Brun tremaur

Brun tremaur

Utseende

    • Lysebrun med mørk brun bakkropp og hode
    • Første antenneledd (det lange) glatt, uten hår
    • Arbeiderne er 3,2-4,5 mmKan forveksles med svart jordmaur. Skilles ved at denne er ensfarget og har hår på første antenneledd. 

Biologi og adferd

Brun tremaur (tidligere kalt brun jordmaur) finnes i i kystnære strøk på Sør- og Østlandet. I naturen er brun tremaur vanlig i gamle, solrike eiker eller linder. De kan også forekomme i gamle furuer. Brun tremaur er sky, og maurstiene ned fra treet er derfor gnagd ut i barken eller dekket av et tak som maurene har ”murt”. Reirene gnages ut i bark og ved, helst inne i hule trær. En koloni kan inneholde flere tusen individer og forekomme på samme sted i flere tiår. Kolonien har én eller noen få dronninger. Svermingen foregår i juni og tidlig juli. Maurene lever hovedsakelig av honningdogg som de kan gå langt for å få tak i. Brun tremaur kan anlegge reir i hus i treverk eller isolasjonsmateriale. Finner du brun tremaur innendørs er det mest sannsynlig at den har reir i huset.

Skade

Brun tremaur kan anlegge reir i trevirke eller isolasjon, men det er sjelden at den anlegger reir innendørs.

Bekjempelse

  • Tilgjengelige reir kan bekjempes med insektspray eller mekanisk fjerning
  • Utilgjengelige eller ulokaliserte reir bekjempes med forgiftet åte.

Kilde: Fhi.no

Trenger du råd, eller hjelp til problemer med skadedyr i din bolig? Ta kontalt for en uforpliktende samtale.

Brun tremaur
Scroll to Top