Flatmøll

Flatmøll

Utseende

  • Forvinger spraglete brunlig, ofte med tre små hvite prikker med sort ring rundt
  • Bakvinger bleke
  • Flate
  • Vingespenn 17-25 mm (kan være mindre)

Biologi og atferd

Flatmøll er vanlig i hele Norge. Hunnen legger egg om våren utendørs på ulike skjermplanter som skvallerkål, sløke, karve, hjorterot, bjønnkjeks og rødkjeks. Larvene lever av plantene. Den nye generasjonen dukker opp i august. Flatmøllen kan ikke formere seg innendørs. Arten flyr tidlig på våren, og man kan se dem fly på milde vinterdager. Oftest dukker de opp i perioden mars til mai. De flyr helst i skumringen. Om sommeren sees de ikke, og om høsten kan de igjen trekke inn i hus.

Skade

Flatmøll er ikke skadedyr, men de vil ofte overvintre innendørs bl.a. mellom klær og i sprekker, noen ganger i tusentalls. Om våren kan de oppleves sjenerende med sitt store antall.

Forebygging og bekjempelse

  • Stenge igjen kjellerluker, loftsvinduer eller andre steder der møllen kan trekke inn.
  • Hvis møllen har kommet inn, slipp møllen ut, åpne vinduer og rist tøy utendørs.

Kilde: Fhi.no

Trenger du råd, eller hjelp til problemer med skadedyr i din bolig? Ta kontalt for en uforpliktende samtale.

Flatmøll
Scroll to Top