Hvem er ansvarlig for skadedyrkontroll ved utleie?

Insekter, gnagere og andre skadedyr kan være mer enn bare en plage; noen ganger utgjør de også farlige helsefarer. Disse invaderende dyrene kan forurense mat, ødelegge personlige gjenstander og bygningsstrukturer, bite mennesker og kjæledyr og spre alvorlige – noen ganger dødelige – sykdommer. Skadedyr kan også utløse allergier og astma, noe som kan føre til andre helseproblemer.

Mer enn 40 millioner husstander — omtrent 36 % — er leietakere, ikke huseiere. For mange mennesker er det ikke uvanlig å møte skadedyr, men det reiser spørsmålet: Hvem er ansvarlig for skadedyrkontroll?

Skadedyrkontrolltjenester for leietakere

For det meste er utleiere ansvarlige for å sikre at bygninger overholder statlige og lokale forskrifter. Når leietakere rapporterer skadedyrproblemer, må utleiere varsle andre leietakere, identifisere problemet og fjerne skadedyrene. Å tilby skadedyrkontrolltjenester i boliger, inkludert forebyggende behandlinger, faller vanligvis inn under utleiers ansvar.

Men leietakere har også ansvar. De må vedlikeholde sine egne områder ved å holde området rent, unngå å bringe nye skadedyr inn i hjemmet og rapportere eventuelle skadedyrproblemer umiddelbart.

For endelige svar på hva du er ansvarlig for som leietaker, er det alltid best å sjekke leieavtalen din. Unnlatelse av å overholde kontraktsvilkårene kan gjøre deg ansvarlig for skadedyrbekjempelse.

Er utleier ansvarlig for skadedyrkontroll?

Beboere i boliger med én enhet er ansvarlig for fjerning av insekter, gnagere og andre skadedyr på stedet. Hver beboer i boliger med mer enn én enhet er ansvarlig for å levere skadedyrangrep i leiligheten sin hvis det er den eneste infiserte enheten i bygningen.

Utleiere er ansvarlige for skadedyrbekjempelse når deres manglende evne til å opprettholde rene, sanitære forhold og rimelige insekt- og gnagersikre forhold fører til angrep.

Skadedyrbekjempelse

Leietakere og utleiere kan stole på proffene for avansert skadedyrbekjempelse og tilpassede løsninger for å beskytte mennesker, kjæledyr og eiendom med varige resultater.

Programmet tilbyr helårs inspeksjon, behandling og vedlikehold. Tilleggstjenester retter seg mot spesifikke angrep, inkludert gnagere og plagsomt dyreliv, for å holde leiligheter og andre boliger trygge og skadedyrfrie.

Vi tror på å skreddersy løsninger til hver unike eiendom og omstendighet. Prosessen begynner med en gratis, grundig inspeksjon, som lar trente teknikere identifisere invaderende skadedyr og lokalisere potensielle inngangspunkter. Behandling, opprydding og løsninger for å forhindre fremtidige skadedyrproblemer gir trygg og effektiv skadedyrbekjempelse for den ultimate sinnsroen.

Ekskluderingssystemer

For utleieeiendommer er forebygging avgjørende – og eksklusjon er gullstandarden. Effektive eksklusjonsteknikker tetter sprekker, hull og sårbare områder for å holde gnagere, dyreliv og andre plager utenfor eiendommen. Teknikere kan også tette hull på steder som ofte glemmes, som bak apparater eller varmeovner, som et middel til å holde skadedyr ute.

Ekskluderingssystemer tilbyr en overlegen defensiv strategi for utleiere og deres leietakere.

Disse kjemikaliefrie, trygge, humane barrierene gir en permanent løsning for gnagere og dyreliv, som slanger, fugler, jordekorn og mer. Hvert av de tre eksklusjonssystemene forsegler skadedyrene fullstendig. Brukt enkeltvis gir de målrettet beskyttelse til spesifikke områder. Sammen gir våre enestående utelukkingssystemer beskyttelse fra toppen av taket til lavereliggende områder, som kjellere og krypkjeller.

Scroll to Top