Hvilke navn brukes på Striped Boring Beetle? En oversikt over vanlige kallenavn

49 borearter finnes i Norge

Stripeteborer er en av 49 borearter som finnes i Norge. Billen kan angripe både hus, møbler og andre tregjenstander laget av bartre og bjørk. Selv bøker og papirer som holdes fuktige kan bli angrepet. Det er larven til den stripete boreren som skader treverket. Navnene som brukes på den stripete boreren varierer, men mott, midd og mår er blant de vanligste.

Kallenavn for Striped Boring Beetle

Billen har fått navn som mott, midd og mår på grunn av de sirkulære hullene som ofte sees i angrepet treverk. Disse hullene er spor etter tidligere angrep, hvor de voksne billene har gnaget seg ut.

Hvilke navn brukes på Striped Boring Beetle?  En oversikt over vanlige kallenavn 1

Ifølge flere kilder, deriblant Folkehelseinstituttet og Naturhistorisk museum, har den stripete boreren (Anobium punctatum) mange kallenavn på norsk, blant annet midd, mott, mår, veggsnekker og dødsur. Disse kallenavnene brukes om billen i hele landet.

Stripete borer vanlig i hele Sør-Norge langs kysten, og finnes så langt nord som til Troms. Billen er særlig knyttet til menneskers boliger, der den lever blant annet i tremøbler og byggematerialer. Men det må være en viss grad av fuktighet i treverket for at det skal trives.

Behandling kan gjøres ved oppvarming eller frysing av veden, eller ved bruk av kjemisk behandling som Woodtox. Vi anbefaler bruk av Woodtox da det er enkelt og slitesterkt.

Scroll to Top