Bønnefrøbille

Bønnefrøbille

Utseende

  • 3-4 mm lang
  • Gråbrun kropp med rødlige an- tenner og bein
  • Dekkvingene har mørke striper og dekker ikke bakkroppen helt
  • Nyklekt larve er langstrakt med bein, eldre larver er C-formede og uten bein, opptill 4 mm

Biologi og atferd

Bønnefrøbille hører til familien bladbiller (Chrysomelidae), underfamilien frøbiller (Bruchinae). Den er opprinnelig en tropisk art fra Sør-Amerika, men er spredt med varer over hele verden. Billen kommer også av og til til Norge, særlig ved import av brune bønner. I tillegg til bønner kan larvene også spise tørkede erter og linser. De voksne lever bare av pollen fra blomster. De er gode flygere. Hunnen legger egg mellom bønnene og den nyklekte larven spiser seg inn i en bønne. Det kan være flere larver i en bønne. Når billen er voksen gnager den seg ut av bønna gjennom et rundt hull. Utviklingen fra egg til voksen tar ved 30 °C fire uker, ved 20 °C 2,5 til tre måneder. Utviklingen vil stanse dersom det blir kjøligere enn 12 °C. Billen kan ikke overvintre utendørs i Norge.

Hvilken skade kan de gjøre

Bønnefrøbille regnes som en av de verste skadedyrene på lagrede bønner og erter. De huler ut belgfruktene og gjør dem ubrukelige til menneskeføde. Spireevnen i såvarer kan dessuten ødelegges. Voksne biller kan gnage istykker emballasje.

Forebygging og bekjempelse

  • I husholdninger kan angrepne matvarer kastes og nye matvarer oppbevares i tette beholdere.
  • På lager kan angrepne varer kastes, varme- eller kuldebehand-
  • Kjølig lagring vil stanse utviklingen av
  • Gassing kan være et alternativ ved meget store

Kilde: Fhi.no

Trenger du råd, eller hjelp til problemer med skadedyr i din bolig? Ta kontalt for en uforpliktende samtale.

Bønnefrøbille
Scroll to Top