Table Of Contents

Add a header to begin generating the table of contents

Røykbrun kakerlakk

Den er nært beslektet med amerikansk kakerlakk, men skilles greit på utseendet. Den er 3,2-3,7 cm lang og mørk mahognibrun uten lysere tegninger. De voksne er gode flygere som tiltrekkes av lys om natten. Livssyklusen ligner amerikansk kakerlakk. Forekommer veldig sjelden i Norge. For beskrivelse av skade, forebygging og bekjempelse, se Kakerlakker.

Kilde: Fhi.no

Trenger du råd, eller hjelp til problemer med klannere i din bolig? Ta kontalt for en uforpliktende samtale.

Scroll to Top