Flekket tyvbille

Flekket tyvbille

Utseende

  • Oval kropp og rundt halsskjold
  • Lyse hårtuster på halsskjoldet, hvite flekker på dekkvingene
  • Klubbeformede lår
  • 2-4,3 mm lang
  • Larven er gulhvit og c-formet
  • Ligner australsk tyvbille

Biologi og atferd

Flekket tyvbille hører med til familien tyvbiller og borebiller.

underfamilien tyvbiller (Ptininae). Den er en av fire vanlige innendørs tyvbillearter i Norge. Billen er lyssky, og trives typisk i mørke matskap, i kjellere og mørke kroker der mat kan finnes. Den spiser all slags tørr mat som f.eks. korn- og bakevarer, kakao, tørket frukt, frø, spekemat, dyrefôr, dyreskinn, łær og døde insekter. Både larver og voksne tar til seg næring. For at billen skal kunne utvikle seg fra egg til voksen må den ha minst 10 °C og 50 % relativ luftfuk- tighet. I oppvarmete hus kan billen ha to generasjoner i året.

Skade

Billen gjør i hovedsak skade gjennom å forurense matvarene den oppholder seg i med ekskrementer, døde individer og larverester. I muséer kan den skade utstoppete dyr, insektsamlinger og herbarier. Billen er meget vanlig, men den blir sjelden tallrik, og er derfor ikke skadedyr i samme omfang som australsk tyvbille.

Forebygging og bekjempelse

  • Godt renhold og rask rotasjon av tørre matvarer er beste fore-
  • Oppbevar utsatte varer (mel, dyrefôr ) i tette beholdere.
  • Fjern eller varmebehandle (50 °C kjernetemperatur i minst 30 minutter)
  • Grundig støvsuging av alle steder hvor billen kan oppholde NB. Billen kan leve mange steder i et hus, bl.a. også i fuglereder, av døde insekter i vegger etc.

Kilde: Fhi.no

Trenger du råd, eller hjelp til problemer med skadedyr i din bolig? Ta kontalt for en uforpliktende samtale.

Flekket tyvbille
Scroll to Top