Mink

Mink

Utseende

  • Brun pels, men blanding med rømte oppdrettsmink kan gi innslag av hvitt og svart
  • 45-70 cm lang (inkludert halen)
  • Ekskrementer: pølseformet, fast, snodd og trukket ut i en spiss, oftest 6-8 cm lang og 1 cm tykk

Biologi og adferd

Mink finnes over hele landet. Den er hovedsakelig knyttet til kysten, men finnes i innlandet i nærheten av vann, elver og bekker. Minken er nattaktiv og en dyktig klatrer. Føden består av kreps, frosk, fisk og andre dyr.

Skade

Mink som kommer inn i bygninger kan rote til og ødelegge inventar, men minken gnager ikke. Urin og ekskrementer gjør det grisete og gir vond lukt. Vond lukt kan også komme fra råtten fisk hvis minken har ordnet seg matlager innendørs. Mink er en introdusert art til norsk natur, og den gjør stor skade ved at den dreper mye fugl og dyr. Den kan dessuten gjøre stor skade i fiskeoppdrettsanlegg.

Forebygging og bekjempelse

  • Sikre bygningen ved å tette åpninger større enn 2,5 cm med skum, netting l.
  • Kan felles hele året uten særskilt tillatelse (se Viltforskriften).
  • Slag- eller levendefangstfeller med fisk som åte kan fungere
  • Bruk av gift er ikke anbefalt
  • Lydskremmere har ingen effekt.

Kilde: Fhi.no

Trenger du råd, eller hjelp til problemer med skadedyr i din bolig? Ta kontakt for en uforpliktende samtale.

Mink
Scroll to Top