Hva erstatter antiparasittisk antiparasittisk impregnering?

Antiparasitt var i mange år kjent som det aller beste innen anti-parasitt, som et middel mot treødeleggende insekter. Den ble brukt mot blåved og råtesopp, og mot vedkjedelige insekter som borer og pinnemaur. Men den ble tatt av markedet fordi den var giftig og ikke lenger tillatt å handle. Mange har derfor lurt på hva som fullt ut kan erstatte Antiparasitt.

Flere av alternativene, inkludert Jotuns, fungerte godt mot at skadedyrene kunne etablere seg, men det hjalp ikke om de allerede var i skogen og angrepet var i gang. Her er det nå funnet en løsning.

Bergensbedriften Rentox har lansert et middel mot vedborende insekter og råtesopp, og det heter Woodtox. Den beskytter mot nyetablering (angrep) av vedødeleggende insekter, og mot reetablering etter at et angrep er bekjempet.

I tillegg er dette en god impregnering som hindrer råtesopp i å etablere seg.

Woodtox er et utmerket alternativ til Antiparasitt

Woodtox bekjemper eksisterende og nye skadedyrangrep på tre. Det er veldig bra for det, og vi anbefaler dette produktet på det sterkeste. I tillegg forhindrer det angrep av råtesopp. Woodtox har litt mindre midler mot råtesopp enn Antiparasitt hadde, men det virker mot råtesopp og er det vi anbefaler å bruke.

For skadedyr

De vanligste skadedyrene som ødelegger trevirke i Norge er Stripeteborer, Husbug og Stokkmaur. Woodtox hjelper, som det Antiparasitt gjorde, mot alle disse.

1) Bekjemper aktive angrep

WoodTox treimpregneringsmiddel bekjemper aktive angrep fra vedødeleggende insekter som Striped Boring Beetle, House Beetle og Stick Ant.

2) Forhindrer at insektene kommer tilbake (re-infestation)

I tillegg til at treimpregneringsmidlet brukes til bekjempelse, har produktet den egenskapen at det hindrer gjenangrep av insekter.

3) Woodtox virker mot bl.a

Stripete borer

Stripeboren er den mest utbredte skadegjøreren for tre i Norge, og vi finner den langs hele kysten opp til Troms. På Vestlandet finnes Stripete Borebille i tre på loft og kjellere. Det antas at de aller fleste hus over 50 år har større eller mindre forekomster av denne boreren.

Stripet borer har mange lokale navn som Mit, Morr Mott eller Tremark.

Det er ikke de voksne borerne som ødelegger veden, men larvene. De legges som små egg i sprekker i treverket og de spiser seg inn i treet og lager mange folder som svekker treverkets styrke. Etter noen år er larvene fullvoksne og beveger seg mot overflaten av treverket. Disse hullene ser du som små 1-2 mm runde hull i treverket. Treet tjener både som beskyttelse og som mat for larven. Woodtox gjør at larvene dør når de er på vei ut av skogen, samt der de kommer i kontakt med Woodtox. Dermed dør et pågående angrep ut over tid, og nye angrep kan ikke oppstå.

På Vestlandet finnes den stripete boreren ofte i treverk på loft og kjellere, og det antas at de aller fleste trehus som er rundt 50 år eller eldre har hatt forekomster av denne boreren.

Se tilbud hos Woodtox

Husbukk

De fleste angrepene av Husbukk skjer i Agder og Telemark, og ofte langs kysten. I tillegg er det enkelte andre steder i Norge som innerst i Sognefjorden, Hardangerfjorden og noen fjorder på Møre du finner Husbukk.

Det er larven som skader treverket, noe de voksne husbukkene ikke gjør. Larven gnager hovedsakelig i gran og furu, og den holder vanligvis i 10-12 år før den blir til en husbukk som igjen kan legge egg.

Husbiller kan angripe hvor som helst i huset, men de vanligste er i varmere områder som i husets takbjelker og i solrike vegger.

Det kan gi store skader på bærende konstruksjoner, og det kan være nødvendig å skifte ut deler av de berørte områdene i huset.

Husbiller kan angripe treverk i alle deler av huset, men det er mest vanlig å oppdage angrep i takbjelker på loft og solrike vegger. Paneler og loftsgulv blir også tidvis angrepet. I kjellere oppdages det sjeldent husbukkeangrep.

Se utvalg av Woodtox

Stikk maur

Pinnemaur er en insektart som du finner i nesten hele Norge og de kan gjøre skade på bygninger. Den gnager i treverk og/eller isolasjon for å finne et sted å bo. Altså et rede.

De fleste angrepene fra stokkmaur er i yttervegger, men også i gulv og tak dersom den finner et passende sted å bo. Dette er en maur som liker varme, og derfor bor den gjerne i nærheten av varmekilder som solvegger, varmekabler og bak kjøleskap og lignende steder.

Se tilbud hos Woodtox

For råtesopp og blåved

Tre som har mye fukt over lang tid er svært utsatt for råtesopp. Sporene (veiene) til råtesopp er overalt i luften og lander på veden og slår rot når det er egnede vekstforhold. Slike forhold vil nesten alltid være oppfylt når det er nok fuktighet i treverket og det er temperaturer som gjør det egnet for vekst.

Ved å behandle overflaten av treet med Woodtox vil du hindre at soppen får levekår som er gode nok til å være der. Antiparasitt fungerte også slik.

WoodTox er et svært effektivt impregneringsmiddel som forhindrer angrep fra råtesopp og fargeskadesopp (blåved).

Mer om Woodtox

Anbefaling av Woodtox

Vi mener at Woodtox er en god erstatning for antiparasittisk impregnering

Hvis du opplever problemer med Stripet borer, Mit, Morr, Mott, Tremark, Husbukk eller vil hindre Stokkaur da er WoodTox produktet du trenger. Det er et treimpregneringsmiddel som faktisk dreper pågående angrep av vedødeleggende insekter som stripete borer, husbiller og stokkmaur.

På toppen av det hele sørger Woodtox, som en Antiparasitt, for at treverket beskyttes mot nye angrep senere. Både reetablering og nye angrep.

De fungerer også utmerket mot råtesopp og fargeskadende sopp. (“Bluewood”)

Så vi vil si at Woodtox er et godt alternativ til Antiparasitt, og Skadedyrproffen.no har det beste tilbudet på dette produktet.

woodtox-middel mot vedborende insekter som borer og husbiller

Hvordan bruke Woodtox

Påføring: WoodTox påføres ufortynnet. Det skal påføres direkte på ubehandlet tre, både ved beskyttelse av ubehandlet tre og ved behandling av pågående angrep.

Det er viktig å snu og riste beholderen før bruk, slik at den blander seg godt. Du trenger ikke riste hardt. Middelet kan påføres med forskjellige ting, og lavtrykkssprøyte (LPHV), pensel eller sprayflaske anbefales (1 liter er i sprayflaske). Midlet skal kun brukes på treverk som er umalt eller ubehandlet.

Bruk egnet beskyttelse. Unngå kontakt med øyne og hud, og unngå innånding.

Tørketid: Avhengig av temperatur, treverkets fuktighet, relative fuktighet og treslag tørker produktet på ca 1 time. Du bør vente 24 timer før du overmaler.

Rengjøring: Bruk såpe og vann til å rengjøre verktøy.

Anbefalt forbruk:
Forebyggende behandling: 200ml/m2
Kontroll: 300ml/m2
Ved alvorlige angrep påføres i 2 omganger med ca. 30 minutters intervaller.

Innhold / aktive stoffer:
Vannbasert, luktfritt produkt, basert på mikroemulsjonsteknologi. Leveres som 1 liter med sprøyte og 5 liters plastkanne.
Propikonazol 2,5 g/liter,
Permetrin 2,5 g/liter,

IPBC (3-jod-2propynyl-nbutylkarbamat) 2,5G/liter

Scroll to Top