Bønnefrøbille

Utseende

  • 3-4 mm lang
  • Gråbrun kropp med rødlige an- tenner og bein
  • Dekkvingene har mørke striper og dekker ikke bakkroppen helt
  • Nyklekt larve er langstrakt med bein, eldre larver er C-formede og uten bein, opptill 4 mm

Biologi og atferd

Bønnefrøbille hører til familien bladbiller (Chrysomelidae), underfamilien frøbiller (Bruchinae). Den er opprinnelig en tropisk art fra Sør-Amerika, men er spredt med varer over hele verden. Billen kommer også av og til til Norge, særlig ved import av brune bønner. I tillegg til bønner kan larvene også spise tørkede erter og linser. De voksne lever bare av pollen fra blomster. De er gode flygere. Hunnen legger egg mellom bønnene og den nyklekte larven spiser seg inn i en bønne. Det kan være flere larver i en bønne. Når billen er voksen gnager den seg ut av bønna gjennom et rundt hull. Utviklingen fra egg til voksen tar ved 30 °C fire uker, ved 20 °C 2,5 til tre måneder. Utviklingen vil stanse dersom det blir kjøligere enn 12 °C. Billen kan ikke overvintre utendørs i Norge.

Hvilken skade kan de gjøre

Bønnefrøbille regnes som en av de verste skadedyrene på lagrede bønner og erter. De huler ut belgfruktene og gjør dem ubrukelige til menneskeføde. Spireevnen i såvarer kan dessuten ødelegges. Voksne biller kan gnage istykker emballasje.

Forebygging og bekjempelse

  • I husholdninger kan angrepne matvarer kastes og nye matvarer oppbevares i tette beholdere.
  • På lager kan angrepne varer kastes, varme- eller kuldebehand-
  • Kjølig lagring vil stanse utviklingen av
  • Gassing kan være et alternativ ved meget store

Kilde: Fhi.no

Trenger du råd, eller hjelp til problemer med skadedyr i din bolig? Ta kontalt for en uforpliktende samtale.

Bønnefrøbille

Ønsker du hjelp med skadedyrbehandling? 

Her kan du få ufopliktende tilbud fra ditt lokale skadedyrfirma. Send inn skjemaet under så vil du bli oppringt eller få svar på epost.

Få hjelp blant annet med

Bønnefrøbille

8 + 10 =

Andre vanlige skadedyr i Norge

Rotter: Hvordan bli kvitt brunrotte (mest vanlige rotten)

Brunrotten, eller Rattus Norvegicus, er en av de vanligste og mest utbredte gnagereartene i verden. Det er et stort skadedyr i mange by- og forstadsområder, og har vært et alvorlig problem for mennesker i alle tider. Denne arten har tilpasset seg nesten alle...

Skjeggkre

Trenger du  hjelp med å fjerne skjeggkre? Ta kontakt idag! Skjeggkre har økt de siste årene i Norge, noe man ser i de offisielle tallene for skadedyrkontroll. De gjør ingen skade for boligen, men mange opplever det veldig utrygt å ha dem i hus og er bekymret for...

Tysk kakerlakk

Det mest vanlige kakerlakken i Norge. Den Tyske Kakerlakken er den kakerlakken vi oftest møter som skadedyr i norske hjem. Den trives best på kjøkken i nærhet av matkilder og kan utvikle seg til store mengder i løpet av noen få måneder. Oppdager man denne i sine...