Loftsfluer

Loftsfluer

Utseende

  • Mørke og grålige i fargen
  • Forkropp tett dekket av gylne, bølgete hår
  • Sølvskimrende rutemønster på bakkropp
  • 4,5-11 mm lange

Biologi og adferd

Loftsfluer er en spyflueslekt med 8 arter i Norge. Hunnen legger egg i jorda og larvene lever parasittisk i meitemark eller insektlarver. Etter endt utvikling forlater larvene vertsdyret for å forpuppe seg og klekke til et voksent individ. Larve- og puppestadiet varer normalt i en til to måneder. På høsten søker de voksne fluene opp beskyttede, tørre og høytliggende skjulesteder i form av sprekker og hulrom i trestammer, stubber, husvegger og lignende. De kan også trekke inn i bygninger for å overvintre, særlig på loft, der de kan samle seg i tusentalls. Fluene klumper seg ofte sammen og sitter passive gjennom hele vinteren.

Skade

Loftsfluer er ikke skadedyr og de kan ikke formere seg innendørs. Fluer som overvintrer i hus og hytter kan være sjenerende når de om våren eller ved oppvarming om vinteren, myldrer frem fra kroker og sprekker i stort antall. Ofte rammes de samme bygningene år etter år.

Bekjempelse

  • Sikre bygninger ved å bruke fluenetting i åpninger.
  • Døde og passive fluer kan fjernes med støvsuger.
  • Dersom fluene oppleves som et veldig stort problem, kan man sprøyte vindusrammer og andre steder der fluene kan komme inn med et insektsmiddel på høsten.

Kilde: Fhi.no

Trenger du råd, eller hjelp med skadedyrkontroll? Ta kontalt for en uforpliktende samtale.

Loftsfluer
Scroll to Top