Derfor er det mange som kontakter oss om mus og rotter nå

I Norge er det vanlig at mange kontakter oss når kulda kommer tilbake, slik det skjer akkurat nå i deler av landet. Dette er fordi mus og rotter ofte søker ly og varme i hus og bygninger når temperaturen ute synker. I dette innlegget vil vi forklare hvorfor mus og rotter dukker opp i hjemmet ditt om vinteren og hvordan du kan unngå dem i fremtiden.

Hva tiltrekker mus og rotter til hjemmet ditt?

Mus og rotter leter etter et sted hvor de kan overleve vinteren og finne mat. Når kulda kommer vil de søke tilflukt innendørs i varme og tørre områder. Hjemmet ditt gir disse gnagerne den perfekte beskyttelsen mot kulde og gir dem også enkel tilgang til mat og vann.

Så hvis du har gitt dem «tillatelse» til å komme inn, ved å gi dem en åpning for å komme inn, vil de ønske å komme inn. Derfor oppdager mange plutselig støy i vegger og gulv, og oppdager mus og rotter der de ikke burde være…

Dette kan være skadelig på mange måter. For det første kan de spre sykdommer gjennom urin og avføring, og også gjennom lopper og lus som lever på pelsen deres. De kan også gnage på ledninger, rør og andre materialer, noe som kan forårsake skader på boligens struktur og elektriske systemer. I verste fall kan det føre til boligbrann, og det oppstår en litt mindre farlig, men svært kostbar stor vannskade som følge av lekkasjer etter korrosjon. I tillegg kan gnagerne ødelegge mat og forurense matlagre, noe som er spesielt farlig for restauranter og kafeer.

Hvordan kan du unngå å tiltrekke deg mus og rotter?

Det er flere måter å unngå å tiltrekke seg mus og rotter.

For det første kan du sørge for at alle matkilder i og rundt hjemmet ditt er godt lagret og forseglet. Sørg for å rengjøre søppeldunker og beholdere regelmessig, sørg for at de er intakte for å hindre at gnagere kommer inn i dem, og oppbevar all mat som ikke er i bruk på et trygt sted.

Kompostbinger er også et klassisk sted å tiltrekke seg rotter, så hvis du ønsker å beholde kompost, sørg for at det er langt fra husets fire vegger.

Sørg også for at gjemmesteder minimeres, for eksempel ved eller dekk som mange holder tett inntil husveggen. Plasser den heller ute på tomten et sted, slik at det ikke blir noe fint gjemmested bak dem. Rotter og mus liker ikke å oppholde seg uten å bli gjemt, så fjerner du gjemmestedene er det større sjanse for at de ikke kommer til huset i det hele tatt.

Hvilke tiltak kan du ta hvis mus og rotter allerede har invadert hjemmet ditt?

Hvis mus og rotter allerede har funnet veien inn i hjemmet ditt, er det flere tiltak du kan gjøre for å bli kvitt dem. For det første kan du sette ut rottefeller, musefeller eller få en profesjonell til å sette ut agn. Men vi anbefaler minst mulig giftnivå og bruker heller de andre metodene for å holde bestanden nede.

rottefelle i tunnel

Hvis problemet vedvarer, bør du kontakte et profesjonelt skadedyrfirma for å få hjelp. Vi kan hjelpe deg med dette.

Hvordan kan du forhindre en gjentakelse av mus- og rotteproblemet?

For å forhindre at mus og rotter kommer tilbake til hjemmet ditt, må du ta noen forebyggende tiltak. Først kan du forsegle alle sprekker og hull som gnagere kan bruke for å komme inn i hjemmet ditt. Du bør også sørge for å holde hjemmet rent og ryddig, og fjerne alle mulige gjemmesteder for gnagere. Du bør for eksempel ikke oppbevare veden direkte i husveggen men frittstående unna bygget.

En effektiv måte å muse- og rottesikre huset ditt på er å bruke gnagerstoppende fugemasse i små sprekker. Dette er en tetningsmasse som inneholder stålforsterkende fibre som gnagere ikke vil spise. Tetningsmiddel for gnagerstopp kan tette små sprekker og forhindre at gnagere kommer inn i hjemmet ditt.

gnager stoppe tetningsmasse

For større hull og sprekker kan du bruke spesiell stålull, som gnagerne ikke kan gnage gjennom. Dette er ikke den fine typen stålull som brukes på kjøkkenet, men en grov stålull som gnagere ikke vil gnage på. De vil derfor ikke prøve hvor slik stålull er installert.

xinkluder stålull mot gnagere

Du kan også bruke en musebørste under møbeltrekk og i større hull og sprekker for å hindre at gnagere kommer inn i hjemmet ditt.

Musebørster anbefales av proffene

Hvis temperatur og type hull tillater det, kan du også mure opp åpninger i grunnmuren. Disse tiltakene kan bidra til å forhindre at mus og rotter kommer inn i hjemmet ditt og gir deg et tryggere og mer gnagerfritt liv. Hvis været ikke er på din side, anbefales stålull og fugemasse som nevnt ovenfor.

Hva bør du gjøre hvis du oppdager en mus eller rotte i hjemmet ditt?

rattus norvegicus Norge rotte fra siden

Hvis du oppdager en mus eller rotte i hjemmet ditt, er det viktig å handle raskt for å unngå at problemet blir større. Du bør umiddelbart sette ut feller og sørge for å tette alle hull og sprekker i hjemmet ditt som gnagerne kan bruke for å komme inn i. Fremgangsmåten kan variere litt fra sted til sted, men generelt bør du kvitte deg med musene eller rottene så raskt som mulig. som mulig.

Du kan bruke feller for levende fangst eller dødelige feller, avhengig av dine preferanser. I begge tilfeller er det viktig å tette bygget slik at nye gnagere ikke finner veien inn.

levendefangende rotter og mus

Du kan også plassere en Multikill-felle på utsiden, hvis du vet hvor gnagerne kommer inn. Da vil den kunne drepe dyrene før de klarer å komme seg inn.

Det er derfor mange kontakter oss om mus og rotter nå 7

Hva bør du unngå å gjøre når du prøver å bli kvitt mus og rotter?

Når du prøver å bli kvitt mus og rotter i hjemmet ditt, er det viktig å unngå visse handlinger som kan gjøre problemet verre.

For det første bør du unngå å bruke gift innendørs, da dette kan være farlig for andre dyr og mennesker i hjemmet ditt. I tillegg øker du risikoen betraktelig for at gnageren dør inne i en vegg eller et hulrom, og du kan få et alvorlig luktproblem.

Du bør også unngå å plassere feller på steder der barn og kjæledyr kan komme i kontakt med dem. I dette tilfellet bør du bruke en beskyttelsesboks som gjør at de ikke kan komme i direkte kontakt med fellen.

Scroll to Top