Myk borebille

Myk borebille

Utseende

  • Hode delvis gjemt under hals- skjold
  • Dekkvinger myk, uten striper
  • 3-6 mm lang
  • Larven er hvit, krumbøyd og opptill 8 mm lang
  • Må ikke forveksles med stripet borebille.

Biologi og atferd

Myk borebille hører med til familien tyvbiller og borebiller, underfamilien greinborebiller (Ernobiinae). Den finnes både inne og ute i hele landet. Billen liker det varmt og finnes derfor gjer- ne på soleksponerte steder, eller inne i hus hvor det er varmt. Larvene lever under bark og i ytterste del av splintveden i tørre, døde bartrær eller i bygningsmaterialer med bark. Larvegangene er runde og 1-2 mm brede, og boremelet er tofarget (mørkt fra barken, lyst fra veden). Forpuppingen skjer i barken eller 1 cm inn i veden om barken er tynn. Larveutviklingen tar ett eller to år. Billene forpupper seg på forsommeren, og de voksne dyrene kan sees i juni og juli. Voksne biller tar ikke til seg næring, og lever bare i noen få uker. Hunnen legger i gjennomsnitt 40 egg etter paring.

Skadebilde

Skaden på selve treverket er ubetydelig, men barken kan bli spist helt opp. Noen ganger kan de gnage seg gjennom trepanel med bakenforliggende angrep i reisverk.

Bekjempelse

  • Fjern barken fra treverket

Kilde: Fhi.no

Trenger du råd, eller hjelp til problemer med skadedyr i din bolig? Ta kontalt for en uforpliktende samtale.

Myk borebille
Scroll to Top