Fjærmygg

Utseende

  • Kropp 1-12 mm lang og slank
  • Lange bein
  • Pukkelformet rygg
  • Hannen  har   łærformete   an- tenner
  • Larver vanligvis lange og tynne med lite, tydelig hode

Ligner stikkmygg

Biologi og adferd

Fjærmygg er en insektfamilie med mange arter, over 500 i Norge. Larver og pupper utvikles hovedsakelig i ferskvann. De finnes i alle miljøer,  fra  de  reneste fjellsjøer  og  bekker  til  sterkt  forurensede dammer i lavlandet. Noen kan klare seg i saltvann eller brakkvann, og noen utvikles i fuktig jord. Larvene og puppene er viktig føde for fisk og andre dyr, mens de voksne spises av mange fugler, edderkopper og insekter. Fjærmygg er således viktige i naturen.

Skade

Fjærmygg kan bli plagsomme når de opptrer i stort antall. For eksempel har mygg vært til plage for folk som bor høyt i boligblokker fordi myggen ofte har store svermer som danser opp og ned over høye punkter i terrenget. Stillestående vann blir gjerne funnet i nærheten av blokkene. Et annet eksempel er masseforekomst ved forurenset brakkvann. Folk kan da få dem i munn, nese og øyne, de kan sette seg fast i maling på nymalte hus og skitne til klesvask som henger ute. Andre steder i verden har store mengder ført til glatte veibaner, dårlig sikt og fare for fly ved at de suges inn i motoren ved avgang og landing. Et tredje eksempel er larver og pupper som opptrer i drikkevann. Det er helt ufarlig å få i seg dyrene, men folk reagerer.

Forebygging

  • Det beste er å unngå å bygge hus og ha andre menneskelige aktiviteter i nærheten av steder der store mengder łærmygg forekommer.

Kilde: Fhi.no

Trenger du råd, eller hjelp til problemer med skadedyr i din bolig? Ta kontalt for en uforpliktende samtale.

Fjærmygg

Ønsker du hjelp med skadedyrbehandling? 

Her kan du få ufopliktende tilbud fra ditt lokale skadedyrfirma. Send inn skjemaet under så vil du bli oppringt eller få svar på epost.

Få hjelp blant annet med

Fjærmygg

3 + 8 =

Andre vanlige skadedyr i Norge

Rotter: Hvordan bli kvitt brunrotte (mest vanlige rotten)

Brunrotten, eller Rattus Norvegicus, er en av de vanligste og mest utbredte gnagereartene i verden. Det er et stort skadedyr i mange by- og forstadsområder, og har vært et alvorlig problem for mennesker i alle tider. Denne arten har tilpasset seg nesten alle...

Skjeggkre

Trenger du  hjelp med å fjerne skjeggkre? Ta kontakt idag! Skjeggkre har økt de siste årene i Norge, noe man ser i de offisielle tallene for skadedyrkontroll. De gjør ingen skade for boligen, men mange opplever det veldig utrygt å ha dem i hus og er bekymret for...

Tysk kakerlakk

Det mest vanlige kakerlakken i Norge. Den Tyske Kakerlakken er den kakerlakken vi oftest møter som skadedyr i norske hjem. Den trives best på kjøkken i nærhet av matkilder og kan utvikle seg til store mengder i løpet av noen få måneder. Oppdager man denne i sine...