Australsk kakerlakk

Utseende

  • Flattrykt
  • Ensfarget rød-/svartbrun
  • Lysegule fremre vingekanter og ring på halsskjoldet
  • Stor, 3,0-3,5 cm lang

Australsk kakerlakk kan forveksles med amerikansk kakerlakk som mangler lysegule vin- gekanter og gul ring på halsskjoldet.

Biologi og adferd

Australsk kakerlakk kan kun leve innendørs i Norge og forekommer sjelden. Den kommer til Norge ved vareimport og eventuelt reiseba- gasje. Den er nattaktiv, krever varme og må ha tilgang på mat (spiser alt) og vann. Kakerlakken har stadiene egg, 10-12 nymfestadier og voksen. Utviklingstiden fra egg til voksen ved 25 °C tar ca. ett år. Hunnen lever i ca. fem måneder og legger en eggkapsel med ca. 24 egg hver uke. Eggkapselen klekker etter ca. 40 dager.

Skadebilde

Kakerlakkene kan forurense matvarer, sprer smitte, forårsake allergiske reaksjoner, gnager på malerier og papir. Australsk kakerlakk oppleves som veldig ubehagelige å få inn i boliger.

Forebygging og bekjempelse

Reduser tilgang på mat og vann eks. ved god søppelhåndtering.

Støvsug levende og døde individer samt

Kjemisk bekjempelse, fortrinnsvis med åte.

Bruk limfeller for å overvåke utviklingen av

Biologisk bekjempelse om lave bestander kan aksepteres på steder som dyrehager.

Kilde: Fhi.no

Trenger du råd, eller hjelp til problemer med skadedyr i din bolig? Ta kontalt for en uforpliktende samtale.

Australsk kakerlakk

Ønsker du hjelp med skadedyrbehandling? 

Her kan du få ufopliktende tilbud fra ditt lokale skadedyrfirma. Send inn skjemaet under så vil du bli oppringt eller få svar på epost.

Få hjelp blant annet med

Australsk kakerlakk

12 + 12 =

Andre vanlige skadedyr i Norge

Rotter: Hvordan bli kvitt brunrotte (mest vanlige rotten)

Brunrotten, eller Rattus Norvegicus, er en av de vanligste og mest utbredte gnagereartene i verden. Det er et stort skadedyr i mange by- og forstadsområder, og har vært et alvorlig problem for mennesker i alle tider. Denne arten har tilpasset seg nesten alle...

Skjeggkre

Trenger du  hjelp med å fjerne skjeggkre? Ta kontakt idag! Skjeggkre har økt de siste årene i Norge, noe man ser i de offisielle tallene for skadedyrkontroll. De gjør ingen skade for boligen, men mange opplever det veldig utrygt å ha dem i hus og er bekymret for...

Tysk kakerlakk

Det mest vanlige kakerlakken i Norge. Den Tyske Kakerlakken er den kakerlakken vi oftest møter som skadedyr i norske hjem. Den trives best på kjøkken i nærhet av matkilder og kan utvikle seg til store mengder i løpet av noen få måneder. Oppdager man denne i sine...