Table Of Contents

Add a header to begin generating the table of contents

Kasusstudie: Effektiv kontroll av maursamfunn i et hjem

Bakgrunn og kontekst: En kvinne ringte til Sørlandet Skadedyrkontroll AS i begynnelsen av mars 2023, da hun hadde problemer med mange små maur inne i huset sitt. Det var denne tiden av året, og det betydde at maurene allerede hadde slått seg ned i huset.

Problem eller utfordring: Selv om det bare var noen få maur, var det åpenbart at det var et massivt maurproblem som ville øke over tid. Når maur bor inne i huset om vinteren, bor de der hele året, og problemet vil bare øke.

Mål: Målet var å bli kvitt maurene for godt, og fjerne dem fra hjemmet.

Strategi: Sørlandet Skadedyrkontroll AS brukte maurlokkbokser fra Skadedyrproffen AS, med forgiftet maurråte inne i boksene. Med andre ord god maurgift i lokkeformat. Agnboksene ble plassert inne i hjemmet, i nærheten av der maurene gikk inn i sprekker og kom ut av sprekker i veggen.

Kasusstudie: Effektiv kontroll av maursamfunn i et hjem 1

Resultater: Først var det bare noen få maur, men dagen etter ringte kvinnen og sa at det var helt svart av maur. Det luktet maur, og de gikk bort til maurbeitekassene og spiste der før de gikk tilbake til reiret.

Etter tre dager begynte antallet maur å avta, og det ble færre og færre for hver dag inntil en dag ingen maur ble observert. Etter å ha ventet en uke eller så uten å se maur, kunne det med stor sannsynlighet fastslås at maursamfunnet var fjernet, og dronningen var død.

Læringspunkter: Maurfellekasser med fersk forgiftet maurråte av riktig type fungerer bra. Selv om det kan virke som om problemet blir verre i starten, vil mengden maur gradvis avta over tid. Vi anbefaler Swirr og Kvitt Super Concentrate

Applikasjon: Denne metoden kan brukes i ulike situasjoner og sammenhenger når du oppdager pinnemaur, sukkermaur eller andre maurarter.

Henrettelse: Sørlandet Skadedyrkontroll AS ledet av fagsjef Glen Hovdal gjennomførte testen i et hus i Vegårsdal tidlig i mars 2023. Sørlandet Skadedyrkontroll AS er medeier i Skadedyrproffen AS, og tester en rekke produkter for å finne ut hva som fungerer bra og hva som bør ikke selges. Vi anbefaler typen forgiftet agn som vi selger mot maur.

Scroll to Top