Hvordan bli kvitt insekter som elsker fuktighet?

Vi liker ikke høy luftfuktighet i hjemmene våre, men noen insekter elsker det. Derfor trives mange insekter i kjellere. De søker slike steder, og de formerer seg der. Men det er nå på sommeren de ofte flytter, og derfor er det nå den beste tiden for deg å gjøre tiltak slik at du slipper ut mye insekter i kjelleren også om høsten og vinteren.

Insekter som trives i fuktige kjellere

Mange insekter trives best i fuktige omgivelser, men på ingen måte alle kalles skadedyr. Likevel er de stort sett uønskede, og her er en liste over insektene folk minst liker å ha i kjelleren (bortsett fra edderkopper, som noen misliker uansett hvor de er):

Hvordan kan du hindre dem i å etablere seg i kjelleren din?

Sørg for at du ligger ett skritt foran dem. Her er noen tips om hvordan du kan gå frem for å finne ut om du har et problem med fukt og et potensielt problem med insekter, samt løsningen på et fuktproblem i kjelleren.

Bruk en hygrostat

En hygrostat er et enkelt instrument som leser det vi kaller relativ fuktighet.

En hygrostat er nesten som et termometer: i stedet for å lese lufttemperaturendet leser ut av løse luftenfuktigheten. Og det er denne fuktigheten insekter liker når den er høy. Insekter trives når fuktigheten i luften er over 70 % i det som kalles «relativ fuktighet».

Du trenger ikke vite hva relativ luftfuktighet er, men når den er høyere enn 70 % trives både insekter og muggsopp. Og den mannen er ikke så glad for det. Vi anbefaler at luftfuktigheten om sommeren ikke overstiger 55 % og om vinteren ca. 40 %. (Fuktigheten ute er generelt lavere i kaldere vær.)

Det Store Norske Leksikon sier dette om begrepet:

“Relativ luftfuktighet er forholdet mellom den absolutte luftfuktigheten i luften og fuktigheten som trengs for å oppnå metning ved en gitt temperatur. Den angis i prosent, slik at luft som er fullstendig mettet med vanndamp har en relativ luftfuktighet på 100 prosent. “

Bruk en fuktighetsmåler

Du kan også sjekke fuktigheten i treverket, noe som anbefales spesielt hvis du er redd for mugg/råte og trekjedelige insekter. For eksempel foretrekker den stripete boreren ofte høyere fuktighet enn 12 % i treverket. Under det trives den ikke, og den kan dø hvis luftfuktigheten er for lav (som er det du ønsker). Du kan bruke en enkel trefuktighetsmåler for å sjekke fuktigheten i veden. Du får kjøpt dem billig på alt fra Biltema og Jula til større byggekjeder.

Med et hygrometer kan du også beregne relativ fuktighet. Multipliser tallet for fuktighet i treverket med 5, og du får estimert relativ fuktighet.

Eks. måleren viser 13%. x 5 vil gi RF 65 %.

Men husk at dette kan variere dersom treverket du måler opp grenser til betong som er i kontakt med fuktig grunn, eller du måler ned i et hjørne av kjelleren.

Hvordan bli kvitt fuktighet?

Opplever du at det er for mye fuktighet i kjelleren, må du finne ut om du kan gjøre fuktsikringstiltak. Dette kan være tiltak som kan ta utgangspunkt i hvor fuktigheten kommer fra. Noen bør tømme kjelleren (grave en grøft rundt huset og legge rør for å fjerne vann som står mot kjellerveggen), kanskje sette opp ventilasjon for å erstatte luften med tørrere luft, eller bruke en avfukter.

Drenering er et problem rundt mange boliger i Norge. Det kan ha vært fint da huset var nytt, men over tid har rørene en tendens til å bli tette av en tilstrømning av masser (jord, sand, leire). Det er veldig vanlig. Mens det andre steder er grunnforhold som det ikke er så lett å gjøre noe med, og da må man ta andre grep. Da kan en mekanisk avfukter være et veldig godt alternativ.

Har du problemer med høy luftfuktighet og ønsker en rask løsning på dette problemet, anbefaler vi bruk av virkelig gode avfuktere. Vi kan tilby disse til gode priser, og vi kan også tilby god hjelp med å beregne riktig modell for ditt behov.

Ta kontakt med oss ​​på telefon 94 44 55 55 for å få råd, innspill og hjelp til å beregne om hvilemodellen passer for deg.

Dette er luftavfuktere som er enkle å installere selv. (Avhenger av modell og størrelse. ) Vi kan også levere og montere disse for deg.

Scroll to Top