Bli kvitt rotter og mus inne

Alle gnagere trenger mat, ly og vann. Le gir beskyttelse mot rovdyr, vær og et gunstig sted å avle. Selv om gnagere krever vann, varierer dette veldig fra art til art. Fordi gnagermat og dekke (dvs. vegetasjon) kan påvirkes av menneskelige aktiviteter, har det vært betydelig utvikling av strategier for å redusere bestander. Å bruke eksklusjon er en trygg og kostnadseffektiv måte, og den mest effektive langsiktige løsningen er å holde gnagere ute i utgangspunktet. Tiltak som tetting av åpninger og andre inngangspunkter hindrer gnagere i å komme inn i bygninger og hjelper deg å unngå invasjon. Følg tipsene i avsnittene nedenfor, og du vil være ett skritt nærmere å holde hjemmet ditt permanent fritt for rotter og mus.

Retningslinjer for å holde bygninger fri for gnagere

Forsegle inngangspunkter for å hindre at gnagere kommer inn i bygningen. Sørg for å bruke musebørster, metallnett eller annet egnet materiale for å tette eksisterende inngangspunkter, velger du å bruke konstruksjonsskum bør du “forsterke” dette med metallnett eller lignende. Siden byggskum er en lett hindring å passere for gnagere.

Rotter kommer inn mellom hull ned til 12 mm, mens mus klarer seg med 6 mm. Så alle små hull skal tettes.

Forebyggende tiltak

Hold god avstand fra vegg til planter som kan danne «rottestiger» til vinduer, loft og andre innvendige rom Hold komposthauger så langt unna bygninger som mulig, og gresset klippes jevnlig.

Hold minst 50 cm mellom busker, gjerder og bygninger.

Unngå å ha fuglemater da det gir gnagere en matkilde. Fuglemating er ofte en kilde til overflateaktivitet av gnagere.

Hold utendørsgrillen ren.

Hold ved fra bakken og så langt unna bygninger som mulig for å redusere lymuligheter.

Bruk plastbinger med tette lokk. Hvis det er sprukket eller mangler et lokk, kontakt renovasjonsselskapene for å få det erstattet.

Se etter tegn på rotter og mus rundt mat, kjøkkenkroker, inne i skap eller under vasker. Se også etter hekkemateriale som strimlet papir eller stoff.

Fjern gnagere inne ved å bruke klaff eller elektroniske feller.

Legg all mat som frokostblandinger, chips og kjeks i lukkede bokser.

Skyll mat- og drikkebeholdere før du kaster dem.

Rengjør søppel og sorteringsbeholdere ofte.

Ikke la kjæledyrmat eller vann stå ute over natten.

Hold ovnstoppen ren og fri for matrester.

Reparer lekkende rør.

Tett inngangspunkter rundt skap, innvendige vegger, loft og krypkjeller med musebørster, stålull, metallnett eller annen egnet fugemasse.

Sjekk rørgjennomføringer under kjøkkenbenkeplater.

Slåss

Er du sikker på at rotter eller mus har tatt seg inn i hjemmet ditt, må du bruke en kombinasjon av
forebyggende tiltak og behandlingsmetoder for å bli kvitt dem. Forebyggende tiltak inkluderer
fjerne mat, vann, husly og tilgang til bygget. Hvordan bekjemper vi aktivitet, og hvilke alternativer har vi tilgjengelig? Her følger en oversikt over feller.

Fordelene med å bruke feller

Å bruke feller i stedet for rodenticide gir deg en klar bekreftelse på en fanget gnager og tillater det
for å bedre måle effektiviteten av behandlingen. Du kan også kaste gnagere umiddelbart. Ved bruk av gift er det fare for at dyr dør på utilgjengelige steder. Dette fører til luktproblemer fra konstruksjonen. Feller vil heller ikke utgjøre noen fare for at ikke-målrettede dyr eller andre blir utsatt for tiltak.

Klafffeller

Dette er den eldste felletypen og bruker en fjærbelastet stang for å drepe en gnager ved kontakt. Noen moderne klapper forhindrer risiko for barn og kjæledyr ved å omslutte enheten i en sikret plastboks. Se veiledningen til bruk av klafffeller og våre anbefalte feller her.

Smarte feller

Tilgjengelig i elektriske eller gassdrevne modeller. Dette er nyere typer feller som er tilgjengelig for både rotter og mus. Disse kan ofte drepe mer enn ett individ og kan rapportere fangst. Vi har valgt ut 2 forskjellige feller i denne kategorien, som vi har lang erfaring med. En vi synes egner seg godt til innendørs bruk og en til utendørs bruk.

Når du bruker feller, ta følgende forholdsregler
Sørg for å plassere feller på steder der barn og kjæledyr ikke har tilgang til dem, eller plasser feller i sikre bokser.

Sikkerhetstips:

-Bruk hansker når du fjerner døde gnagere, reir eller annet hekkemateriale.

-Spray den døde gnageren eller hekkematerialet med et desinfeksjonsmiddel

-Spray og tørk opp området rundt døde gnagere eller hekkemateriale med et desinfeksjonsmiddel

– Vask hendene grundig med såpe og vann.

Musegift eller rottegift

Vi skadedyrfagfolk anbefaler aldri bruk av muse- eller rottegift, men vil likevel skrive litt om det dersom noen velger å bruke dette likevel.

Agn kan bestå av forskjellige typer giftstoffer som brukes til å drepe gnagere. disse stoffene er dødelige for alle pattedyr eller fugler som får i seg dem og er ikke bare giftige for gnagere. Alle agn utgjør en høy risiko for forgiftning for ikke-måldyr som kan spise agnet eller spise en forgiftet rotte eller mus.

-Hvis du velger å bruke rodenticider, bør du være klar til å håndtere disse potensielle konsekvensene

-Gnagere vil sannsynligvis dø på steder hvor de ikke kan plukkes opp. Lukten av et dødt dyr vil vedvare i flere uker til flere måneder.

-Hvis du eller naboene dine har katter eller hunder, kan de dø eller bli akutt syke av å spise forgiftede gnagere.

-Rovfugler som ørn og ugler eller andre rovdyr som lever i naturen kan dø av å spise forgiftede gnagere

– Barn risikerer utilsiktet forgiftning da de kan forveksle gnagermidlene med godteri eller mat.

Hvis du, etter å ha vurdert risikoen for barn, kjæledyr og dyreliv ved bruk av gnagermidler, fortsatt bestemmer deg for at gnagermidler er nødvendig, ta disse forholdsreglene for å redusere risikoen:

-Les og følg alltid etikettinstruksjonene og annen lovgivning. Du kan bli erstatningsansvarlig som følge av at du ikke overholder gjeldende lover.

-Innendørs, plasser kun fôringsstasjoner på steder som er helt utilgjengelige for barn og kjæledyr. Hvis alle tegn på gnagere er borte, fjern fôringsstasjonene umiddelbart.

En kombinasjon av tiltak er ofte nødvendig for å oppnå et vellykket resultat. Å bruke en multitaktisk tilnærming til å håndtere gnagere reduserer risikoen for å håndtere fremtidige angrep, da en betydelig del av puslespillet er forebyggende tiltak som fjerning av inngangspunkter, sanitær og redusering av vegetasjon rundt hjemmet, samt eliminering av mat- og vannkilder som tiltrekke rotter og mus.

Scroll to Top