller tar ikke til seg næring, og lever bare i noen få uker. Hunnen legger i gjennomsnitt 40 egg etter paring.

Skadebilde

Skaden på selve treverket er ubetydelig, men barken kan bli spist helt opp. Noen ganger kan de gnage seg gjennom trepanel med bakenforliggende angrep i reisverk.

Bekjempelse

  • Fjern barken fra treverket

Kilde: Fhi.no

Trenger du råd, eller hjelp til problemer med skadedyr i din bolig? Ta kontalt for en uforpliktende samtale.

Myk borebille

Ønsker du hjelp med skadedyrbehandling? 

Her kan du få ufopliktende tilbud fra ditt lokale skadedyrfirma. Send inn skjemaet under så vil du bli oppringt eller få svar på epost.

Få hjelp blant annet med

Myk borebille

13 + 5 =

Andre vanlige skadedyr i Norge

Rotter: Hvordan bli kvitt brunrotte (mest vanlige rotten)

Brunrotten, eller Rattus Norvegicus, er en av de vanligste og mest utbredte gnagereartene i verden. Det er et stort skadedyr i mange by- og forstadsområder, og har vært et alvorlig problem for mennesker i alle tider. Denne arten har tilpasset seg nesten alle...

Skjeggkre

Trenger du  hjelp med å fjerne skjeggkre? Ta kontakt idag! Skjeggkre har økt de siste årene i Norge, noe man ser i de offisielle tallene for skadedyrkontroll. De gjør ingen skade for boligen, men mange opplever det veldig utrygt å ha dem i hus og er bekymret for...

Tysk kakerlakk

Det mest vanlige kakerlakken i Norge. Den Tyske Kakerlakken er den kakerlakken vi oftest møter som skadedyr i norske hjem. Den trives best på kjøkken i nærhet av matkilder og kan utvikle seg til store mengder i løpet av noen få måneder. Oppdager man denne i sine...