Gransnutebille

Utseende

  • 10-12 mm lang
  • Lang snute med knebøyde antenner
  • Mørk brun kropp med uregelmessige bånd av gule flekker
  • Larven er hvit, benløs og krumbøyd, med brun hodekapsel

Biologi og adferd

Gransnutebille hører til familien snutebiller, underfamilien skogsnutebiller. Billen er knyttet til skog. De voksne billene blir tiltrukket av lukt fra nyfelt tømmer og oppsøker ferske hogstfelt, men også nybygde hus og hytter, selv over tregrensen. I hogstfelt foretar billene et næringsgnag på småplanter av gran, furu og andre bartrær. De voksne billene kan leve i 2-3 år og påføre plantene skade. Billene legger utover sommeren egg på stubberøtter. Larvene eter lange ganger under barken på røttene før de forpupper seg i et kammer rett under vedoverflaten. Avhengig av temperatur, tar utviklingen fra egg til voksen 1,5 til over 3 år.

Skadebilde

Næringsgnaget til de voksne billene kan gjøre stor skade på nyplantinger. Forekomst av store mengder biller ved nybygde hus og hytter kan være plagsomt, men billene gjør ingen materiell skade her.

Forebygging og bekjempelse

  • Ved skogplanting kan planter behandles med insektmidler
  • For å hindre at billene kommer inn i nybygde hus og hytter kan dører, lufteluker og vinduer holdes lukket eller utrustes med

Kilde: Fhi.no

Trenger du råd, eller hjelp til problemer med skadedyr i din bolig? Ta kontalt for en uforpliktende samtale.

Gransnutebille

Ønsker du hjelp med skadedyrbehandling? 

Her kan du få ufopliktende tilbud fra ditt lokale skadedyrfirma. Send inn skjemaet under så vil du bli oppringt eller få svar på epost.

Få hjelp blant annet med

Gransnutebille

12 + 15 =

Andre vanlige skadedyr i Norge

Rotter: Hvordan bli kvitt brunrotte (mest vanlige rotten)

Brunrotten, eller Rattus Norvegicus, er en av de vanligste og mest utbredte gnagereartene i verden. Det er et stort skadedyr i mange by- og forstadsområder, og har vært et alvorlig problem for mennesker i alle tider. Denne arten har tilpasset seg nesten alle...

Skjeggkre

Trenger du  hjelp med å fjerne skjeggkre? Ta kontakt idag! Skjeggkre har økt de siste årene i Norge, noe man ser i de offisielle tallene for skadedyrkontroll. De gjør ingen skade for boligen, men mange opplever det veldig utrygt å ha dem i hus og er bekymret for...

Tysk kakerlakk

Det mest vanlige kakerlakken i Norge. Den Tyske Kakerlakken er den kakerlakken vi oftest møter som skadedyr i norske hjem. Den trives best på kjøkken i nærhet av matkilder og kan utvikle seg til store mengder i løpet av noen få måneder. Oppdager man denne i sine...