Buorm

Utseende

  • Opptil 135 cm lang
  • Kroppsfargen er grå, brungrå eller svart
  • Hvite til oransjegule flekker i nakken (flekker kan mangle hos helsvarte individer)
  • Smidig, kryper med mange buktninger i kroppen

Biologi og atferd

Buormen har sin hovedutbredelse i lavlandet i Sørøst-Norge og langs Sørlandskysten. Buormen er sterkere knyttet til kulturmark enn de andre krypdyrene, og den finnes ofte i tilknytning til vann. Buormen er en meget dyktig svømmer. Hovedføden er amfibier. Dene eraktiv på dagen. Om vinteren ligger den i dvale.

Skade

Den sprer frykt, men gjør ingen skade.

Forebygging og bekjempelse

  • Buormen er fredet og skal ikke bekjempes
  • Steng sprekker og hull for å hindre at den kommer inn i byg-
  • Fjerning av busker, høyt gress, steinmurer og komposthaug i nærheten av hus vil gjøre området mindre egnet for
  • Individer som er til sjenanse kan fanges og fjernes fra bygninger og hageområder. eks. kan bølgeblikkplater e.l. som dyrene bruker som skjulesteder legges ut i terrenget. Herfra kan dyrene fanges og fjernes.

Kilde: Fhi.no

Trenger du råd, eller hjelp til problemer med skadedyr i din bolig? Ta kontalt for en uforpliktende samtale.

Buorm

Ønsker du hjelp med skadedyrbehandling? 

Her kan du få ufopliktende tilbud fra ditt lokale skadedyrfirma. Send inn skjemaet under så vil du bli oppringt eller få svar på epost.

Få hjelp blant annet med

Buorm

5 + 12 =

Andre vanlige skadedyr i Norge

Rotter: Hvordan bli kvitt brunrotte (mest vanlige rotten)

Brunrotten, eller Rattus Norvegicus, er en av de vanligste og mest utbredte gnagereartene i verden. Det er et stort skadedyr i mange by- og forstadsområder, og har vært et alvorlig problem for mennesker i alle tider. Denne arten har tilpasset seg nesten alle...

Skjeggkre

Trenger du  hjelp med å fjerne skjeggkre? Ta kontakt idag! Skjeggkre har økt de siste årene i Norge, noe man ser i de offisielle tallene for skadedyrkontroll. De gjør ingen skade for boligen, men mange opplever det veldig utrygt å ha dem i hus og er bekymret for...

Tysk kakerlakk

Det mest vanlige kakerlakken i Norge. Den Tyske Kakerlakken er den kakerlakken vi oftest møter som skadedyr i norske hjem. Den trives best på kjøkken i nærhet av matkilder og kan utvikle seg til store mengder i løpet av noen få måneder. Oppdager man denne i sine...