Det er derfor avfuktere jobber for å fjerne mugg i kjellere

Mugg i kjelleren er et vanlig problem som mange huseiere opplever. Det kan føre til en rekke helseproblemer og skader på hjemmet ditt. I tillegg er det en del skadedyr som trives i høy luftfuktighet, men som ikke tåler lav luftfuktighet over tid. En effektiv måte å bekjempe problemet på er derfor å bruke en avfukter. I denne artikkelen vil vi diskutere hvordan en avfukter fungerer for å fjerne mugg i kjelleren din.

Hva er mugg og hvorfor er det farlig?

Mugg er en type sopp som kan vokse på overflaten av organiske materialer som tre, papir, tepper og mat. Den vokser ofte i fuktige områder som kjellere og bad. Mugg kan forårsake allergiske reaksjoner, hodepine, øyeirritasjon og hudirritasjon. I tillegg kan det føre til alvorlige helseproblemer som astma og lungeinfeksjoner.

Hva forårsaker mugg i kjelleren?

Mugg i kjelleren kan oppstå på grunn av høy luftfuktighet, dårlig ventilasjon, lekkasjer og flom. Kjellere har en tendens til å være fuktige, noe som gjør det til et ideelt sted for mugg å vokse. Derfor anbefales det å bruke en stor nok avfukter for å kontrollere fuktigheten, og få luftfuktigheten under et nivå der mugg trives.

Hvordan fungerer en avfukter?

En avfukter fungerer ved å trekke inn fuktig luft fra omgivelsene og avfukte den ved hjelp av en kjølevifte og et avfuktingssystem. Fuktigheten samles i en beholder eller ledes ut av huset gjennom en slange. Dette bidrar til å senke fuktighetsnivået i kjelleren, noe som kan hindre muggvekst.

Hvilken type avfukter bør du bruke?

Det er to typer avfuktere du kan bruke for å fjerne mugg i kjelleren din: kondensavfuktere og tørkemiddelavfuktere.

Kondensavfukter

En kondensavfukter fungerer ved å trekke inn luft fra rommet og kjøle den ned til duggpunktet. Fuktigheten i luften kondenserer på kjøleplatene og drypper deretter ned i en beholder. Denne typen avfukter er enkel å bruke og er ideell for rom med moderat luftfuktighet. Dette er en type avfukter som fungerer dårlig i lavere temperaturer, og bør ha mer enn 15C i omgivelsene.

Avfuktere med tørkerotor

En avfukter med tørkemiddelrotor bruker en absorberende rotor for å trekke ut fuktighet fra luften. Rotorene er belagt med et stoff som absorberer fuktighet og deretter varmes opp for å fjerne fuktigheten fra stoffet. Denne typen avfuktere er mer effektiv enn kondensavfuktere og er ideell for rom med høy luftfuktighet.

Sorpsjonsavfukter – den anbefalte typen

En sorpsjonsavfukter er en type avfukter som bruker en sorpsjonsprosess for å fjerne fuktighet fra luften. Denne bruker en tørkerotor, men fungerer mer effektivt. Den nye serien er ypperlig for å fjerne fuktproblemer i boliger og båter.

Sorpsjon er en prosess der et fast stoff absorberer væske eller damp. I en sorpsjonsavfukter trekker en absorberende rotor inn fuktig luft, og fuktigheten absorberes av et materiale som er belagt på rotoren. Rotoren varmes deretter opp, og fuktigheten fordamper og forlater rotoren. Sorpsjonsavfuktere er ofte mer effektive enn kondensavfuktere og brukes ofte i større eller mer krevende områder. Imidlertid er de vanligvis dyrere og mer kompliserte å vedlikeholde.

Vi anbefaler Arida Pro S35 Light som kan fjerne opptil 35 liter vann per dag, mens nykommeren Arida Pro S25 Light fjerner opptil 25 liter. Dette er veldig gode maskiner.

Scroll to Top