Bydue

Bydue

Utseende

Vanligvis grå kropp med to mørke tverrbånd på vingene. Det forekommer også individer med større eller mindre innslag av hvitt, brunt eller svart.

Biologi og adferd

Bydue er utbredt over hele landet, og forekommer i nærheten av bygninger og menneskelig aktivitet. De opptrer i flokker, i ekstreme tilfeller i tusentalls. De kan ha 3-4 kull i løpet av året. Byduer lever for det meste av frø og korn, men kan ta insekter, brød og andre matrester.

Skade

Duer medfører ofte et problem når de forekommer i stort antall. Ekskrementene griser til tak og fasader på bygninger, statuer, gågater, torg, biler osv. Takrenner og nedløpsrør kan gå tett, og den sterkt etsende møkka kan ødelegge billakk og materialer som er brukt til taktekking, fasader osv. Avføringen kan dessuten medføre sykdoms- smitte og smitteverntiltak bør utføres ved produksjon av næringsmidler, łerning av møkk osv. Duer som oppholder seg på og i nærheten av flyplasser utgjør en økt risiko for flytrafikken.

Forebygging og bekjempelse

  • Fangst med feller eller spesialnett  kan være nødvendig.
  • Nedskyting kan være nødvendig i enkelte situasjoner, men har ingen langtidseffekt  og fjerner  kun  enkeltindivider  (se  Viltfor- skriften).
  • Fuglesikring med snorer/wire, pigger eller nett hindrer fuglenes hekkeplasser og utsiktsposter.
  • Fjerne tilgang til hvile- og hekkeplasser.

Kilde: Fhi.no

Trenger du råd, eller hjelp til problemer med fugl på din bolig? Ta kontalt for en uforpliktende samtale.

Bydue
Scroll to Top