Honningbie

Honningbie

Utseende

  • Loddent behåret
  • Hår på øynene (skiller honning- bie fra andre bier)
  • Slikkende munndeler
  • Arbeiderne er 12-13 mm lange
  • Dronningen er 20 mm lang Ligner ulike arter av villbier.

Biologi og adferd

Honningbier avles i bikuber. En koloni kan inneholde mange tusen individer, men kun én dronning. Svermer legger av og til ut på vand- ring på sensommeren, og kan slå seg ned i hule trær, inni husvegger m.m., der samfunnet kan holde seg i mange år. Honningbier lever kun av nektar og pollen. Dronningen kan overleve mange år. Hun overvintrer med arbeidere som fødes sent på sommeren. Bier er nyttedyr som står for pollinering av planter både i den naturlige flora og i landbruket.

Skade

Bier er fredelige, men de kan stikke hvis de blir forstyrret. Stikket er smertefullt, men de fleste tåler mange stikk. Noen få er overallergis- ke og kan dø av ett stikk.

Bekjempelse

  • Dersom en sverm har etablert seg i en vegg, bør veggen brytes opp og samfunnet fjernes fysisk.

Villbier av ulike arter, anlegger ofte bol i sandskråninger. Dette er nyttige, fredelige og ofte sjeldne insekter og skal som hovedregel ikke bekjempes.

Kilde: Fhi.no

Trenger du råd, eller hjelp til problemer med skadedyr i din bolig? Ta kontalt for en uforpliktende samtale.

Honningbie
Scroll to Top