Brødbille

Utseende

  • Hode gjemt under halsskjold
  • Dekkvinger med lengdestriper og små utstående hår
  • 2-3 mm lang
  • Larven er hvit, c-formet og opptil 5 mm lang

Ligner tobakksbille og stripet borebille.

Biologi og atferd

Brødbille hører med til familien tyvbiller og borebiller (Ptinidae), underfamilien stripeborebiller (Anobiinae). Den er utbredt over hele verden og vanlig innendørs i Norge. Opptill 100 egg pr. hunn legges på mørke steder eller i matvarer. Unge larver vandrer aktivt omkring for å finne matvarer og de kan leve over en uke uten mat. Larven gnager i matvaren og forpupper seg også her i en kokong av ekskrementer og andre materialer. Voksne biller gnager et flygehull på 1-2 mm i matvaren, forpakningen e.l. Etter paring og egglegging flyr billene mot lyset, og man finner dem gjerne i vinduskarmen. Utviklingen fra egg til voksen tar ca. 120 dager ved 20-22 °C.

Skadebilde

Brødbillelarven er nærmest altetende og den forurenser matvarer og andre ting med ekskrementer, ganger og gnag. Den lever av stivelsesholdige planteprodukter som brødvarer, frø, krydder, nøtter, kakaobønner, tobakk, herbarier o.l. Den kan også leve i tørket kjøtt og lær og har gjort skade på bøker og papir.

Forebygging og bekjempelse

  • Kjølig lagring av varer hindrer eller gir sakte utvikling av
  • Angrepne varer må łernes, varmebehandles ved 60 °C i 10 minutter (gjennomvarming) eller fryses ved -20 °C i et par døgn.
  • Støvsug skap eller andre angrepsområder.
  • For etterkontroll, benytt limfeller, feromonfeller eller overvåk vinduskarmer.

Kilde: Fhi.no

Trenger du råd, eller hjelp til problemer med skadedyr i din bolig? Ta kontalt for en uforpliktende samtale.

Brødbille

Ønsker du hjelp med skadedyrbehandling? 

Her kan du få ufopliktende tilbud fra ditt lokale skadedyrfirma. Send inn skjemaet under så vil du bli oppringt eller få svar på epost.

Få hjelp blant annet med

Brødbille

3 + 13 =

Andre vanlige skadedyr i Norge

Rotter: Hvordan bli kvitt brunrotte (mest vanlige rotten)

Brunrotten, eller Rattus Norvegicus, er en av de vanligste og mest utbredte gnagereartene i verden. Det er et stort skadedyr i mange by- og forstadsområder, og har vært et alvorlig problem for mennesker i alle tider. Denne arten har tilpasset seg nesten alle...

Skjeggkre

Trenger du  hjelp med å fjerne skjeggkre? Ta kontakt idag! Skjeggkre har økt de siste årene i Norge, noe man ser i de offisielle tallene for skadedyrkontroll. De gjør ingen skade for boligen, men mange opplever det veldig utrygt å ha dem i hus og er bekymret for...

Tysk kakerlakk

Det mest vanlige kakerlakken i Norge. Den Tyske Kakerlakken er den kakerlakken vi oftest møter som skadedyr i norske hjem. Den trives best på kjøkken i nærhet av matkilder og kan utvikle seg til store mengder i løpet av noen få måneder. Oppdager man denne i sine...