Brun pelsbille – Hvordan stoppe det?

Hvordan bekjempe brun pelsbille / Majorstub bille?

Noen tyr til å bruke insektmidler for å utrydde billene, men de opplever ofte at dette ikke løser problemet. Bruk av insektmidler i boliger bør minimeres, og billene kan lett finne steder som ikke er behandlet, for eksempel bak bokhyller og skap.

Tørkepulver som Insektnix virker mot biller, og også mot brune pelsbiller. Det er ikke giftig og ikke skadelig for mennesker. Vi anbefaler derfor å bruke denne mot brune pelsbiller.

Insektnix er en spray med et giftfritt middel som virker mot veggedyr, skjeggete insekter, edderkopper og brune pelsbiller/Majorstubille.

Selve pulveret inni er godt kjent fra før, men i en spraybeholder er det mye enklere å bruke. Dette er en ny og fantastisk effektivt produkt mot krypende insekter. Kan også brukes mot maur og andre insekter.

Tørkepulver brukes mot mange typer insekter i ulike sammenhenger og er testet på veggedyr og midd, hvor det har en suveren evne. Profesjonell skadedyrbekjempelse av veggedyr utføres nå i stor grad med tørkepulver som den viktigste delen av bekjempelsen. Insektnix har også god effekt mot sølvkryss og skjeggkre.

Midlet er helt ugiftig og utgjør ingen fare for miljøet.

Dette er sprayen Glen Hovdal anbefaler å bruke mot den brune pelsbillen:

InsektNIX SPRAY mot veggedyr, edderkopper og snutebiller

Fra FHI:
Brun pelsbille (Attagenus smirnovi) kalles av mange «Majorstu-billen», da den i mange år kun ble funnet på Majorstuen i Oslo og tilliggende områder. Denne støv- og hudeteren er ekstremt vanlig i Oslo og sprer seg til tettbygde strøk over resten av landet.

Favorittsteder er under kjøleskap og komfyr. Bak, under og langs lister i alle rom. De trives også i sprekker mellom gule planker. Larvene er skyggefulle og flytter seg raskt til skjulestedet hvis de blir oppdaget eller føler seg truet. Larvene utvikler seg i minimum 3 måneder og puppestadiet varer fra 8-13 dager før de klekkes som voksne biller. For at utviklingen skal gå så raskt er de avhengig av en temperatur på 24 grader celsius, ellers tar utviklingen lengre tid.

I Norge ble den brune pelsbillen først funnet i november 1983 på en studenthybel på Majorstuen i Oslo (1). I årene etter ble den svært vanlig på Majorstuen og spredte seg raskt til Bislett og andre byområder i Oslo vest. Navnet «Majorstu-billen» ble etablert i disse årene. Fra 1997 har den spredt seg i Oslo, først mot Sagene, Torshov, Grünerløkka, Tøyen og Kampen, fra ca. i 2000 ble den funnet over hele Oslo og i nabokommunene. I tillegg er det frem til i dag gjort spredte funn andre steder i Norge, som på Lillehammer, i Skien, Sandefjord, Trondheim, Bergen og Harstad.

Brun pelsbille – Hvordan stoppe det?, Skadedyrproffen på YouTube

Scroll to Top