Gullfluer

Utseende

  • Lys metallisk grønn farge på bryst og bakkropp
  • Glatt overflate uten hår
  • 4,5-11,5 mm
  • Larven er lys og har «maggot» form

Fluer i andre familier, kan være svært like.

Biologi og adferd

I Norge har vi 9 arter i spyflueslekten gullfluer. Larvene utvikles i åtsler, ekskrementer eller åpne sår på ulike virveldyr. En art kan i tillegg utvikle seg i råtnende plantemateriale og en art lever parasittisk i padder eller frosk. Som for de blå spyfluene kan utviklingen gå raskt. Voksne fluer tar til seg føde i form av blomsternektar, ekskrementer og dødt dyremateriale. Fluene flyr i perioden april til oktober, men de fleste artene observeres i størst antall i sommermånedene.

Skade

To av artene er spesielt kjent for å ha larver som utvikler seg i sår på husdyr, spesielt sau. Husdyrene kan få alvorlige skader og ofte dø. Larver kan også opptre i sår på mennesker. Gullfluer er mindre vanlige innendørs enn blå spyfluer, men er i stand til å skape de samme problemene. Egg kan legges og klekke til larver i ubeskyttede matvarer, og voksne fluer kan bære med seg sykdomsfremkallende organismer fra uhygieniske områder til friske matvarer.

Forebygging og bekjempelse

-Ha gode rengjøring- og søppelhåndteringsrutiner.
-Lagre kjøtt og fiskeprodukter kjølig.
-Sikre produksjonslokaler med fluenetting i åpninger.
-Bruk lys-/limfeller i næringsmiddelbedrifter.
-På husdyr bør sår behandles raskt, og man må unngå at døde dyr blir liggende på beite.
-Fluefeller for utendørs bruk kan hjelpe noe.

Kilde: Fhi.no

Trenger du råd, eller hjelp til problemer med skadedyr i din bolig? Ta kontalt for en uforpliktende samtale.

Gullfluer

Ønsker du hjelp med skadedyrbehandling? 

Her kan du få ufopliktende tilbud fra ditt lokale skadedyrfirma. Send inn skjemaet under så vil du bli oppringt eller få svar på epost.

Få hjelp blant annet med

Gullfluer

12 + 15 =

Andre vanlige skadedyr i Norge

Rotter: Hvordan bli kvitt brunrotte (mest vanlige rotten)

Brunrotten, eller Rattus Norvegicus, er en av de vanligste og mest utbredte gnagereartene i verden. Det er et stort skadedyr i mange by- og forstadsområder, og har vært et alvorlig problem for mennesker i alle tider. Denne arten har tilpasset seg nesten alle...

Skjeggkre

Trenger du  hjelp med å fjerne skjeggkre? Ta kontakt idag! Skjeggkre har økt de siste årene i Norge, noe man ser i de offisielle tallene for skadedyrkontroll. De gjør ingen skade for boligen, men mange opplever det veldig utrygt å ha dem i hus og er bekymret for...

Tysk kakerlakk

Det mest vanlige kakerlakken i Norge. Den Tyske Kakerlakken er den kakerlakken vi oftest møter som skadedyr i norske hjem. Den trives best på kjøkken i nærhet av matkilder og kan utvikle seg til store mengder i løpet av noen få måneder. Oppdager man denne i sine...