Avfukter i kjelleren: Slik kvitter du deg med fuktighet i kjelleren

En fuktig kjeller kan være et stort problem for mange hjem. Det kan føre til mugg, råte, skadedyr og andre helseproblemer. En avfukter kan være en enkel og effektiv løsning for å redusere fuktigheten i kjelleren din. Avfuktere fungerer ved å trekke inn fuktig luft og fjerne fuktigheten fra luften, og deretter blåse ut tørrere luft.

En avfukter vil redusere fuktigheten i kjelleren din og dermed redusere risikoen for mugg og råte. I tillegg forbedres inneklimaet i hjemmet ditt. Men det finnes mange varianter av avfuktere, og det kan være vanskelig å velge den du skal ha. Ønsker du hjelp til dette, vennligst kontakt oss. Vi har lang erfaring med dimensjonering og montering av avfuktere både i private hjem, i borettslag og boligblokker, og i industribygg.

Maskinene bidrar til å redusere fuktskader på bygninger og inventar, hindre mugg- og soppvekst og redusere luktproblemer.

Avfuktere finnes i forskjellige størrelser og kapasiteter, og hos oss selger vi garantert en som passer størrelsen på kjelleren din og dine spesifikke behov.

Når du har høy luftfuktighet i kjelleren, vil en avfukter være en enkel og effektiv løsning for å redusere luftfuktigheten og forbedre inneklimaet i boligen din.

Pass på å velge en avfukter som passer størrelsen på kjelleren din og dine spesifikke behov. Blant annet har det stor betydning hvilken temperatur kjelleren din holder, hvor høy den relative luftfuktigheten er og antall kubikkmeter (m3) kjelleren din inneholder.

Med god og riktig dimensjonert avfukting kan du nyte et tørrere og sunnere miljø.

Hva er en avfukter og hvordan fungerer den?

En avfukter er en elektrisk enhet som brukes til å redusere fuktigheten i inneluften. Når luften blir tørrere, trekkes også fuktigheten ut av tre, betong og mur, og bygget blir generelt bedre. Jo lavere relativ luftfuktighet, jo bedre. inneklima og du kan bli kvitt typisk kjellerlukt.

Slik fungerer en avfukter: Den fungerer ved å trekke inn fuktig luft og sende den gjennom et ‘filter’ eller kondensator som fanger opp fuktigheten. Den tørkede luften sendes deretter tilbake ut i rommet, mens fuktigheten enten samler seg i en tank, sendes ut et sluk eller sendes ut gjennom en ventil i veggen. Sistnevnte er vanligvis best.

dette er hvordan avfuktere fungerer

Det er to hovedtyper av avfuktere: kompressorbasert og sorpsjonsbasert.

Kompressorbaserte avfuktere fungerer ved å trekke inn fuktig luft, kjøle den ned til kondenseringspunktet, og samle opp kondensvann i en beholder eller sende den ned i et avløp.

Sorpsjonsbaserte avfuktere fungerer ved å trekke inn fuktig luft og sende den gjennom en roterende sorpsjonsplate som absorberer fuktigheten. Den tørkede luften sendes deretter ut i friluft. Materialet er vanligvis en silikagel eller zeolitt som legges i en roterende trommel. Trommelen roterer og trekker inn fuktig luft, som absorberes av materialet. Materialet tørkes deretter ut igjen ved hjelp av en varmekilde, og tørr luft sendes ut i rommet.

Har du mye fukt anbefaler vi den nye Light-serien fra Arida. Det er den beste løsningen når du ønsker et bedre inneklima i alle typer rom, også i garasje eller båt.

Arida-Pro-S35-Light

Avfuktere kan ha flere fordeler. De kan for eksempel bidra til å redusere fuktskader på bygninger og inventar, hindre mugg- og soppvekst og redusere luktproblemer. I tillegg kan de bidra til å bedre inneklimaet og redusere risikoen for helseplager som astma og allergi.

Hvordan velge riktig avfukter for kjelleren?

En avfukter er en god investering for å holde fuktigheten i kjelleren på et optimalt nivå. Det kan være mye å tenke på når du skal velge avfukter, og her er noen av dem:

PS: Ønsker du hjelp til valg av avfukter, vennligst kontakt oss. Vi kan hjelpe deg med en god kjelleravfukter og hjelpe deg å unngå et dårlig valg, og heller starte med avfukting på riktig måte.

 • Kapasitet: Velg en avfukter med tilstrekkelig kapasitet for størrelsen på kjelleren din. En tommelfingerregel er å velge en modell med en kapasitet på minst 10 liter per dag for et rom på inntil 100 kvadratmeter (ca. 230 m3). Men vi anbefaler større. Den nye modellen Arida Pro S25 Light er et veldig godt alternativ for de fleste. Den koster mindre, og den er like robust og fungerer like bra uansett temperatur.
 • Type: Det er to hovedtyper av avfuktere: kondensavfuktere og roterende avfuktere. Kondensatoravfuktere fungerer best i temperaturer over 15°C, mens roterende avfuktere fungerer bedre i alle temperaturer. Best effekt er vanligvis med en sorpsjonsavfukter hvor du kjører fuktig luft ut av huset gjennom en slange. Disse er spesielt effektive i lave temperaturer.
 • Bråk: Kjelleren din er sannsynligvis et sted du ønsker å tilbringe tid uten å bli forstyrret av støyen fra en avfukter. Velg derfor en modell med lavt støynivå.
 • Driftskostnader: Husk å ta hensyn til driftskostnadene ved valg av avfukter. Kondensatoravfuktere bruker mer strøm enn rotoravfuktere, men kan være billigere å kjøpe.

Det er også verdt å merke seg at en avfukter ikke nødvendigvis løser alle fuktproblemer i kjelleren din. Det kan være nødvendig å iverksette ytterligere tiltak som å tette sprekker og lekkasjer eller installere en ventilasjonsvifte for å forbedre luftsirkulasjonen.

En rimelig og god avfukter for små rom, i båter og lignende: Arida S7L Deluxe

For større rom, men likevel rimelig og fungerer i alle temperaturer: Arida S12 Pro

For kjellere anbefales henholdsvis Arida S25 Pro Light (25 liter per dag) og Arida S35 Pro Light (35 liter per dag).

Vi kan hjelpe deg med å beregne hvilken som passer best for dine behov.

Hvordan bruke en avfukter i kjelleren?

En avfukter kan være en effektiv løsning for å fjerne fuktighet og muggen lukt fra kjelleren din. Det anbefales ofte å installere en slik både i bebodde rom og i ubebodde råkjellere. Her er noen tips om hvordan du bruker en avfukter i kjelleren:

 • Plasser avfukteren i et sentralt område i kjelleren. Det kan være lurt å plassere den i nærheten av en stikkontakt.
 • Sørg for at avfukteren er riktig størrelse for størrelsen på kjelleren din. En avfukter som er for liten vil ikke klare å fjerne nok fuktighet, mens en avfukter som er for stor vil være unødvendig dyr i drift.
 • Bruk en hygrostat til avfukteren. Dette vil sikre at fuktigheten i kjelleren din holdes på et lavt nivå, men at maskinen ikke går unødvendig høyt og bruker for mye strøm.
 • Hvis det er en vanntank, tøm den regelmessig. Hvis vanntanken blir full, slutter avfukteren å fungere. Du kan unngå dette ved å bruke en skikkelig sorpsjonsavfukter da den vil ordne opp i dette selv ved å sende fuktig luft ut av bygget.
 • Rengjør avfukteren regelmessig. Dette vil sikre at den fungerer optimalt og forlenger levetiden. Det er veldig enkelt. Du bytter filter ved behov, og sørger ellers for at det er støvfritt inni. Det er vanligvis raskt å gjøre.

Fordeler med å bruke en avfukter

En avfukter kan være en viktig investering for å bekjempe fuktproblemer i kjelleren din. Her er noen fordeler med å bruke en avfukter:

 • Reduser fuktighet: En avfukter vil trekke ut fuktighet fra luften, og redusere den relative fuktigheten i kjelleren. Dette vil bidra til å forhindre mugg- og muggvekst, noe som kan føre til helseproblemer og skade på bygningen og dens interiør.
 • Forbedre luftkvaliteten: En avfukter vil også bidra til å forbedre luftkvaliteten i kjelleren din ved å fjerne fuktighet og redusere mengden av allergener og andre forurensninger som kan være tilstede i luften.
 • Forebygge skader: Fuktighet kan forårsake skade på bygningen din, inkludert rust, korrosjon og råte. En avfukter kan bidra til å forhindre disse problemene ved å redusere fuktigheten i kjelleren.
 • Forbedre energieffektiviteten: Har du en fuktig kjeller vil det være vanskeligere å varme eller kjøle ned rommet. Ved å bruke en avfukter vil du redusere luftfuktigheten og dermed gjøre det lettere å varme eller kjøle ned kjelleren din. Dette vil igjen bidra til å forbedre energieffektiviteten til hjemmet ditt.
 • Filterpartikler i luften: Gode avfuktere har et filter som filtrerer ut uønskede partikler, støv og slikt fra luften.

Det er viktig å merke seg at ikke alle avfuktere er skapt like. Det er viktig å velge en avfukter som passer størrelsen på kjelleren din og som har tilstrekkelig kapasitet til å takle fuktighetsnivået. En sorpsjonsavfukter kan være et godt valg for kjellere med høy luftfuktighet, mens en kompressorbasert avfukter kan være tilstrekkelig for mindre kjellere.

Sammendrag

En avfukter kan være en effektiv løsning for å bekjempe fuktproblemer i kjelleren. Ved å redusere fuktigheten i luften kan du forebygge mugg- og råteskader, samt forbedre inneklimaet i hjemmet ditt.

Det finnes flere modeller av luftavfuktere på markedet, og det er svært viktig å velge den som passer best for dine behov. En sorpsjonsavfukter er en effektiv løsning for å tørke ut store områder, samt ha mer vedlikeholdsfri drift. Mens en kompakt avfukter kan være mer egnet for mindre rom som et enkelt bad hvor du bare trenger å tørke klær.

Når du velger en avfukter bør du også vurdere faktorer som strømforbruk, støynivå, funksjonalitet og temperaturen i rommet der den skal fungere. Noen avfuktere har ekstra funksjoner som turbo dry, auto-off, timere og displayer. I tillegg må du definitivt se på temperaturen i rommet. En avfukter med tørkerotor er vanligvis bedre enn en med kompressor. Vi selger best i testavfuktere som passer like godt til båt, oppholdsrom, kjeller eller garasje.

Har du en fuktig kjeller som skal brukes til oppbevaring, kan en avfukter være en god midlertidig løsning mens du planlegger mer omfattende inngrep som drenering og grunnmursisolering.

Ønsker du at en fagmann skal installere en avfukter for deg, kan vi også hjelpe deg. Vi installerer, og vi har et nettverk av dyktige installatører i hele Norge.

Fordeler med en avfukter
Fordeler Beskrivelse
Reduserer risikoen for mugg- og råteskader Ved å kontrollere fuktigheten i luften kan en avfukter bidra til å forhindre skader forårsaket av mugg og råte.
Forbedrer inneklimaet Ved å fjerne fuktighet fra luften kan en avfukter forbedre inneklimaet og redusere risikoen for helseplager som astma og allergier.
Effektiv og enkel å bruke En avfukter er en enkel og effektiv måte å kontrollere fuktigheten i luften på, og kan brukes i alle rom i hjemmet ditt.
Scroll to Top