Fjærmygg

Fjærmygg

Utseende

  • Kropp 1-12 mm lang og slank
  • Lange bein
  • Pukkelformet rygg
  • Hannen  har   łærformete   an- tenner
  • Larver vanligvis lange og tynne med lite, tydelig hode

Ligner stikkmygg

Biologi og adferd

Fjærmygg er en insektfamilie med mange arter, over 500 i Norge. Larver og pupper utvikles hovedsakelig i ferskvann. De finnes i alle miljøer,  fra  de  reneste fjellsjøer  og  bekker  til  sterkt  forurensede dammer i lavlandet. Noen kan klare seg i saltvann eller brakkvann, og noen utvikles i fuktig jord. Larvene og puppene er viktig føde for fisk og andre dyr, mens de voksne spises av mange fugler, edderkopper og insekter. Fjærmygg er således viktige i naturen.

Skade

Fjærmygg kan bli plagsomme når de opptrer i stort antall. For eksempel har mygg vært til plage for folk som bor høyt i boligblokker fordi myggen ofte har store svermer som danser opp og ned over høye punkter i terrenget. Stillestående vann blir gjerne funnet i nærheten av blokkene. Et annet eksempel er masseforekomst ved forurenset brakkvann. Folk kan da få dem i munn, nese og øyne, de kan sette seg fast i maling på nymalte hus og skitne til klesvask som henger ute. Andre steder i verden har store mengder ført til glatte veibaner, dårlig sikt og fare for fly ved at de suges inn i motoren ved avgang og landing. Et tredje eksempel er larver og pupper som opptrer i drikkevann. Det er helt ufarlig å få i seg dyrene, men folk reagerer.

Forebygging

  • Det beste er å unngå å bygge hus og ha andre menneskelige aktiviteter i nærheten av steder der store mengder łærmygg forekommer.

Kilde: Fhi.no

Trenger du råd, eller hjelp til problemer med skadedyr i din bolig? Ta kontalt for en uforpliktende samtale.

Fjærmygg
Scroll to Top